torsdag, juli 26, 2007

onsdag, juli 25, 2007

Brev till Palestinas President från LO

Reflektion det är bra LO reagerar antifackliga krafter kan inte accepteras någonstans varken i columbia,palestina,Israel eller för den delen Sverige, om ni tror det inte förekommer i Sverige så har ni fel. Tyvärr ökar alliansregeringens politik på en otäck utveckling. Federlys uttalande om "maffiametoder" När facket gör de dom ska nämligen företräda sina medlemmar är ett klart angrepp enligt mig


"Djupt upprörande att en facklig ledare i Palestina har hotats då han utförde sin uppgift som demokratiskt vald facklig ledare"
Det är djupt upprörande att en facklig ledare i Palestina har hotats då han utförde sin uppgift som demokratiskt vald facklig ledare, skriver LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett protestbrev till Palestinas president Mahmoud Abbas.

Här är en översättning av brevet till svenska:
Herr President!Jag blev mycket oroad då jag hörde om hoten mot PGFTUs generalsekreterare Shaer Saed igår.Som ordförande för Landsorganisationen i Sverige känner jag det djupt upprörande att en facklig ledare i Palestina har hotats på detta våldsamma vis, då han utförde sin uppgift som en demokratiskt vald facklig ledare. Som ni känner till från mitt möte med er i Ramallah strax efter det att ni blivit vald till president, samtyckte vi båda till den yttersta vikten av fackliga organisationer som en del i uppbyggnaden av ett starkt samhälle, och deras roll i att främja freden, inte minst i Mellanöstern. Landsorganisationen i Sverige har sedan många år tillbaka ett nära och mycket givande samarbete med PGFTU och vi deltog också på PGFTUs kongress i maj i år.Jag förlitar mig på att ni gör allt nödvändigt för att garantera Saéds säkerhet och ser till att förrövarna av denna ondskefulla attack spåras och bestraffas

tisdag, juli 24, 2007

LO-Tidningen om A-Kassan

Stora skillnader mellan a-kassorna
Avhoppen från a-kassan fortsätter. Mellan maj och juni år sjönk antalet medlemmar i a-kassorna med cirka 30.000 personer. Sedan den borgerliga regeringen vann valet och deklarerade att de skulle göra stora förändringar av a-kassan har antalet medlemmar i försäkringen sjunkit med 8 procent, motsvarande 300.000 personer, visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.Samtliga a-kassor har sett sina medlemstal sjunka från september förra året till juni i år. Det är dock stora skillnader i hur stor minskningen varit.Sämst har det gått för de Stats- och kommunanställdas a-kassa, SeA, som minskat med 26 procent.Bäst för hamnarbetarnaTvå andra a-kassor som sjunkit kraftig är Svensk handels och arbetsgivarnas a-kassa som tappat 24 procent av sina medlemmar och Sveriges fiskares a-kassa som minskat med 16 procent.Bäst har det gått för Hamnarbetarnas a-kassa som endast minskat med 2 procent. Lärarnas a-kassa, som har 174 000 medlemmar, har också klarat sig bra och minskade bara med 4 procent. Sveriges största a-kassa är Akademikernas a-kassa, AEA, som nu har 565 000 medlemmar. Regeringens förändringar, som bland annat är att avgiften ska spegla risken för arbetslöshet, har inneburit att AEA har den lägsta avgiften bland a-kassorna.Ingen stor överströmningFlera bedömare har därför trott på en överströmning av TCO-medlemmar. Genom att lämna sin gamla dyra a-kassa och gå över till akademikernas har dessa kunnat spara in en slant.Någon större överströmning verkar dock inte ha skett.AEA har haft ett medlemstapp på 7 procent, vilket ligger nära genomsnittet för samtliga a-kassor. AEA har till och med klarat sig sämre än Kommunals a-kassa som är den näst största i landet. – Kommunals a-kassa minskade med 6 procent, säger Bo Lundgren, ställföreträdande generaldirektör för IAF.3,5 miljoner medlemmarAtt IAF jämför årets juni siffror med statistiken från september förra året beror på att det var efter september som myndigheten började märka en förändring i den tidigare så stabila medlemstalen i försäkringen. Effekten har troligen att göra med den borgerliga valsegern och att vissa reagerade tidigt på de deklarerade försämringarna.De flesta utträden har dock skett från och med den 1 januari i år då försämringarna av a-kassan började träda i kraft.I juni hade a-kassorna 3,5 miljoner medlemmar.
Erik Larsson

lördag, juli 21, 2007

Ett företag som vilket som helst!

I samband med att det i media/radion uppdagades att arbetare gick över obevakade järnvägsspår för att kunna komma i tid till sitt arbete med tanke på tidsbrist och olika handikapp. Uttalar sig arbetsområdeschefen Persson så här ”samhall har inget ansvar det är som vilket företag som helst det är privat tid/bil tills man stämplar in det är var och ens ansvar att ta sig till jobbet”! Det var klart och tydligt det.
Detta att det är som vilket företag som helst har man hört i många olika sammanhang som anvisad på Samhall.


Alla företag har ett syfte Samhalls syfte är att rehabilitera och ordna anpassat arbete till dom som blivit anvisade så att man på sikt kan komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, om detta råder inga tvivel det är det som aktieägarna kräver i detta fallet staten. Ett annat företag har målet att leverera produkter ut på en marknad.

Om vilket företag som helst inte klarar leverera ut detta på marknaden utan det blir kassaktioner i massor i samhalls fall utslagning till sjukersättning och väldigt lite ut på arbetsmarknaden för att man tar felaktiga beslut som motsätter sig syftet med företagets uppdrag.

Alltså säg att 5% av produkterna ska ut på en marknad varje år
95% stannar kvar som tillgångar i företaget för att levereras senare.
Men säg då att av 95% går 40% av tillgångarna i containern eller ut i sysslolöshet.

Skulle då aktieägarna i vilket företag som helst ha fortsatt förtroende för en sån företagsledning? Knappast!


För det är ju så ett företag som vilket som helst fungerar.

För att göra det ännu tydligare råvaror som stål, trä, plast osv
såna brukar också som regel levereras med någon form av transport fram till arbetsstället. Man vill helst inte heller det ska vara skadat vid framkomst.

Är med detta synsätt mer värt än ”råvaror” i form av människor med ett eller flera arbetshandikapp!

För om inte så hade ledningen varit skilt från sitt uppdrag sen lång tid tillbaka!

Och kom ihåg nu det var inte vi som sa ”ett företag som vilket som helst.”


Samhall Uppropet.

torsdag, juli 19, 2007

Fick ett mail från aftonbladet debatt!

Fick igår ett mail från Lotta Gröning och hennes debattredaktion om jag ville skriva en debatt artikel till debattsidan angående samhall-uppropet. Självklart svarade jag visst det gör jag gärna. Gick upp i morse klockan 5 satt mig vid datan och skrev nu är det i väg skickat!

tisdag, juli 17, 2007

Samhall chefer upphör aldrig förvåna!

Håkan Bäcker om att man uppmanas gå över järnvägspåren i Lessebo
Radio kronoberg

Arbetsområdeschefen kommenterar " vi har inget ansvar"
Radio kronoberg
reflektion angående uttalandet i Radio Kronoberg ovan.
Vem är Samhall till för? Man har inte informerat alls förrän två dagar innan semestern då Sj hörde av sig! innan uppmanade man pendlarna att gå där. Jag hörde det själv när jag var på studiebesök i slutet av förra året! (olycksfall vid färd till eller från arbetsställe räknas som olycksfall i arbetet om färden föranleddes av eller stod i nära samband med arbetet.) Du åker tåg och går för att ta dig till ett arbete eller ifrån ett arbete Din privata tid lägger du inte på att ta dig till ditt arbete! Det finns då ett arbetsgivaransvar att kartlägga risker och vidta åtgärder det heter Systematisk arbetsmiljöarbete./Mikael

söndag, juli 15, 2007

Vård till för alla.

Tomas Jonsson i Blomstermåla skriver ett intressant inlägg vill puffa för det. Det visar hur viktigt det är med en stark offentlig sektor som vi alla är med att finansiera och behoven ska avgöra rätten till bra vård inte plånbokens tjocklek eller vad för diagnos man har! Tomas Jonssons inlägg! upprinnelsen till Tomas utmärkta inlägg är detta i Svenska dagbladet

lördag, juli 14, 2007

Victoria 30 år släpp fången loss!

Det är något galet hur vi i detta landet säkerställer en statschef genom att en utvald familj och förstfödda barnet föds till ett uppdrag att vara statschef i Sverige. Ja att det är odemokratiskt är en sida på det. Men även för familjen att ha yrke efter vad man heter, vilken annan familj vill att deras barn ska tvingas ha samma yrke som sin pappa eller mamma. Nej nog vill vi att våra barn ska själva ha möjlighet att välja och påverka sitt framtida yrkesval inte att det ska vara förutbestämt sen man är baby? Nej Avskaffa monarkin denna odemokratiska rest från det förgångna. Det skulle även ge Victoria möjligheter att få till exempel engagera sig politiskt ställa upp i val sånt som vi ser som självklart i en demokrati! Släpp Bernadotterna fria. Men i vilket fall som helst Grattis på födelsedagen hoppas du få lika kul som jag hade när jag fyllde 30.

fredag, juli 13, 2007

Folkpartiet och flyktingpolitiken!

DN-debatt idag skriver folkpartiet! Inga fler socialbidrag till nyanlända flyktingar. Man skriver också att den första frågan bör vara hur ska du försörja dig. Ja det låter naturligt att fråga en nyanländ flyktig som flytt från krig och tortyr detta som första fråga? Tycker nog mer att första frågan bör vara hur mår du? Men jag är väl en blödig stackare jag? Men så är jag ju inte en hårdnackad folkpartist heller.Givetvis är det så att folk i regel vill kunna försörja sig själva. Men vad ska vi göra åt det faktum att dem diskrimineras p.g.a sitt ursprung när det gäller att få arbete och till och med bostad? Man kanske inte ska glömma det faktumet att det finns en vardagsrasism!

onsdag, juli 11, 2007

Samhall Uppropet på egen sida nu! maila Littorin

Tillkomsten av detta upprop grundar sig på våra egna erfarenheter som anställda i Samhall AB finns mycke på denna blogg att läsa senaste inlägg. Nu vädjar vi till alla som tycker Samhall har en viktig uppgift att fylla, att då underteckna detta upprop på denna blogg Samhall uppropet!

Sydafrikas metallare strejkar svenska IFMetall har nåt att lära!

Från nättidningen Dagensarbete Man strejkar för löner men också för att sittande regering gynnar storbolagen på bekostnad av arbetarna. Ja det är väl precis det som sker i Sverige också!

En kvarts miljon sydafrikanska metallarbetare gick på måndag kväll ut i strejk efter att deras löneförhandlingar strandat.Tre fackförbund kräver löneökningar på tio procent. Arbetsgivarna erbjöd höjningar på drygt sju procent, enligt brittiska BBC.Strejken drabbar mer än niotusen företag och kan innebära förseningar i byggandet och upprustningen av de arenor som ska användas vid fotbolls-VM i Sydafrika 2010.Metallarbetarstrejken kommer bara ett par veckor efter att de offentliganställda avslutat en fyra veckor lång strejk, som stängde bland annat skolor och sjukhus.Enligt BBC är bakgrunden till strejkerna en djup klyfta mellan det regerande partiet ANC (African National Congress) och fackföreningsrörelsen. Enligt facket stödjer den sittande regeringen storföretagen på bekostnad av arbetarna.
JONAS HÅLLÉN
2007-07-10
© Dagens Arbete. Citera gärna, men ange källan.

tisdag, juli 10, 2007

Ministerstyre duktigt Littorin!


Fackets klarspråk hotar samarbetet
I ett brev från arbetsmarknadsministern kritiserades Ulf Edström för att han ägnade sig åt ”politisk smutskastning av en demokratiskt vald regering”. Men som ILO-delegat har man full yttrandefrihet, anser han,LO:s internationella chef Ulf Edström blev något förvånad när han öppnade brevet från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. De var tillsammans på ILO:s årliga arbetskonferens i Genève i juni.- Jag har aldrig förr hört något från en minister efter ett tal på en ILO-konferens. Men det kan handla om missförstånd om att man inte kritiserar sitt land på internationell nivå, säger Ulf Edström.Sven Otto Littorin höll först tal som representant för regeringen och dagen efter var det Ulf Edströms tur som representant för arbetstagarna.Ökar skillnadernaI sitt tal var Ulf Edström kritisk mot att den ”liberal-konservativa regeringen inte bara sänkt skatterna för den mest välbärgade delen av befolkningen utan också försvagat det sociala skyddet för arbetslösa och sjuka”.”Denna orättfärdiga politik ökar skillnaden i Sverige mellan rik och fattig”, sa Ulf Edström.Innehållet i talet fick Sven Otto Littorin att härskna till. Ulf Edström ägnar sig åt politisk smutskastning mot en demokratiskt vald regering, något som om han fortsätter med det, kan försvåra samarbetet i framtiden, skrev Sven Otto Littorin i sitt brev.Kritiserat regeringar förrÄr det första gången du kritiserar en svensk regering i ett tal inom ILO?- Nej absolut inte. LO och TCO har till och med anmält en socialdemokratisk regering direkt till ILO, något som är betydligt starkare än kritik i ett tal, säger Ulf Edström.Ulf Edström tror att Sven Otto Littorins reprimand kan handla om ett missförstånd om arbetssättet vid ILO:s konferens. En undran som han framför i sitt svar till Sven Otto Littorin.- Det är inte ovanligt att just arbetstagardelegater kommenterar den nationella situationen. Samtidigt ogillar alla regeringar kritik och åtskilliga skulle beteckna den som politisk smutskastning, säger Ulf Edström.- Jag trodde inte att Sven Otto Littorin skulle gilla talet. Men att dryfta sig till att ge reprimand i ett brev och indirekt hota med att försvåra samarbetsklimatet, det är att gå över över gränsen.
Gun Jacobsson

Fd. Metallordföranden Johnsson "arbetsgivarna frustrerade"!

Karl-Olov Stenqvist, förhandlingschef i Teknikföretagen, Göran Johnsson, f d Metall-ordförande, och riksdagsman Sven-Erik Österberg (s) vid Teknikföretagens seminarium i Visby.

Johnsson kritisk mot arbetsgivarna– LO:s samordning höll, medan arbetsgivarna misslyckades. Det är därför dom nu är så frustrerade, sa förre Metall-ordföranden Göran Johnsson lite provokativt vid Teknikföretagens Almedals-seminarium på tisdagen.

Läs hela på Dagensarbete


Självklart att folkomrösta om konstitutionen!

Att driva igenom en konstitution utan en folkomröstning strider mot folkviljan. Demokrati betyder folkstyre låt därför svenska folket rösta!!!
läs Eva-Britt Svensson mfl. i DN-debatt!

Man är så rädd att folket ska rösta som i EMU -valet varför? Det har ju klart visat sig att folket gjorde rätt till skillnad från de etablerade och fega politikerna tro jag på folket!

Kd ett parti med stora problem!

Jag har ju haft en liten debatt på insändare sidan i östran med en av KD:s företrädare från Mönsterås ang Vårdnadsbidrag där denna Kd representant hävdar att jag genom mitt motstånd till införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle på nåt diktatoriskt sätt bestämma över föräldrar och deras barn. Det är givetvis en argumentation som kan känneteckna den typiska alliansen i brist på argumentationsargument. Men jag tänkte på detta ett tag! Om jag genom att inte vilja tillhandahålla ett vårdnadsbidrag styr familjens val så kollosalt som denna representant för kd vill göra gällande undrar man när man hör om abort debatten inom KD! Vad är då det! Självklart är väl det bästa att aborter undvikes men när faktumet är där då är det kvinnans val enligt min mening det är hennes kropp! Men där vill KD styra det tycker jag är mycket mer styrning att bestämma över en enskild människa än mitt motstånd mot ett vårdnadsbidrag som dessutom är orättvist!

måndag, juli 09, 2007

Alliansen skrotar!

Wiwi-Anne Johansson:
Regeringen skrotar Sveriges bästa klimatåtgärd
Klimatinvesteringar har minskat utsläppen av växthusgaser med nära två miljoner ton om året. Trots framgångarna ska regeringen avveckla investeringsprogrammen.-Om regeringen lägger ner Sveiges bästa klimatåtgärd så är det inget annat än en skandal, säger Wiwi-Anne Johansson, talesperson i klimat- och miljöfrågor (v).
Klimatinvesteringsprogrammen Lip och Klimp minskar utsläppen av växthusgaser mer än väntat. Naturvårdsverkets redovisning till Miljödepartementet visar att klimatinvesteringarna minskar utsläppen av växthusgaser med nära två miljoner ton om året, vilket står för cirka två tredjedelar av det svenska klimatmålet. Men nu skrotar regeringen investeringsprogrammen.
- Klimatinvesteringsprogrammen som vi sjösatte tillsammans med den tidigare regeringen har bidragit till att minska utsläppen. Vänsterpartiet vill storsatsa 2,1 miljarder kronor på klimatinvesteringsprogrammet, istället för att lägga ner programmet som regeringen vill, säger Wiwi-Anne Johansson.
Programmen medför en energiomställning från el och olja till förnybar energi på 3,0 TWh, vilket är mer än de förväntade effekterna. Den sammanlagda energibesparingen beräknas även den uppgå till 3,0 TWh, vilket motsvarar uppvärmningen av omkring 200 000 villor per år.
Lokala investeringsprogrammet LIP har funnits sedan 1998 och ersattes 2002 av stödet till klimatinvesteringar, Klimp. Nästan 6 miljarder kronor har satsats på programmen.
- Det blir svårt för kommunerna att förbereda klimatinvesteringar när ett framgångsrikt och effektivt program inte kommer att finnas kvar, säger Wiwi-Anne Johansson.

Det ska kosta skjortan att kränka föreningsrätten!

Vi måste alla ta detta på allvar föreningsrätten måste försvaras hela tiden det gör vi bäst genom att stå upp för varandra!


Försökte få anställda att lämna facket
När Grafiska Fackförbundet varslade om stridsåtgärder i avtalsrörelsen sa Grycksbo Kartong AB upp alla anställda. De skulle få tillbaka jobbet om de avsade sig kollektivavtalet.Nu stämmer förbundet företaget till Arbetsdomstolen för otillåten stridsåtgärd.I slutet av maj, när det kärvade i förhandlingarna, varslade Grafikerna bland annat om total arbetsnedläggelse vid ett företag som var leverantör åt Grycksbo Kartong. Stridsåtgärderna skulle träda i kraft 1 juni, då det gamla avtalet löpt ut.Grycksbo Kartong sade då skriftligen upp samtliga kollektivt anställda. Ägaren skrev också ett brev till Grafiska Fackförbundet och begärde att förbundet skulle göra ett avsteg från det centrala avtalet. I så fall skulle de anställda kunna ansöka om anställning igen.Nu blev det aldrig någon konflikt. I allra sista stund kom parterna överens om ett avtal.Därmed blev det heller ingenting av med uppsägningarna. De fyra grafiker det handlar om har jobben kvar.Men handlandet från företaget betraktas av förbundet som en olovlig stridsåtgärd. Därför krävs företaget på allmänt skadestånd och skadestånd till de uppsagda medlemmarna, sammanlagt 200 000 kronor.

ÅKE LIF
2007-07-06
© Dagens Arbete. Citera gärna, men ange källan.

söndag, juli 08, 2007

Viktigt hålla färgen!
Min kamrat och Arbetskompis har hjälpt mig med att redigera min bild han tyckte jag passade bra med röd revolutionär bakgrund i detta fallet argumenterar jag inte emot! Tack Håkan.

fredag, juli 06, 2007

Östran idagJohnny Olsen och Mikael Nilsson är besvikna på att de inte ges möjlighet att få praktikplats på Samhalls fabrik i Lessebo foto: Anders Karlsson


Känner sig svikna
Samhalls löften om utveckling klingar tomt för Johnny och Mikael
EMMABODA
Ända sedan beskedet om nedläggningen av fabriken i Emmaboda kom förra hösten har Mikael Nilsson och Johnny Olsen, som var ordförande och vice ordförande i den lokala fackklubben på Samhall, kämpat för att Samhalls VD Birgitta Böhlin skulle komma på besök, och på plats se effekterna av besluten man fattat.


Dock utan något resultat och de har båda även skickat flera brev till henne där de beskriver sin egen och kollegornas situation efter nedläggningen i Emmaboda.
Har inte kommit
Någon VD har inte dykt upp, men härom dagen fick Mikael Nilsson i alla fall ett svar på sitt senaste brev.
Ett svar med innebörden att hon visst hade sett hans brev men också med andemeningen att det inte är någon mening att besvära henne mer med deras bekymmer.
Istället hänvisar hon i fortsättningen all kommunikation till regionchefen Anders Knutsson i Växjö.
Mikael Nilsson, som numera tvingas gå helt sjukskriven istället för att jobba fyra timmar som tidigare.
Han visar svaret han fick från Birgitta Böhlin, som hon inte själv författat utan gett Anders Johansson i uppdrag att skriva åt henne:
Fullt förtroende
"Jag har läst dina mail. Vad jag förstår har du och din personalledare och arbetsområdeschef samtal om din arbetsplats och framtida arbetsuppgifter. Jag har fullt förtroende för att man i region Växjö kan hantera och lösa detta på bästa sätt. Jag vill därför uppmana dej till att i fortsättningen ha dessa kontakter direkt med din personalledare. Jag kommer i fortsättningen att vidarebefordra eventuella brev och mail direkt till region Växjö och överlåta på dem att svara dej."
Heter det i svaret från Birgitta Böhlin.
Något som får Mikael Nilsson att sucka djupt:
- Om regionchefen hade agerat så hade jag ju aldrig behövt vända mig till VD:n...
Och Johnny Olsen för sin del är nu på väg att följa Försäkringskassans förslag om att söka förtidspension eftersom Samhall inte kan lösa så att han längre kan ta sig till och från jobbet.

De har båda begärt att få praktik vid fabriken i Lessebo, men utan resultat.
Johnny har även han skrivit brev till Birgitta Böhlin och påtalat den bekymmersamma situationen:
"Jag tycker inte detta är den utveckling företaget lovat mig utan det är precis tvärtom. Jag kunde jobba och känna mig nyttig och tjäna egna pengar på samhall i Emmaboda nu är jag förbrukad, nu ska jag tvingas leva på sjukersättning. Mina handikapp är de samma som när jag jobbade i Emmaboda. Jag blev av en chef lovad hjälp med transport till och från arbetet men det var ingen sanning bakom orden", konstaterar han i brevet och fortsätter:
Sjukersättning


- Jag tvingas ta sjukersättning nu för att kunna överleva p.g.a. arbetsbrist du vet liksom jag att Samhall inte får säga upp folk på grund av arbetsbrist.
- Jag anser nu att man har gjort det, därför kommer jag kontakta mitt fackförbund för möjligheten att driva detta ärende vidare, med andra ord en uppsägning har i praktiken skett av mig, en osaklig sådan.
Och beskedet att det inte finns plats i Lessebo för honom eller Mikael har de svårt att köpa.
- Det känns konstigt att de säger att det inte finns plats där, men samtidigt vet jag av andra som jobbar där att de kör övertid för fullt på kvällar och helger. Detta trots att det i Samhalls avtal heter att just övertid ska undvikas i största mån.
Ingen praktikplats
Än mer irriterad blev Mikael när han läste det senaste numret av Samhalls egen personaltidning där Birgitta Böhlin uttalade sig:
- Där skriver hon att "hela vårt existensberättigande handlar om att lyckas med utvecklingen av alla som jobbar i företaget. Det gör vi genom arbete", berättar Mikael.
- Med tanke på vår situation innebär ju det att hon faktiskt säger att Samhall inte längre har något existensberättigande, säger han och ler lite snett.
- Dessutom uttalar hon sig och säger att "det kan behövas olika former av inspiration och stöd på det personliga planet för att man ska se möjligheter och pröva nytt, för att anmäla sig till en utbildning, för att pröva en praktik för att byta arbetsuppgifter".
- Sen är det ändå stopp när jag vill prova på något nytt och få en praktikplats i Lessebo...
- Ja, det är så mycket skitsnack som inte stämmer ett dugg med verkligheten så man vet inte vad man ska ta sig till, säger Johnny Olsen upprört.
Han bor själv i Broakulla och kan inte på rimliga tider ta sig till jobbet i Nybro som han anvisats.
Löftet hölls inte

- De lovade från Samhall att det skulle ordnas med transporter men inte blev det så. De kan inte ens hjälpa mig så jag kommer till Nybro eller Lessebo.
- Jag orkar kanske bara vara iväg fem timmar per dag, men det vore väl ändå bättre att jag hade ett jobb och kunde arbeta det lilla jag kan och få betalt för det , än att jag ska gå hemma här och vara förtidspensionerad trots att jag inget hellre vill än att kunna jobba, och nu förlorar en massa pengar för det, undrar han.
Johnny blev till slut skickad till Nybro på rehabilitering, och hittade sedan själv ett jobb på cykelavstånd där han skulle pröva på att jobba men det gick inte:
- Nej tyvärr, det jobbet innebar att jag måste göra höga lyft och det klarar jag inte av. Annars hade det varit väldigt bra.
Och för Mikael, som i våras hade praktik på Vissefjärda Pall en tid, finns heller inget jobb att erbjuda.
- Jag har varit inne i Nybro sedan i maj, men där finns väldigt lite att göra, och jag måste dessutom ha variation på arbetsuppgifterna för att klara av att jobba och det finns ingen möjlighet för dem att ge mig där.
Jobbar övertid


- I Lessebo däremot har de väldigt mycket mer att göra och de tvingas jobba övertid. Likafullt finns det ingen plats för mig där, inte ens för att få praktik där, säger han och skakar på huvudet.


Både Johnny och Mikael är fullt övertygade om att det hela istället handlar om att de som fackliga företrädare kämpade hårt mot ledningens beslut, för att rädda fabriken kvar i Emmaboda, och att ledningen nu försöker se till att de inte ska kunna jobba vidare inom Samhall.
- Det skulle de inte säga rakt ut, men det är ju rätt uppenbart. Varför skulle det annars inte finnas plats för just oss i Lessebo, när de andra måste jobba övertid, och när de dessutom förklarat för en annan person som tidigare jobbat där att det visst finns plats för henne där om hon skulle vilja komma tillbaka, suckar Mikael Nilsson och Johnny Olsen.
Djupt besvikna över behandlingen från ledningen på det företag där de under många år har jobbat, och som fram till nedläggningen av fabriken i Emmaboda i vintras fungerade som en viktig rehabiliteringsmiljö i arbetslivet för dem.


Anders Karlsson