lördag, juni 30, 2007

Ett stort Tack

Vill ge eloge och ros till Ambulanspersonal i Emmaboda och personalen på läns-sjukhusets akutavdelning för ett mycke bra bemötande då jag behövde snabb vård. Dem som klagar på offentlig skattefinsierad verksamhet vet inte vad dom talar om. Ett stort tack ni gör ett bra arbete!

Mikael Nilsson
Lindås

svar på insändare i dagens östran

Vi lever inte i samma värld Rosenqvist uppenbarligen!


I ett svar i Östran skriver KD kvinnan Madelene från Mönsterås att jag målar upp en bild när jag ville beskriva den begränsade valfrihet som ett vårdnadsbidrag ger. Jag ville belysa det faktum att inte alla familjer är den typiska Familjen som KD säger sig värna om alltså mamma pappa och barn. Jag tog upp de ensamstående föräldrarnas situation och jag tänker även på barnen.

Inte i en enda mening inte ett ord om de ensamståendes och deras barns situation tar Madeliane upp i sin insändare.

Madelaine hänvisar till någon undersökning som jag inte har sett att lågavlönade skulle efterfråga vårdnadsbidrag i stor utsträckning.

Det jag däremot vet är att när Bildt regeringen mitt under den ekonomiska krisen införde ett statligt vårdnadsbidrag och Alf Svensson firade med tårta i Tv:s Aktuellt. Att då visade det sig faktiskt att lågavlönade tog emot vårdnadsbidrag, men inte var det valfrihet Rosenqvist. Om man är invandrarkvinna t.ex. med barn och inte kommit ut i arbetslivet och då innehar försörjningsstöd blir man tvingad att ta de bidrag som finns så är reglerna för att på de viset minska försörjningsstödet. Men det är mycket magstarkt att kalla det för valfrihet! Detta är inget som gynnar varken familjen eller viktigare deras barn som behöver vara med i samhällslivet mer istället för tvärtom.

Du har rätt i en sak Madelene nej jämställdhets problematik löses inte automatiskt av 6 timmars arbetsdag utan det handlar om attityder och normer som måste förändras sådana normer som ni i kristdemokraterna många gånger tycker är som det ska vara. Eller i alla fall inte gör mycket för att göra någonting åt. Men 6 timmars arbetsdag förstärker inte denna rådande köns ordning vilket ett vårdnadsbidrag tenderar att göra.

Jag tog heller inte upp 6 timmars arbetsdag i jämställdhets syftet utan i de syftet som ni tar upp ett vårdnadsbidrag alltså mer tid med våra barn, och då på ett sätt som är mer rättvist än införandet av ett vårdnadsbidrag.

Barnomsorg och förskola kostar pengar ja det måste få kosta för barnen är vår framtid jag vet att i din kommun Mönsterås satsar under riksgenomsnittet på förskola och skola det har jag kunnat läsa i media.
Förskolan har också ett pedagogiskt syfte att vara skolförberedande det ska alltså finnas resurser till det barnomsorg får inte bli förvaring. Med tanke på den regering som idag leder landet så blir den uppgiften viktigare när man inför nationella prov redan från åk3 och nu pratar om att börja skolan ett år tidigare.
Man måste ha hela bilden klar för sig och sätta barnen främst. Som sagt inget förbjuder dem som kan vara hemma med sina barn idag att vara det. Jag pratar också med föräldrar i min kommun som verkligen värnar om en bra kommunal barnomsorg.

Mikael Nilsson (V)
Emmaboda

måndag, juni 18, 2007

Lyckan kommer Lyckan går! Micke Nilsson han består!

En mycket personlig betraktelse rätt ovanligt på min blogg men ibland nödvändigt.

När man svävat på moln än tid allt känts underbart och det har pirrat i magen ja inte bara magen utan i hela kroppen. Ja det brukar kallas att vara kär! Så kommer vardagen ifatt och allt känns som det rasar, jag skriver känns givetvis är det inte så men när det tar slut och bli helt tyst då är det tufft, man tycker man borde blivit van. Nej så enkelt är det inte jag brukar vänja mig vid det mesta men aldrig när hjärtat är inblandat för det är olika varje gång en sak vet jag ändå antagligen kommer det hända igen men nu känns det mycket tungt känns som jag mist en stor del av mitt hjärta denna gång. Nu slår det igen bara för att pumpa blodet runt i blodomloppet varken mer eller mindre!

fredag, juni 08, 2007

Dubbelmoralens företag

Nedan står det lite av vad som finns på www.samhall.se detta beskriver för andra arbetsgivare om funktionshinder sökte på deras sökmotor på ordet handikapp. Prova gärna själva

Vi tycker inte det är trovärdigt om man inte lever efter det själva! Man blir ju rent av förebannad när man läser det och vet hur våra kamrater behandlas runt om i Samhalls egna Verksamheter!
Hälsningar Mikael och Johnny· Arbetshandikappade får sämre jobb, de är ofta undersysselsatta, får inte komma till sin rätt, inte utveckla sin kompetens, har begränsade socialakontakter.

