onsdag, juni 24, 2015

Vita huset skall jämnas med marken


Nu har man i Emmaboda kommunfullmäktige tagit beslut om att riva vita huset, bakom detta beslut finns partierna Socialdemokraterna (som först ville bevara det) Moderaterna, Centerpartiet,Folkpartiet,Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna. Mot detta beslut återfinns Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Lika bra så alla vet vad partierna står i frågan om att riva ett av Emmabodas allra äldsta hus som kommun också i plan sagt att Vita huset är intressant i kulturhistorien.

Vita huset har genom åren varit igång som hus Musik i Emmaboda ett rikskänt evenemang och förening under 70 och 80 talet har här huserat haft verksamhet. Det har varit fritidsgård ungdomsgård själv kommer jag ihåg från skolåldern att det var disco och verksamhet i huset senast nu har bosniska föreningen varit här och en förskola finns mer men räcker så nu. Huset är i gott skick idag att bedriva förskola i inga större renoveringsbehov än andra kommunala byggnader.

Man river detta med motiveringen att förskolan som ska byggas bli 5-7 miljoner kr billigare om man river huset placera denna förskola där. Man stänger samtidigt förskolor det planeras för en jätte förskola finns kanske ekonomi i att göra detta men man nog inte tänkt på pedagogikens möjligheter. Det behövs fler dagis platser absolut men det inte så att Emmaboda är slut på platser att bygga dessa på. En kommun som så många andra lider av att befolkningsunderlag minskar (urbaniseringen). Dessa fakta borde tala emot att riva ett hus som betytt och kan betyda så mycket för ungdomen och andra kommuninvånare.

Detta har lett till en kil i samarbetet mellan S, Mp.och V Mp har redan beslutat att avbryta samarbetet vet att vänsterpartiet har möte ikväll 2015-06-24 där frågan givetvis kommer upp. Från början fanns annan lösning som majoriteten stod bakom men s ändrade sig och lämnade den lösningen nu förordar en rivning av ett hus som alla vet vilket det är det kan man inte säga om så många andra byggnader i Emmaboda jodå självklart stationshuset men i övrigt. Det finns beslut på att inrätta ett ungdomens hus i Emmaboda det har hela tiden fallit på lokalfrågan, nu river man alltså kanske det mest idealiska huset som mycket väl skulle kunna inrymma ett ungdomens hus. är inte ungdomarna värda de 5-7 miljoner det kostar att  ha kvar vita huset och samtidigt uppföra en ny förskola. Sen undrar man varför ungdomen flyr Emmaboda? Är man inte rädd om det man har hur ska man då kunna fortfarande använda den kända slogan Emmaboda i våra hjärtan utan att lägga till följande gäller ej historiska byggnader eller framtiden i form av ett ungdomens hus. När grävskoporna rullar fram och river på en halv dag vita huset som stått pall och glatt många sedan 20-talet först som bostad ja resten vet ni.
Jag beklagar jag som bott i Emmaboda hela mitt liv att man gör detta  att riva vita huset och värden som inte går att mäta i pengar för alltid går förlorade.


Inga kommentarer: