torsdag, mars 20, 2008

Järnvägen Emmaboda-Karlskrona uttalande Vänsterpartiet Emmaboda

Uttalande från Vänsterpartiet i Emmaboda

Rusta upp järnvägen mellan Emmaboda-Karlskrona (Emmabodabanan).

Vi ser med fasa och oro på hotet mot vår järnväg! Järnvägssträckan behöver en upprustning för att man ska kunna bedriva miljövänlig trafik på den. För Emmaboda kommun och för sydost regionen är detta viktigt och för invånarna i denna del av landet.

Vänsterpartiet i Emmaboda riktar nu denna så viktiga uppmaning till regering och riksdag att se till så att järnvägen få en upprustning som säkerställer den så viktiga trafiken för miljön och framtiden.

Vi vill inte se att man ersätter en elektrificerad järnväg med bussar. Alla är vi medvetna om miljöpåverkan som påverkar vårt klimat negativt. Det är alldeles fel att då lägga ner järnvägssträckor snarare borde man verka för att allt mer av transporter sker på järnväg. Emmaboda tätort växte fram genom järnvägen för det var ett strategiskt läge detta har inte förändrats utan snarare förstärkts genom det arbetsmarknadsområde det är och utbildnings möjligheterna i form av universitet i Växjö och högskolor i Kalmar och Karlskrona.

Denna region måste få del av statens infrastruktur satsningar. Satsningar kan inte bara vara motiverade i och runt storstäder utan i hela vårt land där folk verkar och bor!Uttalande taget på Vänsterpartiet i Emmabodas årsmöte i Lindås Folkets Hus den 18/3 2008

måndag, mars 03, 2008

Uttalande Palestina av Lars Ohly

Ställ Israel inför rätta!2008-03-02Israel fortsätter att döda palestinier. Blockaden mot Gaza svälter ut människor samtidigt som direkta attacker dödar civila, varav många är barn. Raketer skickas mot flyktingläger där människor inte kan gömma sig och inte försvara sig.
- Israels agerande är vidrigt och avskyvärt, säger vänsterpartiets ordförande Lars Ohly i en kommentar. Nu måste omvärlden reagera mot ockupationsmaktens uppenbara likgiltighet för palestinska liv.
Palestinska LO i Gaza har bombats, deras byggnader har totalförstörts. Bland annat svenska biståndsmedel har byggt upp den palestinska fackföreningsrörelsen.
- Detta borde vara tillräckligt för att den svenska biståndsministern skulle reagera med avsky mot Israels agerande, men Gunilla Carlsson är tyst, fortsätter Lars Ohly.
- Israels attacker är tydliga och grova brott mot den fjärde Genève-konventionen. Så länge inte omvärlden reagerar med styrka kommer brotten att fortsätta. Alla länder har möjlighet att ställa individer som gjort sig skyldiga till grova brott mot Genève-konventionen inför rätta. Nu är det hög tid att de ansvariga i Israel får svara för sina övergrepp. Jag kräver därför att Sveriges regering agerar så att de ansvariga ställs inför rätta, avslutar Lars Ohly.

Pressmeddelande Vänsterpartiet