tisdag, september 25, 2007

Än en gång är man sjuk skyll dig själv!

Johnny Olsen tycker att det känns fel att han och alla andra som är långtidssjukskrivna ska drabbas negativt ekonomiskt av att de centrala köneförhandlingarna dragit ut på tiden. Arkivfoto: Anders Karlsson
Besked som upprör

Ingen retroaktiv höjning av sjukpenninggrundande inkomst
EMMABODA
- Det känns ju väldigt orättvist att vi som är sjukskrivna ska bli drabbade även ekonomiskt bara för att avtalsförhandlingarna drar ut på tiden.
Det menar Johnny Olsen i Broakulla. Johnny som varit anställd på Samhall under många år är sedan i vintras långtidssjukskriven.
Den sista mars i år gick Samhalls tidigare kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega ut, men förhandlingarna om ett nytt avtal var då inte klara.
Det dröjde till mitten på juni innan parterna kom överens om ett nytt avtal, ett avtal som då gällde retroaktivt från och med den 1 april.
Retroaktiv lön
- De som jobbade fick också ut sin nya lön retroaktivt från det datumet, men när vi som var sjukskrivna sedan skulle ändra vår sjukpenninggrundande inkomst (sgi) hos Försäkringskassan till vad det nya avtalet gav så fick jag plötsligt besked från min handläggare där att det nya avtalet gällde inte för mig förrän från det datumet som det nya avtalet hade undertecknats, och inte alla retroaktivt från 1 april, berättar Johnny Olsen.
- Jag försökte då få klarhet i vem som fattat det beslutet, men fick till svar från Försäkringskassan att det var ett beslut som fattats på högre ort, säger Johnny som ifrågasatte om man verkligen tolkat reglerna rätt.
- Det kan ju inte vara rimligt att jag som sjukskriven arbetstagare ska drabbas av att förhandlingarna mellan parterna drar ut på tiden.
Olika datum gäller
- För min del har det här inneburit att jag förlorat ungefär 500 kronor på 2,5 månad, men tänk om det hade dröjt till december innan de kommit överens om ett nytt avtal, då hade jag ju förlorat pengar i nära nog ett år, påpekar han.
- Dessutom är det väldigt konstigt för i mitt fall är det den 19 juni som gäller som datum för det nya avtalet, medan en annan som också var sjukskriven har fått den 16 juni istället och en tredje den 1 april, säger Johnny Olsen.
Uppgifterna stämmer
Marie-Louise Nilsson är expert på just sgi-frågor hos Försäkringskassan och hon bekräftar att det är just så som Johnny Olsen säger:
- Ja, det stämmer. Det är det datum som avtalet undertecknats som gäller för när den sjukpenninggrundande inkomsten ändras, berättar hon.
Vilket med andra ord innebär att den som år sjukskriven när gällande avtalsperiod går ut drabbas alltid negativt ekonomiskt om avtalsförhandlingarna drar ut på tiden.
- Försäkringskassan följer det regelverk som gäller och det här står inskrivet i lagtexten, påpekar Marie-Louise Nilsson.
- Sedan har vi flera gånger stött på och påpekat att det här inte är en bra lösning för vår del heller, eftersom det ger handläggarna mycket merarbete när man ska försöka reda ut vilket datum som egentligen gäller i varje enskilt fall, istället för att kunna utgå från att det är den 1 april det handlar om, som är den vanliga tidpunkten att avtalen löper ut.
Och medan de kollegor som fortfarande är i arbete på Samhall fått del av den höjda lönen i det nya avtalet retroaktivt från och med den 1 april i år, så får Johnny Olsen och alla andra som sedan den tidpunkten gått sjukskrivna helt enkelt ingen höjd ersättning alls för den tid som hann gå mellan att det gamla avtalet löpte ut 31 mars och det nya undertecknades i mitten på juni.

Anders Karlsson
Östran

förtydligande
Detta gäller alla inte enbart samhalls anställda utan alla där deras kollektivavtal inte varit klart när det gamla gått ut och då råkat vara sjuka. Att avtal inte är klara när det gamla går ut är mer regel än undantag och ligger ju ofta i sakens natur om man inte kommer överrens.

torsdag, september 20, 2007

Kallt och hårt samhälle designat av nya moderaterna!

Man försämrar för de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället, samtidigt gynnar man de grupper som redan har det bra. Hela alliansens politik är uppbyggd kring detta faktum. Moderaterna styr hårt i alliansen dem andra finner sig i detta Kd bryter nu vallöften i en snabb takt för att få sitta vid makten.


Det är klart ju hårdare man sparkar på den som ligger så ser det ju ut som att han rör sig men det är kraften från Alliansens känga som gör detta synintryck!
Denna orättvisa politik som bedrivs i Sverige idag leder till misstro, utanförskap, vrede, lidande och att olika grupper av människor tittar snett på varandra. Är det verkligen folkets mening att vi ska ha ett sådant samhälle? Ja tror inte det! Men faktum kvarstår svenska folket röstade fram eländet för ett år sedan!

onsdag, september 19, 2007

STOPPA Utslagningen från Samhall !

Som socialist och som anställd på Samhall har jag väldigt svårt för att se, alla orättvisor mot mig och mina kamrater runt om i landet. Jag och två kamrater startade därför samhall-uppropet med syftet att tala om vad som pågår inom Samhall. Hur allas våra skattepengar som betalas in för att Samhall ska utföra uppdraget om meningsfullt arbete och utvecklande samt bedriva rehabilitering. Samhall idag gör inte detta. Istället gör man så fler och fler blir utslagna i jakten på snabba vinster säljer man ut tillgångar personal tvingas pendla vilket kräver sina offer. Min kamrat Johnny sitter nu med papper från försäkringskassan om ansökan till sjukersättning trots han inget hellre vill än ha ett jobb han klarar av alltså det som är syftet med samhalls verksamhet. Med kontakterna med företaget får han frågan är sjukersättningen klar det är nog det bästa för dig säger företaget. Johnny är inte ensam om denna behandling fler hamnar i detta läge undan för undan. Vi har nu startat namninsamling ställd till Arbetsmarknadsministern stöd dina medmännsikor på samhall skriv på. Vårt enda brott är att vi vill arbeta trots att vi har arbetshinder! Man pratar om arbetslinjen varför gäller inte den oss?

Namninsamlingen!

måndag, september 17, 2007

Arbetande föräldrar betalar hemmafruar!

Vid halvårsskiftet nästa år vill regeringen införa ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag på 3.000 kronor i månaden för barn mellan ett och tre år. Samtidigt införs en jämställdhetsbonus på 3.000 kronor i månaden för föräldrar som delar på föräldraförsäkringen.Vilka regler som ska gälla för de nya bidragen och hur de ska betalas är ännu oklart. De frågorna ska nu utredas internt i regeringskansliet. Och det kan nog behövas. Som vanligt har ingen i alliansen funderat över sina idéers praktiska konsekvenser.Uppenbart för alla är ändå att de två förslagen motverkar varandra.
läs mer
Lotidningen

fredag, september 14, 2007

Slå på de svaga !

med anledning av regeringen Reinfedts sk reform på DN debatt

Maktens cyniska attack på de sjuka!

Man ska skära ner strama upp det ska löna sig att arbeta. Då ska de sjuka betala för ett skatteavdrag som gynnar de som redan har det bra!

Regeringen fortsätter förstärka och fördjupa klass skillnaderna i ett försök att få det låta bra presenterar man en rehabiliterings historia. Man har tagit bort arbetsgivarens rehabiliterings ansvar menade man allvar med rehabilitering borde man i stället förstärkt denna. Dålig arbetsmiljö måste kosta pengar för det är de enda språk man begriper. Littorin vill dela ut glada gubbar till dem med bra arbetsmiljö. Då borde det vara rätt bedrövligt att till Samhall AB behöva ge en sur gubbe statens eget företag.

Det som slår en så kolossalt och gör oss oroliga vi som jobbar på Samhall AB. Statens eget företag där rehabilitering ska ske genom arbete som det vackert heter.
När man nu som regeringen lägger fram detta som en stor reform nämns detta företag inte en enda gång därmed den stora oron.

Vi har flera gånger talat om att Samhall inte sköter sitt uppdrag vi har talat om det med förhoppningen att man ska göra någonting åt detta så att det fungerar. Nu efter regeringens attack mot de svagaste verkar det som att regeringen inte bryr sig ett skit om att minska utanförskapet hindra utslagningen på samhall AB. Man vet att det inte fungerar eftersom man inte med ett enda ord nämner Samhalls uppdrag när man pratar om förbättrad rehabilitering.

Det värsta är man vet om bristerna men man skiter i det är arbetsskadade/arbetshandikappade arbetare som har en arbetsförmåga inte ens ”medlemmar” i utanförskapet? Ska vi betraktas som förlorade? Är samhall till för att klämma ut den sista skiten ur arbetare för att sen slängas ut på sophögen till en ersättning man nu sänkt?

Nu blir folk utslagna för samhall bryter mot bolagsordningen att finnas där behoven finns och bereda arbete efter personalens förutsättningar. Arbeten som dessutom ska vara meningsfulla och utvecklande.

Ni som får skattesänkningar ni redan besuttna för aptitens skull tänk inte på vilka stackare som får betala det. Risken är stor att gåslevern blir svår att smälta då? Den regering som verkligen kan och vågar ta tag i situationen verkar inte finnas! Ett företag som är bildat för att rehabilitera nämndes inte av ägaren när man säger sig satsa på just rehabilitering!
protestera