onsdag, juni 08, 2011

Förnyelse som jag ser det!

Man hör från allt fler att det behövs en förnyelse av politiken, givetvis är utveckling bra ska bejakas anser jag. Men det som gör mig orolig det är den anpassning till den nyliberala politiken som inte minst EU medlemskapet har inneburit. Det är förödande när man märker att politiker och massmedia, verkar dra slutsatsen att anpassning till en högerpolitik skulle vara förnyelse, det parti jag mest orolig för ramlat i denna fällan är Socialdemokraterna, men även mitt eget parti (V) bör vara på sin vakt. Att förnya politiken sättet att nå ut med den och sättet att i vardagen diskutera politik finns möjligheter att göra dem är stora där ska vi tycker jag gå i främsta ledet.

Det är faktiskt det tokigaste på länge att man anser att högerut skulle vara en förnyelse. Högerut präglas av att låta de vara som det är inga radikalare förändringar. Förnyelse har alltid vänstern stått för, därför är detta extra allvarligt att en vänster i debatten man hör ska anpassa sig högerut dessutom få det att framstå som en förnyelse. Det finns värden som vänstern står för som står sig än idag. det är full sysselsättning, rättvisa, fördelningspolitik, självständig utrikespolitik, och ett internationellt engangemang i detta. Solidaritet och inte minst Demokrati. Detta får inte förringas i en förnyelse av politiken sättet att diskutera densamma, Men utifrån dessa värden jag här skrivit finns så oändligt mycket mer att göra men för att förändra kan man aldrig förringa detta. Men med detta som grund kan vi göra mycket mer och göra det mycket bättre.

1 kommentar:

Kaj Raving sa...

Bra skrivet Micke! Och viktiga poänger.