lördag, juni 30, 2007

svar på insändare i dagens östran

Vi lever inte i samma värld Rosenqvist uppenbarligen!


I ett svar i Östran skriver KD kvinnan Madelene från Mönsterås att jag målar upp en bild när jag ville beskriva den begränsade valfrihet som ett vårdnadsbidrag ger. Jag ville belysa det faktum att inte alla familjer är den typiska Familjen som KD säger sig värna om alltså mamma pappa och barn. Jag tog upp de ensamstående föräldrarnas situation och jag tänker även på barnen.

Inte i en enda mening inte ett ord om de ensamståendes och deras barns situation tar Madeliane upp i sin insändare.

Madelaine hänvisar till någon undersökning som jag inte har sett att lågavlönade skulle efterfråga vårdnadsbidrag i stor utsträckning.

Det jag däremot vet är att när Bildt regeringen mitt under den ekonomiska krisen införde ett statligt vårdnadsbidrag och Alf Svensson firade med tårta i Tv:s Aktuellt. Att då visade det sig faktiskt att lågavlönade tog emot vårdnadsbidrag, men inte var det valfrihet Rosenqvist. Om man är invandrarkvinna t.ex. med barn och inte kommit ut i arbetslivet och då innehar försörjningsstöd blir man tvingad att ta de bidrag som finns så är reglerna för att på de viset minska försörjningsstödet. Men det är mycket magstarkt att kalla det för valfrihet! Detta är inget som gynnar varken familjen eller viktigare deras barn som behöver vara med i samhällslivet mer istället för tvärtom.

Du har rätt i en sak Madelene nej jämställdhets problematik löses inte automatiskt av 6 timmars arbetsdag utan det handlar om attityder och normer som måste förändras sådana normer som ni i kristdemokraterna många gånger tycker är som det ska vara. Eller i alla fall inte gör mycket för att göra någonting åt. Men 6 timmars arbetsdag förstärker inte denna rådande köns ordning vilket ett vårdnadsbidrag tenderar att göra.

Jag tog heller inte upp 6 timmars arbetsdag i jämställdhets syftet utan i de syftet som ni tar upp ett vårdnadsbidrag alltså mer tid med våra barn, och då på ett sätt som är mer rättvist än införandet av ett vårdnadsbidrag.

Barnomsorg och förskola kostar pengar ja det måste få kosta för barnen är vår framtid jag vet att i din kommun Mönsterås satsar under riksgenomsnittet på förskola och skola det har jag kunnat läsa i media.
Förskolan har också ett pedagogiskt syfte att vara skolförberedande det ska alltså finnas resurser till det barnomsorg får inte bli förvaring. Med tanke på den regering som idag leder landet så blir den uppgiften viktigare när man inför nationella prov redan från åk3 och nu pratar om att börja skolan ett år tidigare.
Man måste ha hela bilden klar för sig och sätta barnen främst. Som sagt inget förbjuder dem som kan vara hemma med sina barn idag att vara det. Jag pratar också med föräldrar i min kommun som verkligen värnar om en bra kommunal barnomsorg.

Mikael Nilsson (V)
Emmaboda

Inga kommentarer: