tisdag, mars 30, 2010

Valfrihet javisst men på vems villkor?

Eva Bengtson Skogsberg ondgjorde sig för någon dag sedan i en debatt artikel i Barometern på att Nybro och Emmaboda är två stelbenta kommuner som avstår valfrihet till sina innevånare. Genant skriver Eva om kommunernas ställningstagande att säga nej till LOV-lagen. Precis som Eva skriver är lagen frivillig det finns möjlighet för kommuner att öppna upp. Det finns också tack och lov möjligheter för kommuner att tacka nej när frågan ställs. I Emmaboda kommun har frågan ställts. Självklart framförde vi våra positiva åsikter till att ny verksamhet etablerar sig i Emmaboda kommun inom områden som finns i offentlig verksamhet men att från det till att bidrar med att flytta över i dag väl fungerande verksamhet från offentlig sektor till entreprenad vill vi avhålla oss.

Trots att vi som partier får höra att vi är fega, att vi är gammalmodiga att vi som i detta fall är stelbenta för att vi inte konkurrensutsätter våra verksamheter känner vi oss trygga och tror på det vi gör. Så länge väljarna visar vägen och ger sitt stöd till oss känner vi att vi gör rätt.För en kort tid sedan valde vi att ta hem kosten i egen regi. Det gör att vi kan påverka helheten. Vi kan genom full påverkan bidra till att äldre och barn får det näringstillskott som de har behov av. Vi kan bidra till att kosten tillagas på ett näringsberikat sätt med stort inslag av tillagning från grunden. Vi bidrar också till att kosten i större utsträckning än idag är ekologisk och närproducerad. Vi börjar närma oss vårt mål som är 25 % ekologiskt. Detta är ett mål som vi kan hantera och utöka vartefter. Givetvis kommer prislappen att öka med utökning av de mål vi sätter men för vår del anser vi att det är tillåtet då vi vill verka för en hög kvalité.

Valfrihet är så mycket mera än att erbjuda privata alternativ inom till exempel hemtjänst och barnomsorg. Valfrihet står även för vad vi kan erbjuda inom den offentliga omsorgen. Av alla viktiga frågor från dem som använder sig av våra tjänster och framför en önskan om, förändringar är det inte den förändring som LOV ger möjlighet man frågar efter. Det framförs från de borgerliga på ett sätt som om det skulle vara lösningen på alla frågor som ställs till politiken Vi tycker inte att det är så, för oss i majoriteten har vi andra sätt att mäta och värdera valfrihet på än att splittra upp en fungerande verksamhet utan att veta om det blir bättre.

Vi vill även påminna om att när vi tycker att en verksamhet bättre kan utföras på uppdrag av kommunen så tillåter vi även det. Exempel på sådan verksamhet är renhållning, allmänna kommunikationer, färdtjänst.Till Eva vill vi svara att vi tänker fortsätta att skapa den valfrihet som man frågar efter och den valfrihet som alla får glädje av, vi anser oss lyhörda och gör våra val efter verksamheternas behov. Vi känner oss trygga med vår inställning där vi vet att människor som är i stort behov av den verksamhet kommunen erbjuder känner trygghet i sin vardag.

Vi vet att brukarna får sina behov uppfyllda av personal som gör ett fantastiskt bra jobb. Vi vet också att det finns mer att göra där vi kan påverka genom att verksamheten finns i egen regi. Att skattebetalarnas pengar används på ett rätt sätt där brukarna också kan påverka utefter sina behov. Vi är inte ängsliga för att vi är stelbenta och känner heller inte oss generade för att vi fortsätter i den riktning vi tror att våra väljare har gett oss mandat till. Om det sen är rätt eller fel får höstens val göra rättvisa för.

Ann-Marie Fagerström, (S), Kommunalråd Emmaboda
Stig-Ove Andersson (S), Socialnämndens ordförande
Nicke Grozdanovski (V), Ledamot i kommunfullmäktige
Mikael Nilsson (V), ordförande i Vänsterpartiet Emmaboda Kommun och Kommunstyrelseledamot.

söndag, mars 21, 2010

Hej Hans Linde Vänsterpartiets talesperson i utrikesfrågor!


1.Det var ju en utrikespolitisk debatt i riksdagen som du medverkade i nyligen. Vad anser du vara den största bristen i den utrikespolitik som regeringen fört denna mandatperioden?


- Min främsta kritik mot den borgerliga regeringens utrikespolitik är att vi under gångna åren blivit en passiv allierad till USA i världen, den så kallde trans-atlantiska länken har överordnats arbetet för att fred, nedrustning och mänskliga rättigheter. Samtidigt har utrikespolitiken fokuserats starkt till vårt närområde, Sveriges röst har inte hörts i Afrika, Asien eller Latinamerika.


2. Sverige har militär på plats i Afghanistan på ett FN mandat men under Natos befäl. Är detta inte ovanligt har vi någon gång tidigare medverkat i oroshärdar på detta sätt?


- Under det senaste decenniet har vi sett att FN delegerat ansvaret för genomförandet av olika internationella insatser till andra organisationer, t.ex. till Afrikanska Unionen i Darfur och till Nato i Kosovo. Det är ett resultat av att FN inte haft kapacitet att genomföra all insatser som behövs och därför behöver FN stärkas. Det som är unikt med insatsen i Afghanistan är att det på inget sätt är en neutral insats - den har istället tydligt tagit ställning i en väpnand konflikt och samordnar sig med krigförande parter. I realiteten har man därför blivit en del av USA:s krig i landet.


3. Vår utrikespolitik Vänsterpartiets vilka grunder vilar den sig på?


- Vänsterpartiets utrikesolitik vilar på den internationella solidariteten, insikten att kampen för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet varken slutar eller börjar vid Sveriges gränser. Därför är det självklart för oss att stå upp för varje lands rätt att forma sin egen politik, att leva i frihet och få sina mänskliga rättigheter respekterade.


4. Jag lyssnade på debatten där uppmärksammade jag din kritik om att det är en enmansshow av utrikesministern och de andra allianspartierna inte har mycket att säga till om. Ser du att den risken finns i det rödgröna alternativet med det stora partiet och i så fall varför? Och om inte varför?


- Det rödgröna samarbetet vilar på att vi är tre jämlika parter som samverkar. Vi har gått in i samarbetet för att byta regering och byta politik, vi kommer därför inte acceptera att bli ett passivt transportkompani på det sätt som C, FP och KD blivit i utrikespolitiken under den borgerliga regeringen.


5. Jag kan känna att Sveriges röst i världen tystnade markant efter mordet på Olof Palme. Håller du med om den analysen? Och varför är det viktigt att Sveriges röst hörs i utlandet?


- Sveriges röst har tydligt tysnat när den politiska viljan att Sverige ska vara en kraft som gör skillnad i världen försvunnit. Jag tycker det är viktigt att Sverige har en aktiv och självständig utrikespolitik eftersom jag ser att Sverige kan spela en unik roll. Vi är ett av världens rikaste länder, men saknar kolonial historia och är alliansfria - det ger oss möjlighet att vara en brygga mellan Nord och Syd, att agera som fredsmäklare vid konflikter och stå som värd för försoningsprocesser. Världen idag är i stort behov av länder som kan spela just den rollen.
Tack Hans för dina svar!

söndag, mars 14, 2010

Hej Nicke Grozdanovski nr 1 på kommunlistan

foto: Anders Karlsson

1. Hur känns det Nicke att blivit vald till vänsterpartiets första namn på kommunlistan inför valet?

Det känns väldigt stort att få förtroendet från medlemmarna att vara först på kommunlistan. Man märker på alla gratulationerna att det är speciellt. Men samtidigt är jag väldigt mån att detta ska vara ett lagarbete. Vi alla tillsammans ska göra ett framgångsrikt val. Vi har tillskillnad mot övriga partier ingen utpräglad talesman för Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun utan vi är alla talesmän och kvinnor och så vill jag att de ska förbli även efter valet i höst. Jag tror på denna inriktning och att den ger framgång. Det visar ju att vi är kommunens mest aktiva partiförening och att vi syns överallt. Jag känner mig trygg med att ha aktiva partikamrater både på listan och utanför. Vi är på absolut rätt väg tycker jag.

