torsdag, februari 14, 2008

Friskolor åker Snålskjuts då duger det offentliga

Många talar gott om friskolor och annat man i nyliberalismen anser att det behövs alternativ till det offentliga. Hörde i veckan om att friskolorna inte har egna skolbibliotek vilket resulterat i att man utnyttjar de kommunala biblioteken i en utsträckning som heter duga. Vilket leder till mycket arbete och många böcker man till och med får låna in i sin tur. Man har inte tänkt att de kommunala biblioteken ska vara uppbyggda så att friskolor kan åka snålskjuts på de offentliga. Man behöver enligt lagen inte ha skolbibliotek när man är friskola. Detta är ett problem i privatiseringens namn. Men man kan även överföra detta till exempel vården där de privata kan välja och vraka vad man ska satsa på samtidigt som det allmänna inte får välja utan man får sköta även det som de privata anser mindre lönsamt plus sitt eget.

Detta är värt att tänka på när man säger att privata alternativ är bäst. Man behöver inte ta hela ansvaret det mindre lönsamma ska de allmänna ta hand om. Det mer lönsamma däremot vill man åt.


Mikael Nilsson
Ordförande
Vänsterpartiet i Emmaboda

Inga kommentarer: