söndag, juni 19, 2011

"Herr Boda" Ahonen var inte där när banden klipptes.

Jag var med Nicke min partikamrat på invigningen igår av Glass Factory i Boda glasbruk. Ja vi var med tog besluten att köpa glassamlingarna att köpa bruket att gå med på en borgen på 10 miljoner tro jag det var. Vi ville däremot inte gå med på åtagandet av ytterligare ett borgensåtagande på 24 miljoner. Då blev vi kallade både det ena och andra av herr Boda inself Ahonen på hans blogg fick vi mottaga veckans skämskudde.

Därför är det extra förvånande att nu kunna läsa i hans blogg att han inte var med när Juholt klippte bandet. Fotbollen var viktigare ok så må vara hänt. Men det som gör mig riktigt bekymrad är hans ordval om Juholts utseende Hökansikte som kan skrämma små barn. Jag tycker faktiskt att kommentera folks utseende vem det än månne vara är lågt och föga värdigt en för övrigt duktig bloggare. Frågan är om han inte själv nu kvalificerat sig till att få utdela sin egen veckans skämskudde till sig själv?

lördag, juni 18, 2011

Invigning av Glass Factory i Boda Glasbruk

Idag är det invigning av Glass Factory i Boda. En satsning som kostat flera miljoner,en satsning som jag hoppas kommer gå hem för Kommunens skull och inte minst för samhället Boda Glasbruk. Håkan Juholt (S) ska inviga idag kl 15.00. Ja nån ska ju göra det men tycker fortfarande det bli lite för mycke partipolitik över detta, men glaset är förhopningsvis starkare varumärke det är ju ändå det som ska vara i centrum i denna satsning så jag är förhoppningsfull. Invigaren bli ju ändå på längre sikt en parentes i sammanhanget. Det viktiga är att nu öppnar det nu ska Boda invaderas av nyfikna människor från hela världen satsningen måste lyckas så är det bara.

onsdag, juni 08, 2011

Ibland är livet svårt!

Ibland är livet svårt. Då behöver man stöd och förståelse.
Ibland är livet underbart, då vill man dela det med sin kära.

Livet är en utmaning man inte bör anta ensam jag vill dela den utmaningen med en kvinna.

Dela glädjen då bli den bäst. Bekymmer hjälps man åt med.
Man har alltid varandra.

Tänk vad livet har för möjligheter om man är två.

Förnyelse som jag ser det!

Man hör från allt fler att det behövs en förnyelse av politiken, givetvis är utveckling bra ska bejakas anser jag. Men det som gör mig orolig det är den anpassning till den nyliberala politiken som inte minst EU medlemskapet har inneburit. Det är förödande när man märker att politiker och massmedia, verkar dra slutsatsen att anpassning till en högerpolitik skulle vara förnyelse, det parti jag mest orolig för ramlat i denna fällan är Socialdemokraterna, men även mitt eget parti (V) bör vara på sin vakt. Att förnya politiken sättet att nå ut med den och sättet att i vardagen diskutera politik finns möjligheter att göra dem är stora där ska vi tycker jag gå i främsta ledet.

Det är faktiskt det tokigaste på länge att man anser att högerut skulle vara en förnyelse. Högerut präglas av att låta de vara som det är inga radikalare förändringar. Förnyelse har alltid vänstern stått för, därför är detta extra allvarligt att en vänster i debatten man hör ska anpassa sig högerut dessutom få det att framstå som en förnyelse. Det finns värden som vänstern står för som står sig än idag. det är full sysselsättning, rättvisa, fördelningspolitik, självständig utrikespolitik, och ett internationellt engangemang i detta. Solidaritet och inte minst Demokrati. Detta får inte förringas i en förnyelse av politiken sättet att diskutera densamma, Men utifrån dessa värden jag här skrivit finns så oändligt mycket mer att göra men för att förändra kan man aldrig förringa detta. Men med detta som grund kan vi göra mycket mer och göra det mycket bättre.