fredag, september 01, 2006

Alliansen skyldig svaren!

ETT FULT DEBATT KNEP FRÅN ALLIANSEN ÄR ATT PÅ EN RAK FRÅGA OM ATT LÄKARE SKA FÅ FRI ETABLERINGSRÄTT SVARET PÅ FRÅGAN BLEV I STÄLLET NI VILL TA BORT SUNE BLANKING!

Sune Blanking har varit etablerad sen länge och borde inte ha dragits in i denna debatt det var pga. centerns nya utspel om fri etablering som Ann-Marie ställde frågan. Då kom detta påstående från Centerpartiets Christer Jonsson ett icke svar med andra ord, vilket var kännetecknade för alliansen genom debatten i Åfors folkets hus liksom inget svar alls på hur ett kommunalt vårdnadsbidrag ska finansieras inte heller center löftet om slopad biståndsbedömning och införande av åldersgräns fick vi veta vad pengarna ska tagas! Riktigt orolig blir man när lokala centerpolitikern inte inser att hur majoriteten i riksdagen ser ut påverkar kommunerna! Ett återkommande faktum vilket gör privata etableringar inom välfärden som ett svårt rättviseproblem är följande en privatpraktik kan välja patientgrupper satsa på de enkla ”billigare patienterna medan alla komplicerade ”dyrare” fall faller tillbaka på det allmänna som på det viset blir mer tung rott kräver mer resurser mer pengar att driva vården samtidigt ska skattepengar gå rakt till de privata som sagt kan välja patienter den offentliga vården kan inte och får inte välja och det är heller inte önskvärt för alla människor ska ha rätt till vård!

Detta vill man från alliansen inte låtsas om men pengar går till privatpraktiker som kan välja patientgrupper så det blir pengar över ner i egen ficka givetvis handlar det om att tjäna pengar för en privatpraktik det är vi mycket tveksamma till att överskottet av skattepengarna inte går tillbaka i verksamheten. Så valfriheten det är inte patienterna som får den pga. fri etableringsrätt du kan inte veta vilken diagnos du får sen är det väldigt vanligt att när privatpraktiken är stängd då får de allmänna ta över för det allmänna har ansvar för alla det är den stora skillnaden. Nej satsa på mångfald inom de ramar där vi tar ansvar för alla diagnoser alla patientgrupper för allas rätt till vård där vi gemensamt och solidariskt är med att betala till via skatten. För en vänster är detta en självklarhet! Alla ska med! Rättvisa kommer från vänster!


Mikael Nilsson
Ordförande för vänsterpartiet i Emmaboda kandidat till kommunfullmäktige

Inga kommentarer: