fredag, februari 15, 2008

Anders Borg fick ett hjärta!

Surfade in på http://www.samhall.se/

Läste om Samhall-kampanjen på Alla hjärtans dag. Man har delat ut geléhjärtan för att ragga kunder och skapa kontakter. Utanför riksdagshuset fick Anders Borg ett hjärta. Det hade ju varit en glad nyhet om det inte hade varit för att det var ett geléhjärta som han genast mumsa upp. Han tackade också Samhall för ett gott arbete står det att läsa.Sen undrar man ju varför sorts kunder får man tag i utanför riksdagen. Jo det klart Samhall satsar ju på dessa överklassnäratjänster. Samhalls ledning har bestämt sig för att göra sina anställda till pigor o drängar sen avdraget kom. Det är så man ser på funktionshindrandes framtid.Sen undrar vi varför delade man inte ut några hjärtan i Emmaboda? Man ska väl hålla sitt löfte att skaffa arbete i Emmaboda på den bemanningsmarknaden som växer så kraftigt som man uttrycker det. Dessutom hade man ju då kunnat åtminstone erbjuda oss jobb på orten den dagen. Det verkar ju nu bli återkommande varje år denna kampanj. Hade man varit lite engagerad hade det ju varit ett ypperligt tillfälle med tanke på att det samtidigt var Emmabodadagen (Vår egen inofficiella nationaldag) Men tyvärr är det också så att om man delat ut hjärtan hade det inte hjälpt man måste ju samtidigt då erbjuda de potentiella kunder som finns det som efterfrågas. Trist och konstatera är att just det gjorde Samhall i Emmaboda innan 2004. Då man bytte inriktning som ledde till nedläggningen 2007. Samhall har ett stort ansvar för oss som är anställda och bor i Emmaboda när tänker ni ta det ansvaret så vi också kan tacka för ett gott arbete?I Emmaboda är det inga hjärtan som gäller här får de anställda p.g.a. arbetsbrist förtidspension i stället. Ett riktigt hjärtlöst agerande. Ändå så skäms inte finansministern när han tackar Samhall för gott arbete. Inte hjälper detta att minska utanförskapet man talar om. Eller är vi redan där och städar hemma hos honom? Så det är det arbetet han tackar för. Vi får hoppas så är fallet.

Johnny Olsen, Mikael Nilsson

Ja men det är ju den sk eliten han företräder

Det kostar 14 000 kronor i inträdesbiljett för att få träffa statsminister Fredrik Reinfeldt och statsråden Odell, Leijonborg och Borg på exklusiva Grand Hotell i Stockholm. Det hela är ett möte mellan regeringen och affärslivet. Utvaldhet, exklusivitet och elit är de ord som sätter sin prägel på arrangemanget.
Att betala för att få träffa statsministern är ett nytt grepp. Det är en politisk innovation. Men från demokratisk synpunkt är det minst sagt självmål av Reinfeldt att delta vid sådana tillställningar. Han legitimerar därmed en sammansmältning av den politiska och ekonomiska eliten under former som direkt utestänger den breda allmänheten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Står att läsa på aftonbladet. Ja Det är ju dessa som också får ut nåt av Regeringens politik väljarna behövs ju bara till för att komma till makten. Inträdesbiljetten på 14.000 ser ju till att dom inte kan komma ställa obehagliga frågor Väl genomtänkt av en Regering som är till för de redan besuttna. Inte utan att man längtar tills 2010.

torsdag, februari 14, 2008

Friskolor åker Snålskjuts då duger det offentliga

Många talar gott om friskolor och annat man i nyliberalismen anser att det behövs alternativ till det offentliga. Hörde i veckan om att friskolorna inte har egna skolbibliotek vilket resulterat i att man utnyttjar de kommunala biblioteken i en utsträckning som heter duga. Vilket leder till mycket arbete och många böcker man till och med får låna in i sin tur. Man har inte tänkt att de kommunala biblioteken ska vara uppbyggda så att friskolor kan åka snålskjuts på de offentliga. Man behöver enligt lagen inte ha skolbibliotek när man är friskola. Detta är ett problem i privatiseringens namn. Men man kan även överföra detta till exempel vården där de privata kan välja och vraka vad man ska satsa på samtidigt som det allmänna inte får välja utan man får sköta även det som de privata anser mindre lönsamt plus sitt eget.

Detta är värt att tänka på när man säger att privata alternativ är bäst. Man behöver inte ta hela ansvaret det mindre lönsamma ska de allmänna ta hand om. Det mer lönsamma däremot vill man åt.


Mikael Nilsson
Ordförande
Vänsterpartiet i Emmaboda

torsdag, februari 07, 2008

Regering för fåtalet de besuttna.

Vi har en regering med Reinfeldt och "kommandoran" Husmark-Persson. Som tror att sverige går bra bara dem själva och dess likasinnade få det bättre på de sjukas o gamlas bekostnad.

Sen finns det halvfigurer partiledare som övergivit sin egen politik nu bara springer i rosenbad och på sin höjd nickar. Förutom då Maud som tävlar med Reinfeldt vem som är mest höger i svensk politik.

Mikael Nilsson
ordförande för Vänsterpartiet i Emmaboda kommun.