måndag, augusti 02, 2010

Mitt tal i Lördags!


Publicerar här mitt tal jag höll på vänsterpartiets valmöte i Emmaboda den 31 juli 2010!
Mötesdeltagare.
Håll ihop!

Regeringen Reinfeldt har under fyra år bidragit till ett Sverige med ökade klyftor, oro, och förtvivlan. Ett samhälle där dem som har jobb och haft turen att få vara friska i viss mån tjänat på det. Genom de sk jobbskatteavdraget som sjuka arbetslösa har fått betala. Med sämre sjukpenning, utförsäkringar, sämre a-kassa sämre levnadsstandard. Ökad ohälsa.

Numera får regeringen till och med låna till dessa jobbskatteavdrag och sätter hos alla i skuld. Ingen här missunnar människor som har arbete och har turen vara friska bra betalt för sitt arbete, men det borde märkas med högre löner och inte skattesänkningar som drabbar dem sjuka och de arbetslösa och pensionärer.
Vad hjälper jobbskatteavdraget den dagen då man blivit sjuk eller uppsagd från sitt arbete, då räcker dessa pengar inte långt kan jag lova. Det inte rimligt att du samtidigt då ska mista hus och hem. För det har hänt människor i Sverige under denna regering det ska vi ställa dem till svars för den 19 september vid valurnorna.

Vi måste ha ett samhälle där vi betalar skatt efter bärkraft för allas vår välfärd, alla kan vi bli sjuka alla kan mista sitt arbete. Vi måste ha ett samhälle som håller ihop istället för att dra isär och söndra. Det mötesdeltagare är ett starkt samhälle till gagn för oss alla. Det är ett samhälle där alla tar sitt ansvar att gemensamt via skatt efter bärkraft betala för den välfärd som jag vet de allra flesta i Sverige vill vi ska ha, det är ett samhälle som håller ihop, Det är ett samhälle där vi kan vara säkra på att bli man sjuk får jag vård bli jag arbetslös finns en stark försäkring som gör att jag inte samtidigt mister hus och hem under tiden det tar innan jag på nytt kan få ett arbete. Socialbidrag eller försörjningsstöd som det idag heter måste givetvis finnas för dem som behöver! Men det är galet och helt orättfärdigt att sjuka människor ska behöva gå dit bara för att dem är just sjuka och inte har arbetsförmåga när vi har en sjukförsäkring som borde garantera sjuka människor en ersättning. Mötesdeltagare Vänsterpartiet ser den lilla människan som tillgång för landet. Inte som Reinfeldts regering gör som något man kan sparka på och förnedra och osynliggöra.
Har vi ett samhälle som håller ihop bli det omöjligt att göra som Reinfeldts regering nu gör. Reinfeldts politik är att folk ska bli rädda på det viset lyckas han om han får fortsätta göra oss alla fattigare och ännu mer rädda ett samhälle som gagnar dem som har i överflöd på bekostnad av dem som har lite eller inget alls, det mötesdeltagare det drar isär samhället det ökar klyftorna och misstron mot varandra detta tjänar de allra flesta människor inget på.

Därför måste vi hålla ihop samhället för allas vår välfärd, trygghet och möjligheter för alla att växa som människor. Det mötesdeltagare innebär allra först nu att vi måste rösta fram en rödgrön regering den 19 september. I den regeringen kan jag här lova kommer Vänsterpartiet vara garanten för rättvisa och för ett samhälle som håller ihop ett starkt samhälle som vilar tryggt på den för oss självklara insikten om! Alla människors lika värde!
Tack för ordet.

Inga kommentarer: