onsdag, juni 24, 2015

Vita huset skall jämnas med marken


Nu har man i Emmaboda kommunfullmäktige tagit beslut om att riva vita huset, bakom detta beslut finns partierna Socialdemokraterna (som först ville bevara det) Moderaterna, Centerpartiet,Folkpartiet,Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna. Mot detta beslut återfinns Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Lika bra så alla vet vad partierna står i frågan om att riva ett av Emmabodas allra äldsta hus som kommun också i plan sagt att Vita huset är intressant i kulturhistorien.

Vita huset har genom åren varit igång som hus Musik i Emmaboda ett rikskänt evenemang och förening under 70 och 80 talet har här huserat haft verksamhet. Det har varit fritidsgård ungdomsgård själv kommer jag ihåg från skolåldern att det var disco och verksamhet i huset senast nu har bosniska föreningen varit här och en förskola finns mer men räcker så nu. Huset är i gott skick idag att bedriva förskola i inga större renoveringsbehov än andra kommunala byggnader.

Man river detta med motiveringen att förskolan som ska byggas bli 5-7 miljoner kr billigare om man river huset placera denna förskola där. Man stänger samtidigt förskolor det planeras för en jätte förskola finns kanske ekonomi i att göra detta men man nog inte tänkt på pedagogikens möjligheter. Det behövs fler dagis platser absolut men det inte så att Emmaboda är slut på platser att bygga dessa på. En kommun som så många andra lider av att befolkningsunderlag minskar (urbaniseringen). Dessa fakta borde tala emot att riva ett hus som betytt och kan betyda så mycket för ungdomen och andra kommuninvånare.

Detta har lett till en kil i samarbetet mellan S, Mp.och V Mp har redan beslutat att avbryta samarbetet vet att vänsterpartiet har möte ikväll 2015-06-24 där frågan givetvis kommer upp. Från början fanns annan lösning som majoriteten stod bakom men s ändrade sig och lämnade den lösningen nu förordar en rivning av ett hus som alla vet vilket det är det kan man inte säga om så många andra byggnader i Emmaboda jodå självklart stationshuset men i övrigt. Det finns beslut på att inrätta ett ungdomens hus i Emmaboda det har hela tiden fallit på lokalfrågan, nu river man alltså kanske det mest idealiska huset som mycket väl skulle kunna inrymma ett ungdomens hus. är inte ungdomarna värda de 5-7 miljoner det kostar att  ha kvar vita huset och samtidigt uppföra en ny förskola. Sen undrar man varför ungdomen flyr Emmaboda? Är man inte rädd om det man har hur ska man då kunna fortfarande använda den kända slogan Emmaboda i våra hjärtan utan att lägga till följande gäller ej historiska byggnader eller framtiden i form av ett ungdomens hus. När grävskoporna rullar fram och river på en halv dag vita huset som stått pall och glatt många sedan 20-talet först som bostad ja resten vet ni.
Jag beklagar jag som bott i Emmaboda hela mitt liv att man gör detta  att riva vita huset och värden som inte går att mäta i pengar för alltid går förlorade.


måndag, juni 22, 2015

Jönköping bedrev projekt med utredningshem/hvb hem!

Jag har nyligen kommit i kontakt med ett utredningshem fått en del insyn i verksamheten detta hem ligger i Nässjö kommun i Fredriksdal dem som placerades där i mitt exempel är  en mamma och en pappa och deras nyfödda förstfödda dotter dem bor i Jönköping. 

Som att besöka interner på ett fängelse.

Jag och min sambo besökte detta hem två gånger det var väldigt svårt att bara få komma dit då alla besök skulle enligt hemmet aviseras minst en vecka innan. Redan där kändes det mer som man skulle besöka interner på ett fängelse. Det var också så det kändes när vi var där och besökte dem "plitarna" mötte oss i dörren. Vi var bevakade hela tiden det enda som inte gjordes som nog görs vid fängelsebesök var visiteringen. Då vi känner dessa personer väldigt väl som vi besökte märkte vi att dem inte mådde bra vid en promenad vi faktiskt fick gå obevakade på kom det också fram hur dåligt dem mådde av att personalen hela tiden bevakade dem till och med när familjen var på sitt rum så avlyssnades man troligtvis gjordes det när vi var där i rummet också. Min sambo och jag försökte ge dem råd hur dem skulle kunna orka med att bara fokusera på sin dotter inte lita på personal blint.

 Andra gången vi var där  det var då vi fick reda på att vårt besök inte var ok då vi inte aviserat det i tid det var nämligen att vi skulle dit med ett babygym och lite kläder till familjen det blev för dyrt att skicka och skrymmande därför tyckte vi det vore bättre att åka dit och lämna  sakerna och på det viset få träffa familjen också. När vi kom dit var det nog inte meningen vi bara skulle få komma innanför dörren men vi gick in ändå då kom "plitarna" igen. Men snart dök familjen upp vi skulle ta en promenad vi lämnade först sakerna. Denna gång fick vi inte gå obevakade utan en följde med oss på promenaden.

Min nyfikenhet väcktes

Efter detta besök började jag undersöka vad som fanns att ta reda på om detta utredningshem. Det är ett aktiebolag man jobbar på uppdrag av socialtjänster i flera kommuner i Småland. Man har så kallade ramavtal med flertalet då upptäckte jag att med Jönköpings kommun hade man inget ramavtal utan ett projekt det väckte mitt intresse vad gick detta projekt ut på? Att familjen var helt ovetande om att man ingick i något projekt var helt klart. Tog därför kontakt med kommunen bad att få ut projektbeskrivning efter några mejl kom den. Mycket riktigt var projektet inget man talade om för klienterna. Vad gick då projektet ut på? Jo att korta utredningstiden snabba upp processen särskilt att komma fram till om man skulle separera föräldrar och barn d.v.s att barnet inte ska få komma hem med sina föräldrar utan placeras istället.

Man kan ifrågasätta rättssäkerheten.

Och att det rör sig om stora summor som kommunen få betala för platserna är inget tu tal om ca 3000 kr per dygn. Så det är inte märkligt att man därför vill snabba på utredningarna att vara mindre än 3 månader så blev det i detta fall med denna familj.
Men sådana här utredningar ligger också till grund i förvaltningsrätten när det handlar om LVU. Då kan man ju fråga sig hur en snabbprocess påverkar utredningens beskaffenhet och kvalitet. Man måste också vara medveten om att när man placerar en familj där vill man uppnå något man säger ofta barnets bästa. Det finns också i denna historien funktionsnedsättningar hos familjen det är det hela utredningen kretsat kring utredningen andas fördomar och rena felaktigheter faktafel som man lätt kan rätta till men inte gör.

 Vinstintresset styr!

Detta företag som bedriver detta hem ska gå med vinst det måste nämligen alla aktiebolag göra enligt lag. En så stor kommun som Jönköping måste betraktas vara en betydande kund och man har som sagt inget avtal utan detta projekt därför vill man givetvis göra kunden nöjd det påverkar också vad utredning kommer fram till. Jag kommer fortsätta att syna detta hem i sömmarna. Nu är det ju faktiskt så att många har varit på detta hem ingått i ett projekt utan att ens veta om detta. Det ställer ju frågor om hur deras utredningar och liv påverkats av detta faktum.

 Hur många familjer har drabbats?

 

 Projektet är i sig inte hemligt (offentlig handling) men hur många som är i situationen som "vår" familj  tar reda på sånt själva dem är under press dem ska utredas övervakas ifrågasättas det dem också skulle få som uteblev var stödet. Så hur många från Jönköpings kommun har varit här under projekttiden? Det vet jag inte. Just nu pågår offentliga upphandlingar så projektet avslutades den siste maj så kanske "vår" familj var de sista att drabbas? Är det någon som känner att dem kan blivit drabbade av detta föreslår jag kontaktar Jönköpings kommun och dess socialtjänst Och möjligen i de fall man känner att det påverkat deras möjligheter sina juridiska biträden..

Mikael Nilsson
Samhällsdebattör