måndag, juli 09, 2007

Alliansen skrotar!

Wiwi-Anne Johansson:
Regeringen skrotar Sveriges bästa klimatåtgärd
Klimatinvesteringar har minskat utsläppen av växthusgaser med nära två miljoner ton om året. Trots framgångarna ska regeringen avveckla investeringsprogrammen.-Om regeringen lägger ner Sveiges bästa klimatåtgärd så är det inget annat än en skandal, säger Wiwi-Anne Johansson, talesperson i klimat- och miljöfrågor (v).
Klimatinvesteringsprogrammen Lip och Klimp minskar utsläppen av växthusgaser mer än väntat. Naturvårdsverkets redovisning till Miljödepartementet visar att klimatinvesteringarna minskar utsläppen av växthusgaser med nära två miljoner ton om året, vilket står för cirka två tredjedelar av det svenska klimatmålet. Men nu skrotar regeringen investeringsprogrammen.
- Klimatinvesteringsprogrammen som vi sjösatte tillsammans med den tidigare regeringen har bidragit till att minska utsläppen. Vänsterpartiet vill storsatsa 2,1 miljarder kronor på klimatinvesteringsprogrammet, istället för att lägga ner programmet som regeringen vill, säger Wiwi-Anne Johansson.
Programmen medför en energiomställning från el och olja till förnybar energi på 3,0 TWh, vilket är mer än de förväntade effekterna. Den sammanlagda energibesparingen beräknas även den uppgå till 3,0 TWh, vilket motsvarar uppvärmningen av omkring 200 000 villor per år.
Lokala investeringsprogrammet LIP har funnits sedan 1998 och ersattes 2002 av stödet till klimatinvesteringar, Klimp. Nästan 6 miljarder kronor har satsats på programmen.
- Det blir svårt för kommunerna att förbereda klimatinvesteringar när ett framgångsrikt och effektivt program inte kommer att finnas kvar, säger Wiwi-Anne Johansson.

1 kommentar:

Kaj Raving sa...

Och man kan inte ens säga att man är förvånad. Bara bedrövad.