söndag, februari 25, 2007

sista Fackmötet.

Ja nu har vi haft det sista Årsmötet på vår Gamla arbetsplats Utvägen 8 i Emmaboda.
Stämningen var något dämpad men kampviljan lös ändå igenom och det var trevligt träffas igen. Nu är det inte sista gången vi samlas dock där nere var det sista gången men vi ska ha ett möte för den delen av 2007 som vi verkar ännu sitter vi i arbetsgrupp med företaget försöker på bästa sätt företräda våra kamrater innan klubben sen läggs ner. När det blir avgörs av hur arbetet i arbetsgrupppen fortskrider företaget kan precis som klubben avsluta gruppen om vi inte ser det ger resultat och då kommer det allra sista mötet där beslutet att upplösa klubben klubbas. Inför mötet var båda lokaltidningarna och gjorde ett reportage Komunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) valdes som mötes ordförande vilket hon skötte med bravur.Här följer utdrag ur vår verksamhetsberättlese för 2006.

Styrelsen har under 2006 bestått av följande förtroendevalda

Ordf. Mikael Nilsson
Vice ordf. Johnny Olsen
Kassör. Britt-Marie Magnusson
Sekr. Lena Hansson
Ledamot: Per Holm
Suppleant Roland Nilsson
Suppleant Stefan Nilsson

Studier har bedrivits kraftig inom Skyddsverksamheten. Bla. BAM och den årliga tvärfackliga utbildningsdagen. Och konferens om alkohol och droger i arbetslivet.
Styrelsen har haft minst ett styrelsemöte i månaden under 2006 har det blivit betydligt fler det beror på nedläggningen av enheten.

Vi har haft medlemsmöten och träffar ett flertal gånger.

Sen 4 oktober har vi jobbat med riskbedömningar skyddet har varit väldigt aktiv vi har påkallat hjälp från både FHV och fått uppmärksamma Arbetsmiljöinspektionen pga bristande krisstöd dom gjorde också en inspektion vilket lett till att företaget har fått förbättra inte bara i Emmaboda utan hela distriktet dom har också varit i Kontakt med högsta ledningen om detta. Samhall har då svarat att man ska i år 2007 förbättra detta med gällande tex FHV. Och här har även Distriktet fått ändra en viktig sak att personal ledare har mandat att kalla in FHV vid behov man ska inte behöva jaga en ledningsstab innan stödet tas fram denna hållning har vi haft i klubben hela tiden men det behövdes helt enkelt att Arbetsmiljöinspektionen sa det.

Klubben har använt alla resurser sen oktober på att rädda jobben i Emmaboda, det var ju aldrig någon tvekan om att göra det styrelsen känner trots resultatet att vi gjorde vad vi kunde kanske lite mer än vad som är brukligt. Styrelsen sa i inledningen av denna resa att vi ska göra vad vi kan och mäktar med för att rädda jobben så att hur än resultatet blir vi inte ska behöva känna att vi kunde gjort mer eller frågor varför gjorde vi inte så osv. Vi tog kontakt med kommunledningen omgående där har vi hela tiden känt ett stort stöd och möts av förståelse för vår situation mer förståelse än vi någonsin känt från företaget.

Efter nedläggningen har vi jobbat vidare med att försöka påverka politiker på riksplanet om situationen i Samhall för det är ju inte bara vi i Emmaboda detta gäller. I skrivande stund har jag fått beskedet att Vänsterpartiet kommer ställa en interpellation riktad till Arbetsmarknadsministern inom några veckor. Dom kommer använda Emmaboda som ett tydligt exempel på vad som händer dem har även kontakt med Övertorneå osv.


Den 19 november samma dag som centrala förhandlingen var hade vi en manifestation utanför basen och den var väldigt lyckad den visar vad arbetare kan göra tillsammans. Tillsammans är nyckeln för facklig framgång stort tack till alla för styrelsen har känt stödet i ryggen när vi suttit i överläggningar med företaget det har behövts för det varit väldigt tufft tidvis.

Den 12 december efter vissa turer så fick Lars Ohly besöka Samhall och oss vi hade också möte i Lindås Folkets hus på kvällen vi som var där tycker mötet var bra eftersom vi som var där fick komma till tals på ett bra sätt alla var delaktiga i detta möte. Lars Ohly betonade att han ville klubben skulle hålla kontakten med honom det har vi gjort det har nu lett till en interpellation ang. Samhall.

Vi har också lyckats med media under denna tiden vi har fått tala om vår syn det är viktigt att det lyckades så bra. Det är inte fel att folk förstå hur situationen är för oss anställda inom Samhall. Sanningen ska man inte vara rädd för den ska fram annars blir det aldrig någon förbättring.

Styrelsen vill här med tacka för förtroendet och önska alla lycka till. Vi vill tacka alla funktionärer och medlemmar för en bra kamp 2006.

torsdag, februari 01, 2007

Ja man kan bara konstatera tyvärr!

Östran i dag!

Sjukskrivningar resultatet efter Samhallnedläggning
EMMABODA
- Det blev tyvärr som vi befarade att resorna till Nybro skulle vålla problem för många. Flera av de anställda går nu sjukskrivna istället.
Det konstaterar Mikael Nilsson, klubbordförande vid Metallfacket på Samhalls anläggning i Emmaboda, den enhet som koncernledningen för Samhall i höstas beslutade skulle avvecklas per till 31 januari i år.
Igår var detta datum nått och efter att utflyttningen successivt påbörjades efter årsskiftet finns numera bara två av de anställda, en kollektivanställd och en tjänsteman, kvar i den gamla fabrikslokalen i Emmaboda .
Fastigheten såld
- Fastigheten är såld till byggföretaget KNPP och de båda som ännu är kvar jobbar nu med att tömma ur lokalerna som ska tas över av köparna den 1 mars, berättar Mikael Nilsson.
Själv finns Mikael tillsammans med tre andra ur personalstyrkan från Samhalls Emmabodaenhet numera på praktik på Vissefjärda Pall, och ytterligare två av dem har praktikplatser på Möjligheternas Hus i Emmaboda.
Men för de övriga dryga 20.talet är det nu till att resa till jobb i andra kommuner.
Fyra av dem återfinns idag på Samhalls enhet i Lessebo, medan ett resten av de 29 anställda finns på enheten i Nybro.
Flera sjukskrivna
- Men sedan är det en fem-sex stycken som nu går sjukskrivna och inte klarar av att arbeta längre, berättar Mikael Nilsson.
Han påpekar också att det fortfarande råder en stor osäkerhet för framtiden för samtliga anställda:
- De här praktikplatserna vi har nu gäller bara fram till den 15 mars. Därefter vet vi inte hur det kommer att bli.
- Men det är ju så det fungerar även med bemanningsjobb, vilket tanken är att de ska försöka ordna. Även om man har sin anställning hos Samhall vet man ju inte var man sedan får jobba eller hur länge.
Var finns jobben?
Och så värst många bemanningsjobb har det för övrigt inte åstadkommits heller.
- Nej, en anställd på Emmabodaenheten hade ju ett bemanningsjobb i Emmaboda sedan tidigare och är kvar där, och när det gäller de här jobben på Vissefjärda Pall och Möjligheternas Hus är det ju snarast kommunens engagemang som möjliggjort dem.
- Från Samhall säger man att säljarna jobbar för fullt på att ordna bemanningsjobb i Emmaboda, men det har jag hört i tre års tid nu utan att något hänt, suckar Mikael och konstaterar att det enda som i övrigt finns kvar här är att man fortfarande har kvar städningen hos Arbetsfö-rmedlingen i Emmaboda några timmar i veckan.
Resorna jobbiga
Och han påpekar just vikten av att bemanningsjobben kan hittas i Emmaboda.
- Produktionen i Nybro är väl ungefär densamma som vi hade i Emmaboda. Fast vad jag hört har de tydligen inte så mycket att göra där nu, vilket vi däremot hade i Emmaboda...
- Men det här med resorna är det som vållar mest problem och det varnade vi för redan tidigare, så det är inte någon överraskning, men tyvärr innebär det att en del inte längre kan fortsätta jobba, konstaterar han dystert.
Årsmöte snart
Fackklubben i Emmaboda finns fortfarande kvar, och kommer att ha ett årsmöte senare i februari, dit även kommunalrådet Ann-Marie Fagerström är inbjuden.
- Hon ville gärna träffa oss, men eftersom vi är utspridda på olika platser numera är det ju svårt, men vid årsmötet tänkte vi försöka samla ihop alla igen.
Många frågetecken
- Fackklubben kommer annars att avvecklas sedan, men det finns fortfarande väldigt många frågetecken inför framtiden, och det är många medlemmar som är oroliga över vad som ska hända och ringer och hör av sig, och vi vet ju som sagt fortfarande inte alls om hur det kommer att bli efter den 15 mars när den här så kallade praktiktiden tar slut, påpekar Mikael Nilsson.
Kommunen engagerad
- Men det är i alla fall skönt att känna att man engagerat sig för oss från kommunens sida för att försöka hjälpa oss.
- Det känner man tyvärr inte alltid när det gäller Samhalls ledning.
- Men en nyhet har de i alla fall kommit med. De har tydligen satsat 15 miljoner kronor på att ta fram en ny logotype för företaget som ska presenteras den 14 februari...
Konstaterar Mikael Nilsson och tycker att det kanske varit bättre att satsa de pengarna på andra saker istället...
- För de pengarna kunde de till exempel ha fortsatt driva sin verksamhet i Emmaboda..., säger Mikael Nilsson...
Anders Karlsson