torsdag, februari 05, 2015

Dags att sluta blunda för bristerna i socialtjänstens arbete rörande våra barn!


Fallet Yara!

Det tragiska som hände flickan Yara för att ta ett mycket aktuellt fall borde också ses utifrån socialtjänstens roll och ansvar. Yara blev placerad av socialtjänsten hos dessa personer som nu dömts. Visserligen var detta släktingar till flickan, men det ändå socialen som tagit beslutet att hon skulle bo där. Orosanmälningar till trots så gjordes ingenting! Uppföljning av placering verkar obefintlig. Min tragiska poäng är att orosanmälningar som kommer in till socialen där socialen haft en roll inte mottages och behandlas likadant som de anmälningar som kommer in om familj där barn bor hos sina föräldrar.

En affärsidé 


Tänker inte gå in mer på detta fall Yara utan vill belysa socialtjänstens roll i sådana här ärenden nämligen barn som många gånger på lösa grunder med eländigt dåliga utredningar och rena spekulationer placeras hos helt för barnen okända människor som anlitas och betalas av det allmänna. Jag menar de finns till exempel företag som har dessa barn som affärsidé men även privatpersoner som ett sätt att försörja sig. Blir alltså viktigare att ha barn placerade än att faktiskt stödja och hjälpa. Jag har genom åren läst en del av dessa utredningar som folk bett mig läsa. Det är faktiskt skrämmande hur fakta kan förvanskas och behandlas och komma bort om det inte passar in i slutsatsen som socialen kommit fram till. Socialtjänstlagen är verktyget den tolkas av socialtjänsten väldigt olika beroende på vilken socialtjänst vilken handläggare och chef och tyvärr menar jag vem familjen barnet är förutfattade meningar ibland ren diskriminering ex ursprung funktionshinder. Detta kan man skönja i dessa utredningar men även ekonomiska förutsättningar och makt i samhället spelar en stor roll för utredningens görande. Rätten tittar nästan aldrig på hela utredningar utan läser vad socialnämnden föreslår vilket också ska tilläggas bara en viss del av socialnämndens politiker nämligen verkställande utskottet som känner till ärendet. I andra fall som rättsväsendet har hand om till exempel brott skulle sånt här aldrig kunna förekomma inte utan konsekvenser åtminstone. Ja barnet och föräldrar har rätt till advokater som tilldelas och betalas av socialtjänsten. Men alla biter inte den hand som föder dem!


Bristen på familjehem ger makt  där barnen får betala priset!


Samtidigt ska man veta att det finns en brist på familjehem vilket ger dessa en indirekt och stor påverkan för att inte säga makt på socialen som är rädda om de platser man har, här menar jag glömmer man bort barnen dem man ska skydda, dem man genom sina utredningar och föredragningar i rätten gjort så barn och föräldrar skilts åt. Religionsfrihet sätts åt sidan när icke troende barn kommer till troende familjehem där man också förväntas delta i utövningen som bordsbön och liknande. Tillbaka till faktumet att bristen på familjehem gör att man kan misstänka att barn och dess familjer faller offer. Både på det ena hållet och det andra. Att barn tas på lösa grunder inget tu tal om att det förekommer. Men jag har också sett att barn som far illa på dessa familjehem inte har mycket att hoppas på att få hjälp från socialen för då måste ju socialen stå för att dem placerat barnet där. Ett exempel är att ensamkommande flyktingbarn placeras på lösa grunder på slutna HVB-hem. Där visar sig bristen igen. Så makthavare och politiker ni måste ta tag i detta Om ni menar allvar med att barnens bästa ska sättas i främsta rummet. Jag och säkert många med mig vill att detta görs något åt. Då menar jag hjälp dessa barn nu inte att om 20-30 år be dem om ursäkt för stulen barndom och lidande Det är ett övergrepp mot barn om man tar barnen från sina föräldrar utan att det är befogat, det kan ta ett helt liv att läka om det går!


Mikael Nilsson
Samhällsdebattör.