lördag, juli 21, 2007

Ett företag som vilket som helst!

I samband med att det i media/radion uppdagades att arbetare gick över obevakade järnvägsspår för att kunna komma i tid till sitt arbete med tanke på tidsbrist och olika handikapp. Uttalar sig arbetsområdeschefen Persson så här ”samhall har inget ansvar det är som vilket företag som helst det är privat tid/bil tills man stämplar in det är var och ens ansvar att ta sig till jobbet”! Det var klart och tydligt det.
Detta att det är som vilket företag som helst har man hört i många olika sammanhang som anvisad på Samhall.


Alla företag har ett syfte Samhalls syfte är att rehabilitera och ordna anpassat arbete till dom som blivit anvisade så att man på sikt kan komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, om detta råder inga tvivel det är det som aktieägarna kräver i detta fallet staten. Ett annat företag har målet att leverera produkter ut på en marknad.

Om vilket företag som helst inte klarar leverera ut detta på marknaden utan det blir kassaktioner i massor i samhalls fall utslagning till sjukersättning och väldigt lite ut på arbetsmarknaden för att man tar felaktiga beslut som motsätter sig syftet med företagets uppdrag.

Alltså säg att 5% av produkterna ska ut på en marknad varje år
95% stannar kvar som tillgångar i företaget för att levereras senare.
Men säg då att av 95% går 40% av tillgångarna i containern eller ut i sysslolöshet.

Skulle då aktieägarna i vilket företag som helst ha fortsatt förtroende för en sån företagsledning? Knappast!


För det är ju så ett företag som vilket som helst fungerar.

För att göra det ännu tydligare råvaror som stål, trä, plast osv
såna brukar också som regel levereras med någon form av transport fram till arbetsstället. Man vill helst inte heller det ska vara skadat vid framkomst.

Är med detta synsätt mer värt än ”råvaror” i form av människor med ett eller flera arbetshandikapp!

För om inte så hade ledningen varit skilt från sitt uppdrag sen lång tid tillbaka!

Och kom ihåg nu det var inte vi som sa ”ett företag som vilket som helst.”


Samhall Uppropet.

Inga kommentarer: