söndag, februari 25, 2007

sista Fackmötet.

Ja nu har vi haft det sista Årsmötet på vår Gamla arbetsplats Utvägen 8 i Emmaboda.
Stämningen var något dämpad men kampviljan lös ändå igenom och det var trevligt träffas igen. Nu är det inte sista gången vi samlas dock där nere var det sista gången men vi ska ha ett möte för den delen av 2007 som vi verkar ännu sitter vi i arbetsgrupp med företaget försöker på bästa sätt företräda våra kamrater innan klubben sen läggs ner. När det blir avgörs av hur arbetet i arbetsgrupppen fortskrider företaget kan precis som klubben avsluta gruppen om vi inte ser det ger resultat och då kommer det allra sista mötet där beslutet att upplösa klubben klubbas. Inför mötet var båda lokaltidningarna och gjorde ett reportage Komunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) valdes som mötes ordförande vilket hon skötte med bravur.Här följer utdrag ur vår verksamhetsberättlese för 2006.

Styrelsen har under 2006 bestått av följande förtroendevalda

Ordf. Mikael Nilsson
Vice ordf. Johnny Olsen
Kassör. Britt-Marie Magnusson
Sekr. Lena Hansson
Ledamot: Per Holm
Suppleant Roland Nilsson
Suppleant Stefan Nilsson

Studier har bedrivits kraftig inom Skyddsverksamheten. Bla. BAM och den årliga tvärfackliga utbildningsdagen. Och konferens om alkohol och droger i arbetslivet.
Styrelsen har haft minst ett styrelsemöte i månaden under 2006 har det blivit betydligt fler det beror på nedläggningen av enheten.

Vi har haft medlemsmöten och träffar ett flertal gånger.

Sen 4 oktober har vi jobbat med riskbedömningar skyddet har varit väldigt aktiv vi har påkallat hjälp från både FHV och fått uppmärksamma Arbetsmiljöinspektionen pga bristande krisstöd dom gjorde också en inspektion vilket lett till att företaget har fått förbättra inte bara i Emmaboda utan hela distriktet dom har också varit i Kontakt med högsta ledningen om detta. Samhall har då svarat att man ska i år 2007 förbättra detta med gällande tex FHV. Och här har även Distriktet fått ändra en viktig sak att personal ledare har mandat att kalla in FHV vid behov man ska inte behöva jaga en ledningsstab innan stödet tas fram denna hållning har vi haft i klubben hela tiden men det behövdes helt enkelt att Arbetsmiljöinspektionen sa det.

Klubben har använt alla resurser sen oktober på att rädda jobben i Emmaboda, det var ju aldrig någon tvekan om att göra det styrelsen känner trots resultatet att vi gjorde vad vi kunde kanske lite mer än vad som är brukligt. Styrelsen sa i inledningen av denna resa att vi ska göra vad vi kan och mäktar med för att rädda jobben så att hur än resultatet blir vi inte ska behöva känna att vi kunde gjort mer eller frågor varför gjorde vi inte så osv. Vi tog kontakt med kommunledningen omgående där har vi hela tiden känt ett stort stöd och möts av förståelse för vår situation mer förståelse än vi någonsin känt från företaget.

Efter nedläggningen har vi jobbat vidare med att försöka påverka politiker på riksplanet om situationen i Samhall för det är ju inte bara vi i Emmaboda detta gäller. I skrivande stund har jag fått beskedet att Vänsterpartiet kommer ställa en interpellation riktad till Arbetsmarknadsministern inom några veckor. Dom kommer använda Emmaboda som ett tydligt exempel på vad som händer dem har även kontakt med Övertorneå osv.


Den 19 november samma dag som centrala förhandlingen var hade vi en manifestation utanför basen och den var väldigt lyckad den visar vad arbetare kan göra tillsammans. Tillsammans är nyckeln för facklig framgång stort tack till alla för styrelsen har känt stödet i ryggen när vi suttit i överläggningar med företaget det har behövts för det varit väldigt tufft tidvis.

Den 12 december efter vissa turer så fick Lars Ohly besöka Samhall och oss vi hade också möte i Lindås Folkets hus på kvällen vi som var där tycker mötet var bra eftersom vi som var där fick komma till tals på ett bra sätt alla var delaktiga i detta möte. Lars Ohly betonade att han ville klubben skulle hålla kontakten med honom det har vi gjort det har nu lett till en interpellation ang. Samhall.

Vi har också lyckats med media under denna tiden vi har fått tala om vår syn det är viktigt att det lyckades så bra. Det är inte fel att folk förstå hur situationen är för oss anställda inom Samhall. Sanningen ska man inte vara rädd för den ska fram annars blir det aldrig någon förbättring.

Styrelsen vill här med tacka för förtroendet och önska alla lycka till. Vi vill tacka alla funktionärer och medlemmar för en bra kamp 2006.

1 kommentar:

Pelle Holm sa...

HEJ KAMRATER SAKNAR VÅR TID TILLSAMMANS VILL PÅ DETTA
SÄTT SKICKA MIN HÄLSNING TILL
ER ALLA LENA , JOHNNY , BRITT-MARIE , MIKAEL , ROLAND

JAG HAR SJÄLV BÖRJAT SITTA MED
I BEREDNINGSGRUPPEN FÖR
STABBLÄGGAREN HYRESGÄSFÖRENINGEN

FUNDERAR PÅ ATT STARTA EN FACKKLUBB
PÅ TVÄTTEN I KALMAR MEN VET INTE
RIKTIGT.