· Beroende av teknik ger bundenhet och isolering.

· Datatekniken - möjligheter för en del, utslagning för andra.

· Brist på information till arbetskamrater och okunnig arbetsledning ger isolering på arbetsplatsen.

· Kvinnor har sämre ställning än män, t ex i fråga om fysisk anpassning och fortbildning.
· Andra fattar beslut om arbetshandikappade, de själva blir vana att inte säga ifrån om missförhållanden.

· Fysiska handikapp medför ofta psykiska problem, kan ge stress, känsla av utanförskap och underläge.

· Ett flertal fysiska handikapp påverkas negativt av stressfaktorer.

· Anpassning av arbetsplatsen till psykiska handikapp är ett försummat "område."Både fysiska och psykiska arbetsförhållanden kan ställas på sin spets för personer med funktionshinder. Hur är det t ex för en anställd att sitta vid en bildskärm åtta timmar per dag? Vilka konsekvenser får det att alltid vara beroende av kommunikationshjälpmedel, för informationen och dialogen på arbetsplatsen, för möjligheterna att påverka? Arbetsledarens roll fokuseras i dessa situationer på att få den sociala situationen att fungera på arbetsplatsen och samtidigt vara medveten om barriärer som olika arbetsförhållanden kan skapa. Men man får inte tappa bort helhetssynen på människan i arbetet. Det går inte att ordna med en dimension och tappa bort resten. För en person med funktionshinder måste hela tillvaron fungera för att livet ska vara drägligt, arbetsresorna, arbetsmiljön både fysiskt och psykiskt och privatlivet.

Insändare i vårdnadsbidragsdebatten

Rättvisa för vem Rosenqvist?

Du skriver i en insändare att vårdnadsbidrag ökar valfrihet och rättvisa.

Men glöm inte redovisa för vilka du menar!
Inte är det för de ensamstående föräldrarna i alla fall med låg inkomst var i den kommunala budgeten tas pengarna vilken annan verksamhet ska det dras ner på för att skapa denna mycket begränsade valfrihet för dem som egentligen redan idag har råd vara hemma utan vårdnadsbidrag och dem som är det redan idag är det ingen som fördömer.

När ska KD inse att inte alla familjer faller inom ramen för vad KD betecknar som en”riktig” familj nämligen Mamma Pappa och barn dessutom med en Pappa som tjänar tillräckligt så mamman för det är så det kommer att utfalla i de allra flesta fall. Kan kvittera ut 3000 kronor sen vara hemma med allt det obetalda arbetet som mannen fortfarande kommer undan. Sen att dom också då förlorar till sin framtida pension som tack för hjälpen.

Det är förlegat omodernt och djupt orättvist!

En rättvisare insats vore att införa 6 timmars arbetsdag så man på det viset kan få mer tid för sina barn oavsett hur familjen ser ut.


Mikael Nilsson (V)
Emmaboda

Bemanning på lika villkor?

Bemanning på lika villkor?

Samhall AB satsar på bemanning det har väl knappast undgått dem som följt debatten? Man frågar sig varför tar företag in bemanningsbolag överhuvudtaget, varför väljer man inte att anställa egen personal i stället om behovet finns?

Ingen kan inbilla oss att företag tar in Samhalls anställda för att vara snälla givetvis måste dem få ut någonting av det. Ja så fungerar det ju inget konstigt med det. Vissa fall kan det vara en tillfällig lösning om man inte får tag i den kompetens man söker på annat sätt.

I sådana fall har vi hävdat att det inte bra för tryggheten för de samhalls anställda att kanske få byta jobb stup i kvarten. Då har företaget sagt till oss nej det är inte sådan bemanning samhall sysslar med utan det är mer långsiktiga åtaganden arbetsintensiva där det krävs många.

Då måste man ställa frågan hur billigt säljs vi på marknaden? Om ett företag tar in bemanning måste det beror på två saker antingen att man tillfälligt behöver förstärka eller det Samhall erbjuder med andra ord billig arbetskraft.

Då kan man se det från två håll är det rätt att samhalls anställda ska tjäna mindre pengar för att göra samma jobb som efterfrågas på den öppna marknaden? Är det rätt att vi som samhalls anställda ska medverka till lönedumpning för våra kamrater ute på öppna marknaden.

Varför vi kan hävda att detta många gånger är fallet är nämligen följande. Alla andra bemanningsföretag dock inte Samhall AB har skrivit ett avtal med LO som går ut på att ingen får jobba under lönegenomsnittet på det företag man bemannar. Det finns inget motsvarande i Samhalls kollektivavtal som reglerar detta heller Detta tycker vi man verkligen kan kritisera både Samhall och LO och förbunden för.

Ett exempel till från verkligheten Samhall och ett företag var överens om att bemanna en speciell arbetsplats, men det stoppades av skyddet och klubben på det företaget man skulle bemanna varför? Jo nämligen att arbetsförhållandena de uppgifter som skulle göras var inte hälsosamt det fanns beslut på att dem som var anställda på företaget p.g.a. riskerna inte fick jobba mer än två timmar i sträck med de uppgifterna men arbetshandikappade människor skulle stå där hela dagarna. Vi är Tacksamma för att klubben på detta företag stoppade detta vansinne. Men där det inte stoppats vet vi inget om hur det är det gör oss oroliga.

Nej vi kräver rehabilitering vi kräver att respekteras som alla arbetare vi vill inte medverka till lönedumpning på svensk arbetsmarknad. Vi är mycket tydliga på denna punkt.

Om nu Samhall som vanligt slår ifrån sig denna kritik säger vi bara till dom skriv på bemannings avtalet med LO eller få in det i Samhalls avtalet så vi inte medverkar till lönedumpning. Och det leder också till att även Bemanningsföretag behandlas lika i förhållande till varandra.

Mikael Nilsson
Johnny Olsen

Lönesänkning efter nedläggning

Lönesänkning efter nedläggning av Samhall i Emmaboda.

Lönen på Samhall 15.300 kronor i lägsta lön vilket dem flesta ligger i, finns vissa tillägg men pga. man ändrat verksamhet så är det inte många som kommer upp i lönestegen. Samhall tjänar pengar genom att lägga ner även på våra löner, dem som drabbas mest är dem som är mest begränsade i sin arbetskapacitet dom som inte kommer ut på bemanning även om det fanns bemanning.

Men inte nog med detta nu så förlorar man minst 715 kronor om man efter nedläggningen jobbar i Nybro vilket de flesta gör det är vad ett månadskort i kollektivtrafiken kostar, finns dom som p.g.a. handikapp måste köra egen bil vilket som alla vet kostar mycket. Dem som jobbar i Lessebo får betala minst 1050 kronor.

Ingen kan påstå mer än Samhalls ledning att vi skulle vara högavlönade men man jämför ibland med andra branscher där det ibland kan visa sig löner som understiger 15.300, men frågan är om det snart inte bli svårare för dom hitta såna exempel men man drar sig säkert inte för att jämföra med Kina då! Eller Afrika!

Sen att man behandlar människor utöver detta nonchalant och illa, gör oss så upprörda eftersom dessa människor ger företaget allt dom har kvar i sin kropp och orkar med ibland är dem så slut så hela ledigheten går åt till att vila upp sig för produktionen ska fram till varje pris och man har inte kompetens i företagsledningen att ta in lagom med jobb eller skaffa hjälpmedel för att underlätta arbetet men skälla och gapa sen tror att under kan ske det är melodin. Samhall och samhället i stort borde vara tacksamma att dessa människor trots allt dom får utstå trots handikapp ändå arbetar betalar skatt till det gemensamma i stället för att ha förtidspension men för många blir det svårare och svårare att orka. Produktionen går före rehabiliteringen som är det egentliga syftet med Samhall. Många har av ledningen fått höra att en sån som du ska vara glad att du har jobb.


Mikael Nilsson och Johnny Olsen
Emmaboda

tisdag, juni 05, 2007

Kjell. E. Johanson död!

Läser idag att debattören, nykterhetskämpen, författaren, socialisten vänsterpartisten Kjell .E. Johanson har avlidit. Jag har genom partiet haft förmånen lyssna på Kjell han var en utmärkt talare man satt som fängslad sög in varje ord han förmedlade oss övriga bland annat minns jag en sommarkurs på ölands folkhögskola. Så sent som i fredags publicerades hans sista kolumn i östra småland Kjell.E. Johansson avled i söndags efter en tids sjukdom han blev 74 år gammal.