onsdag, juni 17, 2009

Solidaritet med Lagenas arbetare Stöduttalande

Solidaritet med Lagenas arbetare!
Gemensamt stöduttalande från Vänsterpartiet i Nybro och Vänsterpartiet i Emmaboda

[2009-06-17] Vi vill härmed uttrycka att vi till fullo stödjer Lagena-arbetarnas kamp mot företagets försök att ersätta fast anställd personal med personal från bemanningsföretag i ett uppenbart uppsåt att skapa ett medgörligare arbetarkollektiv genom att ställa arbetare mot arbetare.
Er kamp är vår kamp!
Vänsterpartiet Nybro, Vänsterpartiet Emmaboda

Inga kommentarer: