söndag, september 26, 2010

Mitt tal jag höll på manifestationen i Emmaboda

Främlingsfientligheten finns det har vi märkt länge nu, det aktualiseras nu när vi i Sveriges riksdag fått in dessa krafter. Även i kommuner och landsting. För första gången i vår kommun har SD tagit ett mandat. Främlingsfientligheten sprids genom okunskap, upplevd rädsla för det okända det är mänskliga riktiga känslor vi kan inte förneka att dem finns bland oss nu. För mig är alla människors lika värde centralt. Man ska inte döma människor utifrån deras ursprung för det är djupt orättvist och odemokratiskt. Det som upprör mig är att ställa grupper mot varandra. Många har nog sett SD filmen där man ställer invandrare mot pensionärer. Man kan inte ställa gruppen invandrare mot pensionärer av den enkla anledningen att även invandrare består av pensionärer. Precis som dem består av sjuka,arbetslösa,friska,arbetare läkare mm Ja dem är ju människor i olika åldrar och finns i vårt gemensamma samhälle. Invandrare är ingen homogen grupp lika lite som vi som kallar oss svenskar är det.. Jag tror inte att alla dem som nu röstat på sådana här krafter som SD representerar är rasister, det finns andra förklaringar man upplever kanske ett utanförskap man upplever kanske också att de etablerade partierna svikit det är en del av dessa röster som är protest röster. Men SD som parti står för en politik där man ställer grupper mot varandra där man anser att invandrare är farliga för Sverige. Jag menar tvärtom alla i vårt samhälle är tillgångar som vi måste ta vara på det bestäms inte utifrån vårt ursprung vem som är en tillgång för Sverige! Ett samhälle som bygger på alla människors lika värde är ett starkt samhälle som vi ska vara stolta över och som vi tillsammans här nu på torget i Emmaboda klart visar genom denna manifestation insikten om att alla som bor i Sverige behöver varandra och det berikar oss alla.. Genom denna manifestationen visar vi som är här att vi står upp för alla människors lika värde och att vi tror på människan. Vi gör aldrig avkall på alla människors lika värde. Ett samhälle som delar upp människor är ett svagt samhälle ett samhälle som skapar otrygghet, oförståelse, hat, och misstro. Den vägen ska vi akta oss för! FÖR det mina vänner det är skadligt för vårt land och för vår demokrati och för människan! I vår starka övertygelse om alla människors lika värde så säger vi här nu högt och tydligt. NEJ TACK TILL RASISMEN
Tack för ordet.

Manifestation i Emmaboda!


Idag är det manifestation mot rasism och främlingsfientlighet på centrumtorget i Emmaboda. Det är min partikamrat Nicke som tagit initiativet till detta, där jag då lovade honom att hålla ett kort appelltal, vilket jag givetvis ska göra. I talet vill jag försöka belysa att jag inte skuldbelägger alla dem väljare som röstat på SD. Däremot måste jag belysa det i SD:s politik jag inte kan ställa mig bakom. Jag hoppas många ställer upp jag vet att Centerpartiet kommer i skrivande stund plus vänsterpartiet där även kamrater från Nybro kommer. Vad jag också vill självklart hålla fram i talet är alla människors lika värde. Faran och dumheten i att ställa grupper mot varandra. För vi lever i ett öppet samhälle ska det fungera måste vi förstå att alla som bor här behövs!

Så alla som kan och vill är välkomna idag kl 17.00 till centrumtorget i Emmaboda

lördag, september 18, 2010

Jag röstar rödgrönt för att jag bryr mig om!

Vi har under fyra år märkt tydligt hur man sakta men säkert monterar ner vår gemensamma välfärd. Man monterar ner det som generationer innan oss byggt upp man byggde inte bara för sig själva utan också för oss och det är vår förbannade skyldighet att vi bygger vidare för kommande generationer! När Regeringen genomförde reformen och ändrade sjukförsäkringsreglerna denna åtgärd har märkts tydligast, man säger sig göra detta för att människor ska komma tillbaka, resultatet är inte att människor kommit tillbaka, resultatet är i stället att vi har kommit tillbaka till ett samhälle där det ska kosta mycket om man har mage att bli sjuk. Det finns dem som nu efter dem blivit utförsäkrade har fått söka försörjningsstöd. Det är en stor skandal att folk ska behöva söka socialbidrag för att dem är sjuka. Man prioriterar skattesänkningar allra mest för dem som har mycket och är friska, Notan ska betalas av sjuka, gamla, arbetslösa. Det är en politik som ökar klyftorna vi ser ett klass-samhälle ta form med stora skillnader mellan folk. För det mötesdeltagare är resultatet när man försämrar vår gemensamma välfärd. En sjuksköterska som får 500 kr i skatteavdrag är en klen uppmuntran den dag hon bli sjuk! En sjuksköterska behöver fler arbetskamrater istället för det gynnar alla.


Jag har träffat åtskilliga människor som blivit utförsäkrade trots att dem är sjuka, dem känner sig kränkta den känslan är stark den är rätt för dem har blivit kränkta det är alliansen som kränkt dem. Många jag träffat har efter dem blivit utförsäkrade,också fått en ännu sämre hälsa av en oro att inte klara av sin ekonomi ovanpå detta. Detta kallar regeringen för rehabilitering! En sådan rehabilitering klara man sig bäst utan. För ska en rehabilitering lyckas vilket är ett jobb för den enskilde med stöd från samhället då ska man inte samtidigt behöva oroa sig för hus hem och barn för att man är utförsäkrad trots att man är sjuk.

I morgon är det valdagen den dagen då vi kan påverka inriktningen fyra år framåt den chansen tar jag därför röstar jag för vår gemensamma välfärd och för en sjukförsäkring som gäller när man är sjuk. Samtidigt röstar jag emot skattesänkningar för redan förmöget folk, mot ökade klyftor. Men framförallt röstar jag för alla människors lika värde. Det finns bara ett sätt för mig att rösta det är Rödgrönt. Håll ihop NU! Visa att vi svenska folket bryr sig om Sverige bryr sig om folket som bor här, Visa att vi fått nog av klyftor, visa att jämlikheten, solidariteten, medmänskligheten lever. Rösta rödgrönt, rösta för kommande generationers möjligheter att bygga vidare på ett land där vi bryr oss om varandra! Jag bryr mig om, därför röstar jag på en rödgrön regering därför röstar jag på vänsterpartiet!

fredag, september 10, 2010

MÅNGFALD BERIKAR ENFALD ISOLERAR

MÅNGFALD BERIKAR ENFALD ISOLERAR

Mångfalden i ett samhälle är något som gynnar alla och ett samhälle som gynnar alla är ett framgångsrikt samhälle.

.
Vänsterpartiet är ett parti där allas lika värde är ett centralt begrepp i vår värdering av politiken. Ingen ska diskrimineras oavsett ras, klass, kön, religiös hemvist, sexuell läggning funktionsnedsättning mm. Vi ser alla människor som en tillgång i ett samhälle och tillsammans skapar vi ett tryggt och varmt samhälle. Vår politik är raka motsatsen till den rasistiska och kalla politik som främlingsfientliga partier predikar. Emmaboda kommun är en del av glasriket och har alltid haft en stor befolkning av utländsk härkomst som satt sin prägel på Emmaboda kommun. Vi har alltid varit öppna och välkomnande för människor som har kommit hit och så vill vi att det ska vara i framtiden med. Därför tar vi avstånd från alla främlingsfientliga tankar och åsikter. Dessa åsikter är destruktiva och gör skillnad på människor som leder till ett kallt och hårt samhälle.

Vi kommer alltid att stå tillsammans med andra demokratiska krafter emot rasism och främlingsfientlighet och att alla kommuninvånare från olika delar av världen ska känna sig välkomna här.

SÄG NEJ TILL RASISM OCH JA TILL ETT MÄNSKLIGT EMMABODA!