onsdag, oktober 25, 2006

Alla behövs i samhället

Ja vi är inne nu i klubben på jobbet i en riktig kamp om rätten för alla att få ha ett jobb trots vilket handikapp man har dett på ett företag som borde kunna dessa saker kan man tycka
SAMHALL AB sviker de arbetshandikappade!

Samhall sviker de viktigaste uppdraget som företaget har att bereda arbetstillfällen för handikappade människor, I dagens Samhall har man gått ifrån att ge meningsfull sysselsättning till de mest ”svaga handikappsgrupperna”, vilket leder till att man vältrar över kostnaderna på kommuner, landsting och vårt gemensamma försäkringssystem.

Nu tar man ytterligare ett ödes steg som leder till att fler drabbas, genom att satsa mer på bemanning gör att ytterligare människor slås ut detta är som vi ser det samhällsekonomiskt dumdristigt och mänskligt vansinne, vi är medvetna om att bemanning är ett bra komplement men får inte bli huvudsysselsättning i ett företag som är tillför oss arbetshandikappade.10 procent av enheterna ska bli kvar för de ”svagaste grupperna” och då ändå inte de allra svagaste för dem får inte plats idag på Samhall AB det var längesen och flera omorganisationer sedan! Sen kan man verkligen ifrågasätta denna sortering av människor pga. handikapp som det i praktiken innebär.

Samhall har glömt eller struntar i sin affärsidé. Staten skjuter till pengar för att Samhall ska ge arbetshandikappade människor anställning och rehabilitering 90 % av lönen så kallad merkostnadsersättning. Detta är den i särklass största inkomsten för Samhall den är till för att säkerställa uppdraget som otvetydigt är så här nämligen. Samhalls uppgift är människorna som är anställda inte i huvudsak vad vi producerar tjänster och varor utan vilka som gör det är det unika med detta företag det borde vi vara stolta över! Det är samhällsekonomiskt lönsamt om detta fungerar som det är tänkt.

Detta ser inte längre företaget, styrelsen och VD blundar för detta faktum man sviker dem som företaget tillkom för en gång i tiden, håller man på så här så har man enligt vårt sätt att se det snart svårt motivera varför man ska finnas kvar!

Denna utarmning av uppdraget måste upphöra det är dags tänka om nu satsar man stenhårt på bemanning för de allra ”friskaste” och överger de ”svagaste”. Samtidigt anställer man två nya direktörer uppe i toppen vilket företaget inte får merkostnadsersättning för, frågan blir då är direktörerna och de så kallade direktanställda samt VD och styrelse osv. är de dem människorna Samhall idag är till för i första hand? Vi tycker att den frågan är i dagens Samhall mycket berättigad!

En sak till som är uppenbar som företagsledningen inte ens skänkt en tanke, om fler ska jobba inom bemanning och fler egna produktionsenheter ska bort vad händer när det blir lågkonjunktur vart är dessa människor då hänvisade? Ska vi sitta på varandra i de få enheter som är kvar? I dagens samhälle och arbetsklimat blir det inte heller färre arbetshandikappade tvärtom! Dags att regering och riksdag tar sitt ägaransvar på allvar och agerar.

Vi får inte glömma att vi anställda arbetshandikappade också inbringar genom att vi betalar skatt bra för samhället och känns bra för oss att få vara med i samhället och bidra som alla andra en mänsklig rättighet och skyldighet!

Mikael Nilsson
Klubbordförande · Industrifacket-Metall
Samhall AB Emmaboda

Evy Henrikkson
Klubbordförande
Industrifacket-Metall
Samhall AB Vetlanda

Liselotte Ljungberg
Klubbordförande
Industrifacket-Metall
Samhall AB Järfälla

söndag, september 17, 2006

För ett alliansfritt sverige rösta (V)

· Alliansen vill sänka skatterna för de redan välbeställda ta bort förmögenhetskatt och värnskatten, fastighetsskatten leder till dyrare boende för de flesta!

· Alliansen vill privatisera lägga ut på entreprenad få in vinst intresset i vården och omsorgen!

· Alliansen vill ta bort möjligheten att dra av avgiften till facket i deklarationen chock höja avgiften för A-kassa!


· Alliansen vill att ett fåtal ska ha den ekonomiska makten!

· Alliansen vill ha tysta arbetsplatser!
· Vi vill arbeta för full sysselsättning ett led är att anställa folk i offentliga sektorn vi avstår därför skattesänkningar utan satsar och förbättrar!

· Vi vill öka personaltätheten i vård omsorg, skola, förskola intresset är bra verksamhet!

· Vi vet att folk behöver trygghet med att vara organiserad i fackföreningar ha en dräglig A-kassa sjukförsäkring osv.!


· Vi vill ha demokratisk rättvisa över tillgångarna!

· Vi vill ha arbetsplatser som tillvarata allas kunskaper, med inflytande och engagemang!

Du är viktig din röst bestämmer utvecklingen!

fredag, september 01, 2006

Alliansen skyldig svaren!

ETT FULT DEBATT KNEP FRÅN ALLIANSEN ÄR ATT PÅ EN RAK FRÅGA OM ATT LÄKARE SKA FÅ FRI ETABLERINGSRÄTT SVARET PÅ FRÅGAN BLEV I STÄLLET NI VILL TA BORT SUNE BLANKING!

Sune Blanking har varit etablerad sen länge och borde inte ha dragits in i denna debatt det var pga. centerns nya utspel om fri etablering som Ann-Marie ställde frågan. Då kom detta påstående från Centerpartiets Christer Jonsson ett icke svar med andra ord, vilket var kännetecknade för alliansen genom debatten i Åfors folkets hus liksom inget svar alls på hur ett kommunalt vårdnadsbidrag ska finansieras inte heller center löftet om slopad biståndsbedömning och införande av åldersgräns fick vi veta vad pengarna ska tagas! Riktigt orolig blir man när lokala centerpolitikern inte inser att hur majoriteten i riksdagen ser ut påverkar kommunerna! Ett återkommande faktum vilket gör privata etableringar inom välfärden som ett svårt rättviseproblem är följande en privatpraktik kan välja patientgrupper satsa på de enkla ”billigare patienterna medan alla komplicerade ”dyrare” fall faller tillbaka på det allmänna som på det viset blir mer tung rott kräver mer resurser mer pengar att driva vården samtidigt ska skattepengar gå rakt till de privata som sagt kan välja patienter den offentliga vården kan inte och får inte välja och det är heller inte önskvärt för alla människor ska ha rätt till vård!

Detta vill man från alliansen inte låtsas om men pengar går till privatpraktiker som kan välja patientgrupper så det blir pengar över ner i egen ficka givetvis handlar det om att tjäna pengar för en privatpraktik det är vi mycket tveksamma till att överskottet av skattepengarna inte går tillbaka i verksamheten. Så valfriheten det är inte patienterna som får den pga. fri etableringsrätt du kan inte veta vilken diagnos du får sen är det väldigt vanligt att när privatpraktiken är stängd då får de allmänna ta över för det allmänna har ansvar för alla det är den stora skillnaden. Nej satsa på mångfald inom de ramar där vi tar ansvar för alla diagnoser alla patientgrupper för allas rätt till vård där vi gemensamt och solidariskt är med att betala till via skatten. För en vänster är detta en självklarhet! Alla ska med! Rättvisa kommer från vänster!


Mikael Nilsson
Ordförande för vänsterpartiet i Emmaboda kandidat till kommunfullmäktige

Vill vi dessa ska styra? nej alliansfriit sverige tack

Citat av allians vännerna i Sverige!

Mikael Odenberg, Moderaternas ekonomiska talesman:· Ungefär 1200 kr/månad förlorar den långtidsarbetslöse. "Vi vet attdå ökar ansträngningarna man gör för att skaffa ett nytt jobb" (SVT Rapport 050522)
Lars Leijonborg: "Sverige behöver fler låglönejobb. Vi behöver fler jobb överhuvudtaget." (SVD 2006-05-30)

onsdag, augusti 30, 2006

Alla ska med vad menas med det?

Alla ska med!

Ja det har vi hört nu ett bra tag och det är givetvis nåt som vi vänsterpartister kan hålla med om nu säger ju snart alla detta till och med moderaterna! För att undvika inflation i detta begrepp är det viktigt att man också talar om vad för nåt alla ska med till!

Därför tillkomsten av detta inlägg i debatten. Vi vänsterpartister vill förklara lite vad vi vill alla ska med till och varför! Vi värnar om en välfärd för alla människor gemensamt finansierat genom ett rättvist skatteuttag finns för övrigt en del mer önska där i den delen men hur som helst. Vi beskylls ofta i debatten vilja socialisera allting ja är detta det socialismen står för som jag ska utveckla lite här, så stämmer det men de flesta som beskyller vet inte ens vad det är utan används som ett svärord. Ja det stämmer vi gillar inte att man som borgarna alltid skriker privatisera om snart allting och på det viset slösa med våra gemensamma resurser i privata vinst intressen tydligast är detta inom vården! Det vi beskylls att vilja socialisera allt då i negativ klang givetvis. Det stämmer inte men det är så att genom en viss socialistisk tanke genom historien har vi den välfärd vi har idag som borgarna skriker privatisera lägg ut på entreprenad osv. Det skriker man inte för att alla ska med deras syfte är att kapitalisera allt till en elit som på så sätt får ekonomisk kontroll över många så fungerar nämligen kapitalismen. Dom som kan betala ha det bra idag dom ska med när moderaterna som i praktiken styr alliansen pratar om att alla ska med! När vi Vänstern pratar om att alla ska med menar vi alla t.o.m. Kapitalisterna inte nog med det dom ska också få lyckan att vara med och bidra alla som är med ska betala efter förmåga till det gemensamma som alla sen har lika rätt och möjligheter till! Vi tänker inte låta folk trampa på varandra för att ta sig fram på andras bekostnad utan vi kämpar för ett solidariskt samhälle ett varmt samhälle där människor bryr sig om varandra! Men för att nå dit krävs vilja och ett starkt arbetarparti för det är genom folks arbete, det är genom generationers slit vi byggt upp både välfärden vi har och även fyllt på förmögenheterna hos kapitalägarna i Sverige. Men det måste också vara ett arbetarparti som vågar stå för denna princip att alla ska med och ha hyfs tala om vad dom menar med det också och det partiet i Sverige idag heter Vänsterpartiet det gäller att våga vara vänster! En stark vänster är det enda sättet att få bukt med arbetslösheten genom en offensiv sysselsättnings politik där alla ska med är grundbulten skapa jobben där behoven finns det är billigare se till att anställa i den offentliga sektorn än låta folk gå arbetslösa samhällsekonomiskt är det så. Och stärker vi den offentliga sektorn blir det effekter även på de privata företagen där den offentliga sektorn blir en större kund. Med andra ord en offensiv satsning på välfärden för alla blir en motor för näringslivet och generar därmed nya arbetstillfällen Och detta utan skapa en andra klass arbetare som i centerns/maudismens namn skulle bli ungdomarna!

lördag, augusti 19, 2006

Mitt Tal idag på torget i Emmaboda

Här nedan är mitt tal som ska hållas idag Vi ska ha torgmöte i hop med landstingspolitikerna då passar jag på lyfta en del av de lokala hjärtefrågorna samt visar vad en borgerlig allians kan ställa till med om dom vinner valet! Nicke Grozdanovski tar ocskå detta tillfälle i akt och ska hålla tal under temat Mångfald sen ska också Anita från Nybro tala!

Vad vill vänsterpartiet i Emmaboda jo vi vill driva de mjuka frågorna som är att vi vill ha en kommun som utvecklas inte stagnerar! Vi vill utveckla äldreomsorgen så den ger trygghet och omsorg för alla som behöver det! Vi vill att äldre ska kunna välja att bo kavar hemma men inte bli tvingade att göra det! Vi vill stärka öka personaltätheten inom omsorgen. Vi vill förändra rutinerna angående biståndsbedömningen vi vill frigöra enhetscheferna från den uppgiften vi vill lägga den på ett ställe där bedömningen ska ske för hela kommunen eftersom vi vet redan nu att åldersutvecklingen gör att de bli allt fler äldre vi lever längre också idag. Sen handlar det om rättssäkerheten och rättvisan att bedömningarna inte på verkas av hur budgeten ser ut i de olika områden för det är behovet som ska avgöra rätten till insatser, Inte ekonomin som tex. Ett särskilt boende!

Vår politik strävar alltid efter rättvisa och att plånbokens tjocklek inte ska avgöra om man får en trygg ålderdom eller en otrygg!

Vi vill att de kommunanställdas löner och arbetsmiljö ska vara ett föredöme! Vi vill att kommunen endast gör upphandlingar med företag som tecknat svenskt kollektivavtal. Ja vi är medvetna om att EU kan ha åsikter om detta men vi måste pröva detta vi kan inte backa på en så central sak i svensk lönebildning kollektivavtal är det absolut viktigaste verktyget för facket att kunna företräda sina medlemmar detta får inte undergrävas och om EU behöver jag väl knappast säga vad vänsterpartiet stod på för sida i den folkomröstningen vi såg just detta som ett av problemen med ett EU- medlemskap!

Detta val är viktigt för vi vet vad den borgerliga alliansens politik leder till mer klyftor mer orättvisa mindre generell välfärd.

Dom vill ta bort möjligheten att dra av fackavgiften i deklarationen, minska sjukpenningen, införa ytterligare en karensdag, öka A-kasse-avgiften och minska dagarna för vård av barn.

Den som i dag tjänar 20 000 kronor i månaden och blir arbetslös kan tvingas ta ett jobb till nästan halva lönen. Med alliansens modell den modellen betackar vi oss för.

Man bör också tänka efter vad hände sist när dom styrde Sverige! Vi har väl inte glömt det?

Den sista moderatledda regeringsperioden 1991 - 1994 var inte så lysande. Då fyrdubblades budgetunderskottet, tredubblades arbetslösheten, fördubblades statsskulden och femtiofem tusen företag gick i konkurs: jag kan inte förstå men inte har väl folk glömt detta som vi alla senare fick vara med att betala saneringen av? Inte ska vi sätta oss i denna situation igen tänk också då var det tre år nu är det fyra år den risken får vi inte ta det vore förödande för Sveriges folk jag menar då hela folket inte direktörerna med fallskärmar dom klara sig alltid för det är de rika som gynnas av alliansens politik på det stora flertalets Bekostnad Gör Sverige och Rienfeldt en tjänst se till att han få bo kvar i Täby och slippa flytten in i Sagerska huset. Det gör man bäst genom att rösta vänster rösta för rättvisa solidaritet trygghet och Utveckling
Rättvisan kommer från vänster rösta på vänsterpartiet 17 september

söndag, augusti 13, 2006

Avgörande vägval 17 september

Valet är det viktigaste på länge!

Valet nu den 17 september är viktigt för det är ett avgörande val. Vill vi stå upp för att alla människor som vill och kan ska ha jobb, då är det viktigt att tänka på vad man lägger sin röst. Centerns politik genom göra det otryggt på arbetsmarknaden eller vänsterpartiet som alltid drivit politik för full sysselsättning?

Vi vill skapa jobb där behoven finns inom den offentliga sektorn framförallt i vår kommun inom äldreomsorg skola ja de grundläggande som behövs för en fungerande likvärdig trygghet för alla solidariskt finansierat via skatten! Ett exempel på statens uppgifter är polisen det behövs mer anställda där kanske inte först och främst just poliser men neddragningarna som gjorts på annan personal innebär att poliser får sitta göra annat arbete, det är bättre poliser gör det som dom har utbildats för och har kunskaper för nämligen att tjäna allmänheten, då måste allmänheten kunna få tag på dom också! Vi ska inte behöva som nu är fallet hyra in väktarbolag för känna trygghet utan detta ska polisväsendet klara av anser vi därför vill vi stärka detta!

Centerns förslag att ungdomar i viss ålder ska vara lätta avskeda utan att ens behöva motivera detta skapar en ny klass i samhället givetvis är det inget vi kan acceptera det finns redan nu för stora klyftor i vårt samhälle vi ser ingen anledning att ungdomar är värda sämre anställningsförhållanden och villkor än andra i arbetslivet! Vilken grupp vill centern näst ge sämre villkor? Invandrare? Funktionshindrade? blåögda? Nej vi måste förstå att alla människors lika värde även ska gälla i arbetslivet det är för oss en självklarhet. Socialdemokraterna värnar givetvis om arbetsrätten men vi vill gå längre vi vill inte bara bevara den vi vill stärka utveckla den vi anser det bättre att fortsätta demokratisera alltså ge arbetarna mer inflytande över sin situation att gå framåt innebär också det går lättare att bevara det som vi har.

Centern är det parti som just nu i debatten mest vill försämra moderaterna är mer tysta men dom säger inte emot heller centern säger det moderaterna tänker och vill genomföra tillsammans den så kallade alliansen vill försämra för de arbetslösa och dom som har arbete chockhöjningen av a-kasseavgiften leder till att fler än idag ställs utanför det kommer ett starkt vänsterparti aldrig acceptera. Många känner sig luttrade när det gäller socialdemokraterna det förstår jag mycket väl folk märker hur det står till i vårt samhälle dom känner inte igen socialdemokraterna alltid. Det säkraste sättet att undvika en borgerlig arbetarfientlig politik vilket leder till ökande klyftor och mindre rättvisa är att lägga sin röst på vänsterpartiet namnet säger allt ett starkt vänsterparti efter 17 september är en garant för att sossar inte kan dra mer åt höger än vad som redan skett och ju starkare (V) blir desto mer måste Socialdemokratin börja lyssna på folket! Detta gäller i kommun landsting och riksdag. Rättvisan kommer från vänster!

söndag, maj 21, 2006

vad för valrörelse vill vi ha?

De senasta turerna kring Danielsson med bloggande riksdagledamöter från folkpartiet är det senaste exemplet på nånting jag inte vill ha mer av i denna valrörelse detsamma gäller den på sossarnas högkvarter som förtalade Rienfeldt. Väljarna medborgarna förtjänar en valrörelse med klass med fakta inte massa rykten och andra sk affärer. Det är faktiskt kanske det viktigaste valet vi står inför vilken väg vi vill gå mot mer orättvisor och marknadens diktatur eller mot ett solidariskt samhälle för alla männsikor oavsett storlek på plånboken.

Vad säger den sk alliansen jo det ska löna sig att arbeta inte genom mer lön utan mindre bidrag som dom så slarvigt kallar vårt gemensamma försäkringssystem orde bidrag i detta system skule vara en välgärning om vi kunde kalla det nåt annat i stället. Mindre betala i skatt säger dom också det är ju klart det är ju en del av premierna vi betalar till försäkringen det säger dom inte lika tydligt. Nej vi måste förstå att högern är samma gamal höger och att dom kallar sig det nya arbetarpartiet gör mig bedrövad inte rätt mot alla gårdagens och dagens arbetare som slitit och sliter för brödfödan rent av skamligt när deras politik i praktiken ökar klyftorna mellan dom som äger och dom som inget har. Vi måste gå den motsatta riktiningen detta gör vi bäst med en fördelningspolitik som vi i vänstern står för. Och en full sysselsättning måste som det alltid varit förbli målsättningen, så länge någon som vill och kan arbeta och inte har ett arbete är vi vänsterpartister inte nöjda jag önskar socialdemokratin som för alltid var tydliga, men tyvärr nu blivit mer flummiga kunde stämma upp i detta full sysselsättning är det övergripande målet för en vänsterregering.

fredag, april 28, 2006

Inför arbetarnas dag

Första Maj Arbetarnas dag!

Arbetare över hela världen har alltid fått kämpa för en dräglig tillvaro även här i vårt land. I Colombia fängslas dödas idag flera fackligt aktiva deras uppdrag att företräda sina kamrater kostar dom lidande och ond bråd död ändå fortsätter kampen, nya företrädare kommer fram, dom skräms inte till tystnad. Detta är nåt vi bör skänka en tanke till en dag som denna. Colombia är ett exempel av flera runt om i världen.

Vi har det bra här i Sverige vi har föreningsrätt men den fick vi inte utan att kämpa för den.

En borgerlig regering vill minska våra möjligheter att företräda våra intressen det ser man om man läser deras förslag höjd a-kasseavgift gör det dyrare för en arbetare att vara organiserad slopad skattereduktion på A-kassa och fackavgift ett annat exempel. Och Centerns förslag gällande ungdomar ett tydligt exempel på hur en borgerlig regering inte ser alla som lika värda. Att ungdomar ska kunna sägas upp utan motivering helt enligt arbetsgivarens tycke och smak vilken grupp kommer på förslag härnäst??????

Därför måste vi fortsätta att kämpa för våra rättigheter försvara dom men även utveckla dom ett enkelt sätt är att i demokratins namn gå och rösta se till så den borgerliga alliansen inte får möjligheten att göra verklighet av sina arbetarfientliga förslag. Att vi har denna demokrati är också inget självklart för alla här i Världen även det utsprunget av kampen. Därför är vår uppgift att föra kampen vidare, inte anse oss nöjda. Politiska beslut kan på en gång riva upp det vi i historien vunnit. Upp till kamp!

Första maj är en internationell högtidsdag därför inget fel i att även se sig om i världen även utanför våra gränser.

Emmaboda. Första maj 2006

måndag, mars 27, 2006

ny utrikesminister självständig utrikespolitik????

Ja nu har då Persson valt sin man, tyvärr Eliasson är duktig visst är det så men han kommer inte få det roligt med Persson som själv dikterar villkoren dvs ingen kritik mot det som behövs kritiseras så det blir inte som på palmes tid då eliasson kom bättre till sin rätt.
Men Lycka till Eliasson hoppas jag har fel för sverige behöver en utrikesminister som verkligen kan stå på rätt sida dvs inte i ledbandet av Bush.

tisdag, mars 14, 2006

Särskilt boende för vem och när????

Läste idag på östra småland på nätet tidningen här i södra länet läste på Emmaboda sidan!

Stod att Socialnämnden givit avslag på ansökan om särskilt boende för en 98 årig kvinna, med hänsvisning till att utökad hjälp i hemmet är tillräckligt. Ja nu är det ju inte nämnden i sig som sköter detta med biståndsprövning men har dock det yttersta ansvaret. För min del som ersättare i socialnämnden och som medmänniska tycker jag detta beslut visar dålig empati för en pensionär i hög ålder som behöver hjälp. Hon anser att hon behöver ett annat boende vem vet det bäst om inte hon? Ja den frågan ställer jag mig faktiskt, det värsta är nog att hade vi haft tillräckligt med sådana boenden hade det beviljats, men genom åren har dessa boenden minskat allt mer, vilket jag och mitt parti ser allvarligt på vi vill att pensionärer ska hr rätt till trygghet, nu är det ju så att socialdemokraterna har egen majoritet så vi kan inte göra mycket mer än försöka påverka. Det faller tillbaka sånt här upprör människor med all rätt, det får socialdemokraterna majoriteten ta ansvar för. Dummare är jag inte jag vet det finns många sossar som har samma åsikt som jag men det är toppstyrt detta parti Socialdemokraterna.
Övrigt idag väntar ett läkarebesök för mig min reumatism har varit jobbig denna vinter.

www.ostrasmaland.se

lördag, mars 11, 2006

en liten dikt,

Jag roar mig ibland med att skriva annat än om politik här är ett bidrag.
Jag längtar till våren!

Vintern håller sitt grepp det är bistert kallt.
Min kropp känns stel och ostyrig.
Mitt hjärta slår långsamt inte mer än vad som behövs.

Längtan efter våren är nu stark man vill känna värmen
Kroppen behöver värmen allt bli bättre då.
Hjärtat behöver en stimulans av våren och känslor den väcker.

Men trots denna bistra vinter som är hård.
Finns inom mig ett hjärta som får sin stimulans
Det finns känslor som är varma och sköna inom mig

Jag längtar efter en speciell kvinna som gör mig glad och varm
Jag vet nu också att hon finns med sina ord och vänlighet
är hon som balsam för min kropp och får mitt hjärta att slå fortare.

Därför vet jag den kvinnan är bra för mig hon gör mig glad.
En underbar kvinna som denna vinter givit mig styrka och glädje
Min önskan är att jag skulle kunna göra nåt för henne.

Men räcker jag till det är frågan jag är inte säker på det.
Men jag vet våren kommer jag vill göra allt för denna underbara människa.
Om jag får vill jag släppa ut mina varma känslor till henne.

Jag längtar till våren.

fredag, mars 10, 2006

Arbetsveckan slut en reflektion

Ja en vanlig vecka har tagit slut, vanlig som det brukar ett besked att flytta produktion till annat land där arbetskraften är billigare, denna gång i Torsås.

Vad kan vi göra för att vända trenden? Är det för billigt göra sig av med folk för företagen i Sverige? I Tyskland kostar det betydligt mer.

Ja kan vi lagstiftningsvägen göra nåt ja det går men finns viljan nej.
Att det är billigt säga upp folk i Sverige är faktiskt också en bra konkurrens fördel och visst den kan jag se i läget när företag bestämmer var man ska lägga sin verksamhet. Men ett förbud mot att lägga ner företag som gör vinst och flytta produktion för att göra än ännu större vinst oftast marginellt tycker jag borde bli verklighet!

Men marknadsekonomi med kortsiktiga vinster är vad som gäller allt för att ge utdelning till aktieägarna medans arbetare mister sina jobb och som genom åren genom sitt arbete gjort så att vinsten till aktieägarna ökat.

Detta vänner är vad som gäller och vilket en borgerlig valseger i höst gör det om möjligare ändå råare detta är vad högern vill alltid velat och alltid kommer att vilja med försämringar i arbetsrätten dyrare att vara organiserad som arbetere en otrygghet en konkurrens mellan sjuka arbetslösa och dom som har arbete och detta ger så småningom möjligheter att sänka lönen för dem som har jobb. För arbetslös innebär att du inte kan överleva och till sist får arbetare stå med mössa i handen och bjuda under varandra för att få ett dagsverke. Då är vi tillbaka där vi en gång började det får inte hända en röst på vänsterpartiet är en röst för verklig demokrati att dom som utför jobbet ska ha mer del av vinsten i form av högre löner och ett anständigt leverne. Socialdemokraterna säger nästan samma sak givetvis men för att vara säker är det bäst ge rösten till det enda socialistiska partiet som idag är representerat i riksdagen. För Socialdemokraterna vill endast bevara inte utveckla arbetsrätten ett mycket konservativt tänkande anser jag.Jag kan heller aldrig förstå Perssons friande till miljöpartiet det partiet som på riksnivå gick i hop med Borgarna och försämrade Las.

tisdag, mars 07, 2006

Skandia eller Skandalia?


Ja såg på nyheterna om rättegången i skandia affären. Idag hördes då varande styrelseordförande Ramkvist. Reporterna fråga om den pension som han har från ericsson på 100 miljoner om han lever till 80 om den var rimlig. Han kunde inte svara på en sån enkel fråga!

Självklart är det inte rimligt inga av dessa bonusar och fallskärmar är rimliga!
Men jag tycker det är rimligt att en ensamstående undersköterska med små barn ska ha rätt att kunna försörja sig på en anständig lön.

När ska dom som jobbar med männsikor uppvärderas och få en lön värd namnet???? Och en uppskattning!

måndag, mars 06, 2006

Ja nu har jag funderat idag tog jag steget att bli bloggare.

Jag var på valkonferens i Lördags med Vänsterpartiet i Kalmar län. Jag har varit ifrån det aktiva inom politiken sen höstas pga personliga skäl. Man kan säga jag tog en timeout och detta trots att inga olägenheter inträffat inte en endaste Toblerone.

Jag känner nu att jag har tiden orken och viljan att aktivera mig igen detta skedde i Torsdags då jag åter blev vald till ordförande för Vänsterpartiet i Emmaboda det kändes skönt ha det stödet i lokalföreningen. Det behövs ett tydligt socialistiskt alternativ i detta land och i den kommun jag bor inte minst Emmaboda, när sossar de senaste 20 åren gått mer åt höger än vad jag kan tycka är riktigt. Sonen har fått ett virus nått som går i skolan så jag har varit hemma med honom idag.