tisdag, augusti 31, 2010

Vi vill ha verklig valfrihet!

Vi vill ha verklig valfrihet inte det som de borgerliga menar med valfrihet. Vi vill ha en valfrihet som utgår från dem som behöver insatser av de offentliga till exempel hemtjänst rätt till ett särskilt boende den dagen man behöver. Man ska ha valfrihet som människa i Emmaboda i länet och i Sverige en valfrihet som man själv kan påverka, med andra ord rätten att påverka hur min dag ska se ut. Man upphör inte som tänkande individ den dagen man blir gammal, man vill själv kunna styra över sin vardag. Det arbetar vänsterpartiet för att människor ska ha rätt till oavsett ålder,handikapp,sjukdomar osv. Där vi som alltid utgår från vår syn på alla människors lika värde!

Valfriheten som borgarna pratar om stannar vid att du har rätt välja vilket företag som ska tillhandahålla dig det stöd den service du behöver och som dem finner lönande att satsa på. Det är en valfrihet som bara gynnar utförarna inte människan! Samtidigt som skattepengar försvinner ner i fickorna som privata vinster till ett fåtal. Det inte fel att göra vinster men när det gäller människors behov ska vinsterna tillbaka till människorna tillbaka till vår gemensamma välfärd för att möjliggöra fortsatt bra välfärd och utveckling av den!

Vill jag gå ut en onsdag betyder det inte att jag vill gå ut varje onsdag till exempel. Du ska ha rätt att sova tills du vill gå upp inte när företaget vill du ska gå upp. Valfriheten i vardagen det är den valfriheten vi värnar om och vill utveckla efter människors behov och önskemål. Vår välfärd ska inte vara en handelsvara som vilken som helst den har ett högre syfte, det handlar om vårt gemensamma bästa det ska vi fortsätta värna om. Nej till privata vinster i välfärden. Ja till en gemensam välfärd för allas vår valfrihet över vår egen vardag! Vilken välfärd vi vill ha kan vi genom vår rösträtt vara med och bestämma den 19 september!

Mikael Nilsson
ordförande vänsterpartiet Emmaboda kommun.

söndag, augusti 08, 2010

Vem spelar egentligen "Allan" Björklund?

Lyssnade på ekot kvart i fem, där man rapporterade om Björklunds nya förslag alltså efter det i veckan med förbud mot Burka i skolan. Ska regeringen och Björklund lägga sig i ordningsregler på alla skolor?


Men nu till de senaste "revolutionerande" förslaget han senast levererat. Att föräldrar till "stökiga" Barn ska kunna tvingas sitta med under perioder i klassrummet. Han utryckte det så här. Om Kalle som spelar Allan har mamma eller pappa i klassrummet kommer han nog inte stöka mer! Visst är det bra om föräldrar engagerar sig mer i skolan, men snälla Björklund. problemen på många skolor handlar om för få lärare och personal och resurser att hjälpa Kalle och hans kompisar att spela Allan som Björklund uttrycker det tyder på att man vill ha uppmärksamhet. Har vi resurserna att upmärksamma eleverna i dagens skola tillräckligt.

Appropå spela "Allan" Med sådana här förslag som Björklund levererar kan man tro han pratar med egen erafarenhet av att spela Allan. Mitt förslag är att se till så Björklund med allianskompisarna få sitta i opposition efter den 19 september kanske det lindrar Folkpartiledarens "spela Allan" tendenser vi sett senaste veckan!

onsdag, augusti 04, 2010

Hur vill vi ha det i Sverige?

Hur vill vi ha det i Sverige?

Regeringen Reinfeldt har under fyra år bidragit till ett Sverige med ökade klyftor, oro, och förtvivlan. Ett samhälle där dem som har jobb och haft turen att få vara friska i viss mån tjänat på det. Genom de sk jobbskatteavdraget som sjuka arbetslösa har fått betala. Med sämre sjukpenning och utförsäkringar, en sämre a-kassa med ännu sämre levnadsstandard som följd. Vilket lett till Ökad ohälsa!

Vad hjälper jobbskatteavdraget den dagen då man blivit sjuk eller uppsagd från sitt arbete, då räcker dessa pengar inte långt kan jag lova. Det inte rimligt att du samtidigt då ska mista hus och hem. För det har hänt människor familjer i Sverige under denna regering. Fattigdomen har ökat i Sverige.

Politiken som nu förs gör människor rädda för att bli sjuka arbetslösa eller utförsäkrade, Inget av detta kan människor påverka själva här finns ingen valfrihet som borgarna annars säger man ska ha.

Det är en medveten höger politik att människor ska vara rädda, för rädda människor ställer mindre krav. Samtidigt kan regeringen fortsätta gynna dem som redan har mycket på bekostnad av det som har lite eller inget alls.
Är du rädd att mista ditt arbete eftersom du vet du inte kan klara dig på a-kassan ställer du mindre krav när det gäller anställningsvillkor arbetsmiljö osv.

Hur vill vi ha det i Sverige? Ett samhälle som håller ihop med en välfärd och gemensamma försäkringar som ger alla en grundtrygghet? Eller vill vi fortsätta på den nu inslagna högerpolitiken under ledning av Reinfeldt? En politik som ökar rädslan och ohälsan och skapar ett samhälle där din plånbok avgör din välfärd?

Detta val har vi nu den 19 september! Bestäm vilket Sverige du vill leva i!

Mikael Nilsson (V)
Ordförande Vänsterpartiet Emmaboda.

måndag, augusti 02, 2010

Mitt tal i Lördags!


Publicerar här mitt tal jag höll på vänsterpartiets valmöte i Emmaboda den 31 juli 2010!
Mötesdeltagare.
Håll ihop!

Regeringen Reinfeldt har under fyra år bidragit till ett Sverige med ökade klyftor, oro, och förtvivlan. Ett samhälle där dem som har jobb och haft turen att få vara friska i viss mån tjänat på det. Genom de sk jobbskatteavdraget som sjuka arbetslösa har fått betala. Med sämre sjukpenning, utförsäkringar, sämre a-kassa sämre levnadsstandard. Ökad ohälsa.

Numera får regeringen till och med låna till dessa jobbskatteavdrag och sätter hos alla i skuld. Ingen här missunnar människor som har arbete och har turen vara friska bra betalt för sitt arbete, men det borde märkas med högre löner och inte skattesänkningar som drabbar dem sjuka och de arbetslösa och pensionärer.
Vad hjälper jobbskatteavdraget den dagen då man blivit sjuk eller uppsagd från sitt arbete, då räcker dessa pengar inte långt kan jag lova. Det inte rimligt att du samtidigt då ska mista hus och hem. För det har hänt människor i Sverige under denna regering det ska vi ställa dem till svars för den 19 september vid valurnorna.

Vi måste ha ett samhälle där vi betalar skatt efter bärkraft för allas vår välfärd, alla kan vi bli sjuka alla kan mista sitt arbete. Vi måste ha ett samhälle som håller ihop istället för att dra isär och söndra. Det mötesdeltagare är ett starkt samhälle till gagn för oss alla. Det är ett samhälle där alla tar sitt ansvar att gemensamt via skatt efter bärkraft betala för den välfärd som jag vet de allra flesta i Sverige vill vi ska ha, det är ett samhälle som håller ihop, Det är ett samhälle där vi kan vara säkra på att bli man sjuk får jag vård bli jag arbetslös finns en stark försäkring som gör att jag inte samtidigt mister hus och hem under tiden det tar innan jag på nytt kan få ett arbete. Socialbidrag eller försörjningsstöd som det idag heter måste givetvis finnas för dem som behöver! Men det är galet och helt orättfärdigt att sjuka människor ska behöva gå dit bara för att dem är just sjuka och inte har arbetsförmåga när vi har en sjukförsäkring som borde garantera sjuka människor en ersättning. Mötesdeltagare Vänsterpartiet ser den lilla människan som tillgång för landet. Inte som Reinfeldts regering gör som något man kan sparka på och förnedra och osynliggöra.
Har vi ett samhälle som håller ihop bli det omöjligt att göra som Reinfeldts regering nu gör. Reinfeldts politik är att folk ska bli rädda på det viset lyckas han om han får fortsätta göra oss alla fattigare och ännu mer rädda ett samhälle som gagnar dem som har i överflöd på bekostnad av dem som har lite eller inget alls, det mötesdeltagare det drar isär samhället det ökar klyftorna och misstron mot varandra detta tjänar de allra flesta människor inget på.

Därför måste vi hålla ihop samhället för allas vår välfärd, trygghet och möjligheter för alla att växa som människor. Det mötesdeltagare innebär allra först nu att vi måste rösta fram en rödgrön regering den 19 september. I den regeringen kan jag här lova kommer Vänsterpartiet vara garanten för rättvisa och för ett samhälle som håller ihop ett starkt samhälle som vilar tryggt på den för oss självklara insikten om! Alla människors lika värde!
Tack för ordet.