2. Vad är den viktigaste frågan för dig inför valet?

Det finns många viktiga frågor inför valet. Men ska jag säga ett spontant är att satsningen i Boda Glasbruk faller väl ut. Den är viktigt inte bara för Algutsboda socken utan även för hela kommunen. Det har börjat mycket bra med luffarmuseet etablering, vi har anställt en person för att gå igenom glasamlingen inför vårt eget museum. Tycker att stämningen är positiv efter köpet. Men det gäller att få alla i kommunen delaktiga i detta. Att vi skippar bytänkandet och går till ett kommuntänk istället. De som är bra för t ex Boda ska även Vissefjärda borna känna och tvärtom. Hela kommunen ska leva

3. Vad behövs för politik till att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen tror du?

Detta är den stora frågan för alla politiker i Emmaboda kommun. Kanske borde detta vara den viktigaste valfrågan men eftersom du hade den som egen punkt så svarar jag här i stället. Detta är ingen lätt fråga att besvara. Jag tycker vi tillsammans med Socialdemokraterna har ett tänk som går i riktning att göra en attraktiv kommun. Tror vi själva inte på Emmaboda kommun vem kommer att tro på det då? Satsningen på turismen är viktig. Vi har mycket ett erbjuda våra besökare. Allt från musik till kulturutbud. Ja listan kan göras långt. Här kan man återigen nämna glasbruksköpet och den turistmagnet som detta kommer att bli. Trivs turister i vår kommun så finns det möjligheter att de flyttar hit. Men då handlar det om att skapa bra skolor och behålla de småskolor vi har så långt som möjligt. Vi har två renoverade skolor i Johansfors och Vissefjärda. Vi ska renovera Bjurbäcksskolan lågstadie och Lindås skola samt göra förbättringar både på mellan och högstadie. Vi har en Kulturskola som har utvecklats på ett positivt sätt. Vi måste satsa på boende inte bara i Emmaboda utan även i ytterområdena. Fortsätta marknadsföra oss som Sydost centrum, satsa på bra kommunikationer, Ha bra äldreomsorg, Visa att kommunen ha en positiv anda. T ex Flygplats pratet som har kommit upp nu igen. Även om jag är tveksam till flygplats i Emmaboda av andra skäl så är det bra att Emmaboda visas upp som ett alternativ. Det skrivs om oss och vi hamnar i Centrum av regionen. Allt detta hör ihop med att göra Emmaboda kommun attraktivt för inflyttning.

4. Vilka tre kommunala politiska frågor brinner du mest för?

Att behålla all kommunal verksamhet i egen regi.
Att utveckla kommunikationerna i kommunen
Barn, skol och äldres situation i vår kommun.

4 frågor till Gun Mälberg nr 5 på kommunlistan Vänsterpartiet Emmaboda

Hej Gun Mälberg Broakulla

1.Hur känns det att blivit vald till vänsterpartiets kommunlista inför valet?

Att veta att det finns möjlighet att vara med och påverka och kanske skapa ett samhälle som ligger närmare vänsterpartiets syn på människors värde.


2. Vad är den viktigaste frågan för dig inför valet?

Att vi alla börjar behandla sjuka med den respekt som dom har rätt att kräva.



3. Vad behövs för politik till att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen tror du?

Man måste äntligen inse att komunikationerna in till Emmaboda måste förbättras, vi kommer aldrig kunna locka hit folk, eller få människor att stanna i kommunen om man inte kan ta sig in till bland annat, läkare, apotek, butiker, simhall plus tåg osv.
Med tanke på att det blir dyrare med körkort, fler ungdomar utan arbete så måste detta vara en av de viktigaste frågorna för kommunen. I framtiden kan man inte räkna med att vi varken kommer kunna ha två bilar eller att det finns ekonomiska möjligheter för ungdomar att ta körkort.



4. Vilka tre kommunala politiska frågor brinner du mest för?


Alla barn måste få samma möjlighet till kvalificerad undervisning oberoende på var man bor eller vilken skola dom går i.
Äldre skall ha rätt till möjlighet att komma ut i friska luften,
Att äldre skall ges möjlighet att bo tillsammans även om endast den ena har vårdbehov.

lördag, mars 13, 2010

Att erkänna folkmordet är ett steg mot försoning .

Riksdagsbeslutet att erkänna Turkiets folkmord 1915 uppmärksammades stort idag, och har utlöst diplomatisk aktivitet. Hans Linde lade fram förslaget som nu antagits. Han menar att det nu tagits ett steg mot upprättelse och försoning.


- Jag beklagar att Turkiet beslutat att kalla hem sin ambassadör, jag hade hoppats att Turkiet skulle visa större respekt för den demokratiska processen i Sverige än så. Men jag är oerhört glad över att vi fått upp frågan om folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker på dagordningen inte bara i Sverige utan också i Turkiet. Upprättelse för offren och försoning förutsätter att de som förnekar folkmordet konfronteras. Vi har tagit ett historiskt steg mot försoning och jag är stolt över att få vara med i detta beslut.

Hade du väntat dig att motionen skulle gå igenom i riksdagen när du lade den?

- Nej! Jag har hela tiden känt att vi haft argumenten på vår sida. Men det är inte alltid de som vinner debatterna som vinner omröstningarna, 11 mars var ett undantag, då vann vi både debatten och omröstningen.

Varför ska Sveriges riksdag lägga sig i den här frågan egentligen?

- I 95 år har Turkiet blockerat och förhalat alla försök att ge offren och deras ättlingar upprättelse, därför är det vårt ansvar att agera utifrån insikten att det som skedde 1915 var ett folkmord. Många av offrens ättllingar bor dessutom idag i Sverige, jag känner ett ansvar att göra vad jag kan för att bidra till att de får upprättelse, att deras lidande ska erkännas. Dessutom är jag övertygad att om vi vill förhindra nya folkmord i framtiden så måste vi lära av historien, kalla saker och ting vid sitt rätta namn.

Vad har du fått för reaktioner?

- Jag har aldrig efter någon debatt fått så många mejl, sms och telefonsamtal. Armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker hör av sig från hela världen och uttrycker sin tacksamt och glädje över vårt beslut. Efter beslutet firade jag med Assyriska föreningen i Hallunda, den glädje jag mötte där över beslutet var fantastisk!
Vad händer nu? Kommer utrikesminister Carl Bildt följa riksdagens beslut?

- Enligt riksdagens beslut ska regeringen nu agera med kraft för ett erkännande inom EU och FN. Tyvärr har Carl Bildt uppvisat en arrogans mot riksdagens beslut som även med Carl Bildts måttstock måste anses vara exceptionell. Men jag förutsätter att när hans upprördhet har lagt sig så kommer även han inse att ett demokratiskt beslut är fattat och att det är hans skyldighet att respektera det. Skulle Carl Bildt fortsätta att obstruera kan han räkna med att anmälas till riksdagens Konstitutionsutskott.

fredag, mars 12, 2010

Dagens roliga.

citerar America vera zavala angående Carl Bildts uttalande idag!

Carl Bildt, mannen som tycker det är viktigt att alla tänker på kommunismens historia. Han har idag kommenterat riksdagsbeslutet om att erkänna Turkiets folkmord på armenier med citat: "Det är fel att politisera historien". Måste vara veckans roligaste

Uttalande om sjukförsäkringen antaget på V-Emmabodas Årsmöte

Uttalande från Vänsterpartiet i Emmabodas årsmöte 2010-03-11.

Vänsterpartiet i Emmaboda vill genom detta uttalande på det bestämdaste klargöra att vi är för en sjukförsäkring som gäller när man är sjuk. Vi ser med fasa på hur regeringens utförsäkringskedja leder till ett oerhört lidande för dem som drabbas som riskerar förlora sin försörjning i vissa fall också sin bostad.

Att man infört en stupstock i sjukförsäkringen gör nämligen inte sjuka människor friska, det behövs bättre rehabilitering och även ett förändrat sätt att se på människors möjligheter ett mer tolerant arbetsliv där arbetsgivare också måste anställa människor trots funktionshinder och sjukdomar, inte sortera bort dessa människor. En sådan politik finns inte i den borgerliga regeringens tankevärld. Istället genom sina beslut misstänkliggör man sjuka människor som fuskare och lata.

Vi är för en sjukförsäkring som gäller när man är sjuk vi sätter inte tidsgränser för hur länge man få vara sjuk av den enkla anledningen att det går inte. Vore det så att politiker genom beslut i riksdagen kunde göra sjuka människor friska då skulle vi givetvis stödja ett sådant beslut. För det är nämligen ingen människa som vill vara sjuk.

Vänsterpartiet i Emmaboda kommer i kontakt med sjuka och oroliga invånare som för oss talar om hur dem känner denna hetsjakt emot dem. Så mycket kan vi konstatera att denna regeringspolitik som nu förs inte hjälper människor att bli friska snarare tvärtom. Vi vill stå upp för den välfärd som vi har i Sverige en solidariskt finansierad sådan, vi vill inte se en fortsättning på avrustningen av vår välfärd! Vi vill ha en välfärd som ska gälla alla, inte bara för dem som själva ha råd och kan köpa den.

Uttalande antaget på Vänsterpartiet i Emmaboda kommuns Årsmöte.

Vänsterpartiet i Emmaboda kommun höll Årsmöte igår.

Vänsterpartiet i Emmaboda kommun har hållit årsmöte 11 Mars 2010 plats Broakulla folketshus. Där vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar och där vi även fastställde listan till Kommunfullmäktige. Mikael Nilsson Omvaldes till Ordförande Nicke Grozdanovski omvaldes till kassör. Gun Mälberg omvaldes till styrelsen. Lise Kroer och Hugo Grönlund har ett år kvar. kvarstår. ersättare omvaldes Kent Mälberg nyval Janne Brunni och Daniel Mitec.

inbjudna gäster Anette Dahlskog som informerade om nattvandrarnas ideeela arbete för våra ungdomar mycket intressant. Kaj Raving som toppar riksdagslistan för Kalmar län berättade om sina visioner sina tankar inför valet. Magnus Stavbom från partidistriktet medverkade också. Årsmötet antog också ett uttalande (Kommer som eget blogginlägg) styrelsen ser ut som följer

ordförande Mikael Nilsson
viceordförande Gun Mälberg
Kassör Nicke Grozdanovski
sekreterare Hugo Grönlund
ledamot Lise Kroer
ersättare. Kent Mälberg, Janne Brunni, Daniel Mitec

Till föreningens revisor omvaldes Tomas Jonsson

De första tio namnen som ställer upp til val till kommunfullmäktige i höst

1. Nicke Grozdanovski, Emmaboda
2. Hugo Grönlund, Lindås
3. Mikael Nilsson, Lindås
4. Lise Kroer, Åfors
5. Gun Mälberg, Broakulla
6. Daniel Mitic, Emmaboda
7. Anna Nilsson, Emmaboda
8. Kent Mälberg Broakulla
9. Janne Brunni, Lindås
10.John De Bie, Emmaboda

onsdag, mars 10, 2010

min blogg 4 år

Uppmärksammade att min kamrats blogg fyller 4 år idag. Då kom jag plötsligt på att det har ju min med gjort i dagarna vi startade nästan samtidigt här nedan är mitt första blogginlägg.



måndag, mars 06, 2006

Ja nu har jag funderat idag tog jag steget att bli bloggare.
Jag var på valkonferens i Lördags med Vänsterpartiet i Kalmar län. Jag har varit ifrån det aktiva inom politiken sen höstas pga personliga skäl. Man kan säga jag tog en timeout och detta trots att inga olägenheter inträffat inte en endaste Toblerone.Jag känner nu att jag har tiden orken och viljan att aktivera mig igen detta skedde i Torsdags då jag åter blev vald till ordförande för Vänsterpartiet i Emmaboda det kändes skönt ha det stödet i lokalföreningen. Det behövs ett tydligt socialistiskt alternativ i detta land och i den kommun jag bor inte minst Emmaboda, när sossar de senaste 20 åren gått mer åt höger än vad jag kan tycka är riktigt. Sonen har fått ett virus nått som går i skolan så jag har varit hemma med honom idag.




så såg det ut
Tackar alla som någon gång tittar in och ibland kommenterar

fredag, mars 05, 2010

Moderater ska klä sig så här direktiv uppifrån.

Moderaterna inför egen klädkod

Moderata företrädare ska inte klä sig "rikt" i kostym och pärlhalsband, utan folkligt och anspråkslöst. Det är partiets egna regler som läggs fast i dokumentet "En guide till nya Moderaternas utseende" inför valen 2009 och 2010. Aftonbladet har läst dokumentet och skriver att moderata politiker i det uppmanas att klä sig vardagligt, vara "trygga i sig själva" och "prata med en empatisk ton". Med i dokumentet finns en ordlista på bannlysta ord och ord som uppmuntras. Guiden sågas av experterna. - Det är ju inte jättebegåvat att sätta det på pränt. Oftast kommer folklighet inifrån, är du folklig på riktigt så speglar det av sig. Med en guide försöker man i stället skapa en image som inte är särskilt lyckad, säger medierådgivaren Paul Ronge till Aftonbladet. - Det är ett uttryck för detaljstyrning uppifrån, Moderaterna kommenderar fram hur medlemmarna ska vara. Det tar ifrån folk förmågan till initiativ och att kunna tänka själva, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.(Sveriges Nyheter)