fredag, oktober 09, 2015

Jönköping med en socialtjänst utan moral och etik.


Har på grund av ett ärende kommit i kontakt med en del av socialtjänsten i Jönköping. Har bemötts med arrogans utan dess like, har fått utstå förolämpningar ,arrogans, lögner och förtal. Ett sådant här förfarande borde vara ett undantag men efter denna tid förstår jag att det händer gång på gång och förstått att detta är vardag för många som har med dessa att göra.

 En myndighet som är till för hjälp och stöd till de som har behov har blivit tvärtom. Att säga att dem sparkar nedåt och i många fall sparkar på den som redan ligger ner är milt uttryckt, det snarare så att likna med att krossa varenda lem och ben i kroppen på dem som har otur att drabbas av dessa. Man uppvisar ett nedlåtande sätt gentemot folk med funktionsnedsättningar, man ljuger och när man kan bevisa att dem gör det tiger dem och hittar på nytt. Att ta ansvar för sina göranden vet dem inte vad det är, och som det ser ut i dag behöver dem det inte heller.

Jag ställer mig frågan faktiskt vilken normal människa kan orka med att jobba som seriös socionom i en sådan organisation. För att orka med det måste man vara empatilös helt utan skrupler och njuta av att förstöra för människor och hela familjer. Nu tycker ni kanske att jag tar i för mycket och är orättvis mot denna myndighet, ja det är det som är det problematiska ingen vill ju tro detta och det ska ju inte vara så men märker att dem som har haft med socialtjänsten att göra förstår bättre vad jag menar och tycker till och med att jag är för snäll i min kritik.

Skulle kunna hänga ut en socionom mycket enkelt här om jag ville men det inte min stil men den människan har alla de kvaliteter som krävs att jobba i den nuvarande organisation och maktbalans som gäller i Jönköping utan att fara illa av det och till och med då njuta av att förnedra diskriminera ljuga se ner på människor. Men de människor som råkat på denna socionom behöver inte veta namnet dem vet vem jag menar och det säger ju en hel del.  jag kommer att återkomma när det gäller oriktiga omhändertagande av barn som sker på vardaglig basis på mycket lösa eller inga grunder, detta kommer att  bli en följetong "Jönköping med en socialtjänst utan moral och och etik." Politikerna som har det yttersta ansvaret för sina anställda och dess metoder och verksamheten i sin helhet verkar helt förda bakom ljuset då dem litar blint på tjänstemännen men det vill jag lova det kommer ett hårt uppvaknande för dessa tro mig.

onsdag, juni 24, 2015

Vita huset skall jämnas med marken


Nu har man i Emmaboda kommunfullmäktige tagit beslut om att riva vita huset, bakom detta beslut finns partierna Socialdemokraterna (som först ville bevara det) Moderaterna, Centerpartiet,Folkpartiet,Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna. Mot detta beslut återfinns Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Lika bra så alla vet vad partierna står i frågan om att riva ett av Emmabodas allra äldsta hus som kommun också i plan sagt att Vita huset är intressant i kulturhistorien.

Vita huset har genom åren varit igång som hus Musik i Emmaboda ett rikskänt evenemang och förening under 70 och 80 talet har här huserat haft verksamhet. Det har varit fritidsgård ungdomsgård själv kommer jag ihåg från skolåldern att det var disco och verksamhet i huset senast nu har bosniska föreningen varit här och en förskola finns mer men räcker så nu. Huset är i gott skick idag att bedriva förskola i inga större renoveringsbehov än andra kommunala byggnader.

Man river detta med motiveringen att förskolan som ska byggas bli 5-7 miljoner kr billigare om man river huset placera denna förskola där. Man stänger samtidigt förskolor det planeras för en jätte förskola finns kanske ekonomi i att göra detta men man nog inte tänkt på pedagogikens möjligheter. Det behövs fler dagis platser absolut men det inte så att Emmaboda är slut på platser att bygga dessa på. En kommun som så många andra lider av att befolkningsunderlag minskar (urbaniseringen). Dessa fakta borde tala emot att riva ett hus som betytt och kan betyda så mycket för ungdomen och andra kommuninvånare.

Detta har lett till en kil i samarbetet mellan S, Mp.och V Mp har redan beslutat att avbryta samarbetet vet att vänsterpartiet har möte ikväll 2015-06-24 där frågan givetvis kommer upp. Från början fanns annan lösning som majoriteten stod bakom men s ändrade sig och lämnade den lösningen nu förordar en rivning av ett hus som alla vet vilket det är det kan man inte säga om så många andra byggnader i Emmaboda jodå självklart stationshuset men i övrigt. Det finns beslut på att inrätta ett ungdomens hus i Emmaboda det har hela tiden fallit på lokalfrågan, nu river man alltså kanske det mest idealiska huset som mycket väl skulle kunna inrymma ett ungdomens hus. är inte ungdomarna värda de 5-7 miljoner det kostar att  ha kvar vita huset och samtidigt uppföra en ny förskola. Sen undrar man varför ungdomen flyr Emmaboda? Är man inte rädd om det man har hur ska man då kunna fortfarande använda den kända slogan Emmaboda i våra hjärtan utan att lägga till följande gäller ej historiska byggnader eller framtiden i form av ett ungdomens hus. När grävskoporna rullar fram och river på en halv dag vita huset som stått pall och glatt många sedan 20-talet först som bostad ja resten vet ni.
Jag beklagar jag som bott i Emmaboda hela mitt liv att man gör detta  att riva vita huset och värden som inte går att mäta i pengar för alltid går förlorade.


måndag, juni 22, 2015

Jönköping bedrev projekt med utredningshem/hvb hem!

Jag har nyligen kommit i kontakt med ett utredningshem fått en del insyn i verksamheten detta hem ligger i Nässjö kommun i Fredriksdal dem som placerades där i mitt exempel är  en mamma och en pappa och deras nyfödda förstfödda dotter dem bor i Jönköping. 

Som att besöka interner på ett fängelse.

Jag och min sambo besökte detta hem två gånger det var väldigt svårt att bara få komma dit då alla besök skulle enligt hemmet aviseras minst en vecka innan. Redan där kändes det mer som man skulle besöka interner på ett fängelse. Det var också så det kändes när vi var där och besökte dem "plitarna" mötte oss i dörren. Vi var bevakade hela tiden det enda som inte gjordes som nog görs vid fängelsebesök var visiteringen. Då vi känner dessa personer väldigt väl som vi besökte märkte vi att dem inte mådde bra vid en promenad vi faktiskt fick gå obevakade på kom det också fram hur dåligt dem mådde av att personalen hela tiden bevakade dem till och med när familjen var på sitt rum så avlyssnades man troligtvis gjordes det när vi var där i rummet också. Min sambo och jag försökte ge dem råd hur dem skulle kunna orka med att bara fokusera på sin dotter inte lita på personal blint.

 Andra gången vi var där  det var då vi fick reda på att vårt besök inte var ok då vi inte aviserat det i tid det var nämligen att vi skulle dit med ett babygym och lite kläder till familjen det blev för dyrt att skicka och skrymmande därför tyckte vi det vore bättre att åka dit och lämna  sakerna och på det viset få träffa familjen också. När vi kom dit var det nog inte meningen vi bara skulle få komma innanför dörren men vi gick in ändå då kom "plitarna" igen. Men snart dök familjen upp vi skulle ta en promenad vi lämnade först sakerna. Denna gång fick vi inte gå obevakade utan en följde med oss på promenaden.

Min nyfikenhet väcktes

Efter detta besök började jag undersöka vad som fanns att ta reda på om detta utredningshem. Det är ett aktiebolag man jobbar på uppdrag av socialtjänster i flera kommuner i Småland. Man har så kallade ramavtal med flertalet då upptäckte jag att med Jönköpings kommun hade man inget ramavtal utan ett projekt det väckte mitt intresse vad gick detta projekt ut på? Att familjen var helt ovetande om att man ingick i något projekt var helt klart. Tog därför kontakt med kommunen bad att få ut projektbeskrivning efter några mejl kom den. Mycket riktigt var projektet inget man talade om för klienterna. Vad gick då projektet ut på? Jo att korta utredningstiden snabba upp processen särskilt att komma fram till om man skulle separera föräldrar och barn d.v.s att barnet inte ska få komma hem med sina föräldrar utan placeras istället.

Man kan ifrågasätta rättssäkerheten.

Och att det rör sig om stora summor som kommunen få betala för platserna är inget tu tal om ca 3000 kr per dygn. Så det är inte märkligt att man därför vill snabba på utredningarna att vara mindre än 3 månader så blev det i detta fall med denna familj.
Men sådana här utredningar ligger också till grund i förvaltningsrätten när det handlar om LVU. Då kan man ju fråga sig hur en snabbprocess påverkar utredningens beskaffenhet och kvalitet. Man måste också vara medveten om att när man placerar en familj där vill man uppnå något man säger ofta barnets bästa. Det finns också i denna historien funktionsnedsättningar hos familjen det är det hela utredningen kretsat kring utredningen andas fördomar och rena felaktigheter faktafel som man lätt kan rätta till men inte gör.

 Vinstintresset styr!

Detta företag som bedriver detta hem ska gå med vinst det måste nämligen alla aktiebolag göra enligt lag. En så stor kommun som Jönköping måste betraktas vara en betydande kund och man har som sagt inget avtal utan detta projekt därför vill man givetvis göra kunden nöjd det påverkar också vad utredning kommer fram till. Jag kommer fortsätta att syna detta hem i sömmarna. Nu är det ju faktiskt så att många har varit på detta hem ingått i ett projekt utan att ens veta om detta. Det ställer ju frågor om hur deras utredningar och liv påverkats av detta faktum.

 Hur många familjer har drabbats?

 

 Projektet är i sig inte hemligt (offentlig handling) men hur många som är i situationen som "vår" familj  tar reda på sånt själva dem är under press dem ska utredas övervakas ifrågasättas det dem också skulle få som uteblev var stödet. Så hur många från Jönköpings kommun har varit här under projekttiden? Det vet jag inte. Just nu pågår offentliga upphandlingar så projektet avslutades den siste maj så kanske "vår" familj var de sista att drabbas? Är det någon som känner att dem kan blivit drabbade av detta föreslår jag kontaktar Jönköpings kommun och dess socialtjänst Och möjligen i de fall man känner att det påverkat deras möjligheter sina juridiska biträden..

Mikael Nilsson
Samhällsdebattör

torsdag, maj 28, 2015

REAGERA SAMT AGERA MAKT ÅT FLERA


Denna rubrik är nu min slogan. Vad menar jag med denna slogan undrar några kanske. Så här ser jag det. I samhället finns olika människor dem med makt över andra mer maktlösa så ser det ut. Det finns dock särskilt utsatta det är dem som behöver makt.

Diskriminering är det värsta jag vet oavsett var det handlar om. Människor med funktionsnedsättningar bli i Sverige idag 2015 illa behandlade särskilt om man behöver stöd hjälp från samhället. Många gånger på okunskap bästa med okunskap är att då kan kunskap hjälpa till att ändra på det. Men jag flera gånger märkt att myndigheter har okunskap fördomar förutfattade meningar talar över huvud på folk samt undanhåller information särskilt i fall då människor är "utsatta" för någon form av myndighetsutövning. Socialtjänsten runt om i kommunerna har mycket att jobba på i dessa frågor problemet är dock man vill inte alltid lyssna på det örat. jag själv mött en attityd att här ska du inte komma och påpeka saker för oss för det är ändå vi som bestämmer. Många människor är rädda att söka hjälp av socialtjänsten när man ser att man istället stjälper dem som gör det. Denna bild är inte ovanlig att man möter. Det är socialtjänstens attityder som hjälper till att bygga upp denna bild! Socialtjänsten är ett exempel, finns flera givetvis företag andra myndigheter osv.  Varför jag nu väljer socialtjänsten är att dem kan hjälpa men dem kan likaväl krossa en människa en familj. Jag menar också att tjänstemännen har en makt dem inte borde ha och att politiker som tar de svåra besluten litar blint på dem knappt sätter sig in i fallen. Det ger socialsekreterare en makt dem inte ska ha tyvärr heller inte behärskar följden blir att människor far illa av detta.För med makt borde också ett ansvar följa. Men det är socialnämnden som beslutar därmed har ansvaret inte tjänstemännen inte ens om man bryter mot lagen kan man enskilt ställas till svars. Ett tjänstemannaansvar borde nog införas.


reagera samt agera makt åt flera

torsdag, februari 05, 2015

Dags att sluta blunda för bristerna i socialtjänstens arbete rörande våra barn!


Fallet Yara!

Det tragiska som hände flickan Yara för att ta ett mycket aktuellt fall borde också ses utifrån socialtjänstens roll och ansvar. Yara blev placerad av socialtjänsten hos dessa personer som nu dömts. Visserligen var detta släktingar till flickan, men det ändå socialen som tagit beslutet att hon skulle bo där. Orosanmälningar till trots så gjordes ingenting! Uppföljning av placering verkar obefintlig. Min tragiska poäng är att orosanmälningar som kommer in till socialen där socialen haft en roll inte mottages och behandlas likadant som de anmälningar som kommer in om familj där barn bor hos sina föräldrar.

En affärsidé 


Tänker inte gå in mer på detta fall Yara utan vill belysa socialtjänstens roll i sådana här ärenden nämligen barn som många gånger på lösa grunder med eländigt dåliga utredningar och rena spekulationer placeras hos helt för barnen okända människor som anlitas och betalas av det allmänna. Jag menar de finns till exempel företag som har dessa barn som affärsidé men även privatpersoner som ett sätt att försörja sig. Blir alltså viktigare att ha barn placerade än att faktiskt stödja och hjälpa. Jag har genom åren läst en del av dessa utredningar som folk bett mig läsa. Det är faktiskt skrämmande hur fakta kan förvanskas och behandlas och komma bort om det inte passar in i slutsatsen som socialen kommit fram till. Socialtjänstlagen är verktyget den tolkas av socialtjänsten väldigt olika beroende på vilken socialtjänst vilken handläggare och chef och tyvärr menar jag vem familjen barnet är förutfattade meningar ibland ren diskriminering ex ursprung funktionshinder. Detta kan man skönja i dessa utredningar men även ekonomiska förutsättningar och makt i samhället spelar en stor roll för utredningens görande. Rätten tittar nästan aldrig på hela utredningar utan läser vad socialnämnden föreslår vilket också ska tilläggas bara en viss del av socialnämndens politiker nämligen verkställande utskottet som känner till ärendet. I andra fall som rättsväsendet har hand om till exempel brott skulle sånt här aldrig kunna förekomma inte utan konsekvenser åtminstone. Ja barnet och föräldrar har rätt till advokater som tilldelas och betalas av socialtjänsten. Men alla biter inte den hand som föder dem!


Bristen på familjehem ger makt  där barnen får betala priset!


Samtidigt ska man veta att det finns en brist på familjehem vilket ger dessa en indirekt och stor påverkan för att inte säga makt på socialen som är rädda om de platser man har, här menar jag glömmer man bort barnen dem man ska skydda, dem man genom sina utredningar och föredragningar i rätten gjort så barn och föräldrar skilts åt. Religionsfrihet sätts åt sidan när icke troende barn kommer till troende familjehem där man också förväntas delta i utövningen som bordsbön och liknande. Tillbaka till faktumet att bristen på familjehem gör att man kan misstänka att barn och dess familjer faller offer. Både på det ena hållet och det andra. Att barn tas på lösa grunder inget tu tal om att det förekommer. Men jag har också sett att barn som far illa på dessa familjehem inte har mycket att hoppas på att få hjälp från socialen för då måste ju socialen stå för att dem placerat barnet där. Ett exempel är att ensamkommande flyktingbarn placeras på lösa grunder på slutna HVB-hem. Där visar sig bristen igen. Så makthavare och politiker ni måste ta tag i detta Om ni menar allvar med att barnens bästa ska sättas i främsta rummet. Jag och säkert många med mig vill att detta görs något åt. Då menar jag hjälp dessa barn nu inte att om 20-30 år be dem om ursäkt för stulen barndom och lidande Det är ett övergrepp mot barn om man tar barnen från sina föräldrar utan att det är befogat, det kan ta ett helt liv att läka om det går!


Mikael Nilsson
Samhällsdebattör.