måndag, juli 28, 2008

Förödande Sysslolöshet Samhall på Gotland (Klintehamn)

Samhall har anmälts till Arbetsmiljöverket. Mna gav arbetsgivaren en chans att åtgärda men det räckte inte. Vi i Samhalluppropet är inte förvånande det som här beskrivs har vi sett i Bräcke,Oskarshamn och i perioder i Emmaboda mfl. bra att Skyddsombudet i Klintehamn visar allvaret i situationen. läs mer på länken

http://www.gotlandsallehanda.com/ga/artikel.aspx?articleid=3881792

måndag, juli 14, 2008

Regeringens syn på gamla, sjuka och svaga

Min Partivän Johnny har skrivit en insändare som jag här vill publicera på min blogg.


Regeringens syn på gamla, sjuka och svaga.


Efter hört statsministern i Almedalen lova/hota hur man nu väljer se det med ytterligare så kallat jobbavdrag, undrar man hur ser regeringen och statsministern på oss andra pensionärer, sjuka och utslitna efter ett hårt arbetsliv ses vi endast som kostnader är det Regeringens mål att långsamt införa ättestupan igen i Sverige?

Det parti som i valet profilerade sig som det nya arbetarpartiet Moderaterna är samma som de gamla. Sköt dig själv skit i andra.

Det ska löna sig att arbeta därför skattesänkningar dem som inte kan arbeta eller får för den delen ska betala med sänkta ersättningar och betala skatt utan avdrag.
Hur skulle då en modern ättestupa kunna se ut i alliansens Sverige? Ett lite mer modernt sätt behövs nog det kan vara svårt få folk till att knuffa folk över stupet kanske?
Reinfeldt och Borg ska ni skicka ett piller till oss som är förtidspensionerade eller över 65 år som inte orkar jobba sjuka och utslitna och inte har en förmögenhet att ta till. Rent ekonomiskt skulle det innebära fler jobbavdrag till dem som jobbar dem som alltså ännu inte får ett piller eller till dem som har förmögenheter som många gånger byggts upp av dem som får piller som med sitt arbete och många gånger sin hälsa bidragit till dessa. Gamla kostar pengar dem blir ju sjuka då behövs en stor vårdinsats med piller skulle man ju då kunna spara ofantligt inom just vården. För att sen dela ut pengarna till dem som är rika, unga och arbetsföra.


Men frågan är. Är det ett sådant här samhälle vi vill ha i Sverige där den starke bli starkare på den svages bekostnad? Nej jag tror inte det för jag tror fortfarande på ett gemensamt ansvarstagande genom bra allmänna försäkringar och en väl fungerande välfärd till för alla oavsett vilka ekonomiska förutsättningar man har. Jag tror på solidaritet. Jag tror att majoriteten också tycker så. Därför måste Reinfeldts allians lämna Rosenbad senast 2010.

Johnny Olsen (v)
Broakulla

Insändare om EmmabodabananHar vi råd att inte ansöka?

Varför inte ansöka? Regeringen lyfte i sista stund ut kust till kustbanan sträckan Emmaboda-Karlskrona ur ansökan från EU- projektet som går under namnet: ”Motor Ways of the Sea”. När man lyfter ut denna sträcka ur det hela så missar man 30% av finansieringen. Vi tycker det är mycket ologiskt och inte särskilt begåvat att göra så. Med tanke på den kommande ökningen av godstrafik som ska gå på järnväg bl.a. Vad vi förstår anför regeringen i sitt ställningstagande till att inte söka dessa EU pengar att det inte skulle vara rättvist mot andra viktiga satsningar som väntas komma i infrastrukturpropositionen till hösten. Att man då genom att ansöka pekar ut en viss bana innan denna proposition läggs. Nu vet vi och ser på andra områden med all tydlighet att rättvisa, det definierar vi inte på samma sätt som regeringen gör. Men här undrar vi verkligen om vi inte kunde nå en samsyn, nämligen om det är rättvist att avstå pengar från EU till denna upprustning! För, följden blir att vi missar mycket pengar vid beslutet att upprusta järnvägen, som kommer i propositionen, vilket vi utgår från att så blir fallet! I praktiken tar man ju då pengar från de övriga satsningarna på detta område, som finns mer än vad som skulle behövas, om regeringen låter kust till kust banan stå kvar i ansökan av dessa EU-medel.

Det går heller inte komma ifrån hur viktig denna satsning är för Emmaboda och Karlskronas kommuner, för hela sydostregionen och för landet. Det påverkar inte minst möjligheterna för människorna att verka fritt i det arbetsmarknadsområdet som detta utgör. Möjligheten att pendla och resa miljövänligt. Utvecklingen är ju sådan och har varit länge att fler och fler måste pendla till sina arbeten och studier, vilket väl kan vara på både gott och ont. Men då måste vi ju även följa med när det gäller infrastruktursatsningar, inte minst på järnväg med tanke på miljön. Det är heller inte särskilt rättvist om vi idag skjuter fram en miljöskuld till kommande generationer, vilket vi gör om sådana här satsningar på miljövänliga transportsätt går om intet. Vi hoppas nu regeringen gör det rätta och ser till så att pengarna söks. I sydostregionen står vi alla med samma uppfattning, att en upprustning av sträckan Emmaboda-Karlskrona är det rätta och enda beslut som en ansvarsfull regering kan ta. Därför står vi mycket frågande till varför regeringen genom att inte låta detta vara med i ansökan tackar nej till 30% av finansieringen.Mikael Nilsson (v)
ledamot av Kommunstyrelsen
Emmaboda

Torbjörn Björlund (v)
Riksdagsledamot
Norrköping