onsdag, augusti 04, 2010

Hur vill vi ha det i Sverige?

Hur vill vi ha det i Sverige?

Regeringen Reinfeldt har under fyra år bidragit till ett Sverige med ökade klyftor, oro, och förtvivlan. Ett samhälle där dem som har jobb och haft turen att få vara friska i viss mån tjänat på det. Genom de sk jobbskatteavdraget som sjuka arbetslösa har fått betala. Med sämre sjukpenning och utförsäkringar, en sämre a-kassa med ännu sämre levnadsstandard som följd. Vilket lett till Ökad ohälsa!

Vad hjälper jobbskatteavdraget den dagen då man blivit sjuk eller uppsagd från sitt arbete, då räcker dessa pengar inte långt kan jag lova. Det inte rimligt att du samtidigt då ska mista hus och hem. För det har hänt människor familjer i Sverige under denna regering. Fattigdomen har ökat i Sverige.

Politiken som nu förs gör människor rädda för att bli sjuka arbetslösa eller utförsäkrade, Inget av detta kan människor påverka själva här finns ingen valfrihet som borgarna annars säger man ska ha.

Det är en medveten höger politik att människor ska vara rädda, för rädda människor ställer mindre krav. Samtidigt kan regeringen fortsätta gynna dem som redan har mycket på bekostnad av det som har lite eller inget alls.
Är du rädd att mista ditt arbete eftersom du vet du inte kan klara dig på a-kassan ställer du mindre krav när det gäller anställningsvillkor arbetsmiljö osv.

Hur vill vi ha det i Sverige? Ett samhälle som håller ihop med en välfärd och gemensamma försäkringar som ger alla en grundtrygghet? Eller vill vi fortsätta på den nu inslagna högerpolitiken under ledning av Reinfeldt? En politik som ökar rädslan och ohälsan och skapar ett samhälle där din plånbok avgör din välfärd?

Detta val har vi nu den 19 september! Bestäm vilket Sverige du vill leva i!

Mikael Nilsson (V)
Ordförande Vänsterpartiet Emmaboda.

Inga kommentarer: