torsdag, mars 20, 2008

Järnvägen Emmaboda-Karlskrona uttalande Vänsterpartiet Emmaboda

Uttalande från Vänsterpartiet i Emmaboda

Rusta upp järnvägen mellan Emmaboda-Karlskrona (Emmabodabanan).

Vi ser med fasa och oro på hotet mot vår järnväg! Järnvägssträckan behöver en upprustning för att man ska kunna bedriva miljövänlig trafik på den. För Emmaboda kommun och för sydost regionen är detta viktigt och för invånarna i denna del av landet.

Vänsterpartiet i Emmaboda riktar nu denna så viktiga uppmaning till regering och riksdag att se till så att järnvägen få en upprustning som säkerställer den så viktiga trafiken för miljön och framtiden.

Vi vill inte se att man ersätter en elektrificerad järnväg med bussar. Alla är vi medvetna om miljöpåverkan som påverkar vårt klimat negativt. Det är alldeles fel att då lägga ner järnvägssträckor snarare borde man verka för att allt mer av transporter sker på järnväg. Emmaboda tätort växte fram genom järnvägen för det var ett strategiskt läge detta har inte förändrats utan snarare förstärkts genom det arbetsmarknadsområde det är och utbildnings möjligheterna i form av universitet i Växjö och högskolor i Kalmar och Karlskrona.

Denna region måste få del av statens infrastruktur satsningar. Satsningar kan inte bara vara motiverade i och runt storstäder utan i hela vårt land där folk verkar och bor!Uttalande taget på Vänsterpartiet i Emmabodas årsmöte i Lindås Folkets Hus den 18/3 2008

Inga kommentarer: