tisdag, april 27, 2010

Ett rosornas krig i Emmaboda på grund av Bröllop?

Ett Kungligt bröllop lockar Bo Eddie Rossboll (s) som tänker åka på fest men inte Ann-Marie Fagerström (s) . Bo Eddie ser detta som en kallelse vilket det inte är det är en inbjudan vilken man kan tacka ja till eller nej till punkt slut! Han säger det är oförskämt att tacka nej. Menar han då att dem som tackar nej är oförskämda? inklusive Ann-Marie Fagerström? Det tycker jag inte jag tycker Ann-Marie gör helt rätt.

Kommunen ger ingen present vilket är helt riktigt agerat också men då åker man inte på fest heller det hör till god ton. Jag kan ha förståelse för att Bo-Eddie vill gå på fest det kan jag med tycka vara kul ibland men det gäller att välja rätt fest.

östran

söndag, april 25, 2010

Vad är det som händer?

Det har seglat upp en "Bernfalkaffär" En småbarnsmamma Karin Bernfalk som hade synpunkter på att man tog bort möjligheten att som arbetslös eller föräldraledig köpa till timmar på dagis. Alla har ju faktiskt rätt att tycka vad man vill. Hon skickade ett mail till bildningsnämndens ordförande och en kopia till tidningen östran som skrev om hennes åsikter. Detta tycker jag pesonligen är bra att man uttrycker till ansvariga politiker vad man tycker, det är ju folket som vi politiker representerar då är det utmärkt med dialog. Nu blev dialogen inte bra för att uttrycka det milt. Bikdningsnämndens ordförande ringer upp henne en fredagkväll kl 20 och är inte glad att det stått om detta i tidningen. Detta ber bildningsnämndens ordförande om ursäkt för några dar senare.

Nu kunde man ju tycka att detta var bra och upprett, men nu visar det sig att Karins mail aldrig blev Diarefört vilket ska göras enligt grundlagens offentlighetsprincip. Hade alltså inte Karin skickat en kopia till östran hade detta aldrig blivit offentligt. Vad detta nu beror på hoppas jag vi snart få ett svar på?. Bristande rutiner? mörkläggning? det sistnämda vill jag som politiker inte tro på. Och kommunfullmäktiges ordförande redogör för lagen och att det är allmänt känt bland politikerna att det ska diareföras.

måndag, april 19, 2010

Susanne Algotsson får vänsterpartiets demokrati pris 2010


Motivering!

Vänsterpartiet i Emmaboda kommuns Demokratipris 2010 tilldelas Susanne Algotsson

För hennes upplysande och granskande verksamhet om hur det står till med tillgängligheten i centrala Emmaboda.


Susanne har under åren gjort kartläggningar om hur det står till med tillgängligheten och rapporterat detta till kommunen samt till pressen vilket bidrar till att få upp dessa frågor på dagordningen i syftet att tillgängligheten ska bli bättre.


Det är viktigt att även människor med funktionsnedsättningar och rullstolsburna människor kan ta sig fram och delta som övriga i ett samhälle.


Det är absolut viktigt i ett demokratiskt samhälle att alla kan delta och att hinder som finns för detta tages bort.


Möjligheten för alla att deltaga i samhället på lika villkor utan begränsningar har stor betydelse för demokratin.


För hennes engagemang och arbetet med att kartlägga och undersöka samt rapportera om tillgängligheten i Emmaboda.


Så är vi stolta och glada att få tilldela Susanne Algotsson Vänsterpartiets demokratipris år 2010.


Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

torsdag, april 15, 2010

Kommunstyrelsen i tisdags jämställdheten i Fokus!

Tisdagens kommunstyrelse blev intressant och det roligaste var att alla partier ställde sig bakom majoritetens protokollsanteckning som jag fick uppdraget att författa när det gällde bristen i jämställdhetsarbetet och att det inte framgår i årsredovisningen. Jämställdhetsfrågor är frågor som vänsterpartiet jobbat med mycket under flera år vår interna motor i detta arbete har varit och är Hugo Grönlund. Vi kommer fortsätta driva såna här typer av frågor demokratifrågor i fortsättningen det är ett tydligt vallöfte från Vänsterpartiet i Emmaboda nedan föjer den protokollsanteckning som jag skrev från majoriteten dvs (V )och (S )och som en enig kommunstyrelse i Tisdags ställde sig bakom.

I årsredovisningen för år 2009. Där förvaltningarna redovisar jämställdheten anser vi finns mycket mer att önska. Bildning skriver under jämställdhet. ”Vi är varken bättre eller sämre än någon annan.” Den meningen tycker vi uttrycker låga ambitioner i jämställdhetsarbetet, vilket står i kontrast till de höga ambitioner politiken uttryckt och står för. Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument, jämställdhetsarbetet ska innebära att man kartlägger, undersöker och åtgärdar skillnader som är osakliga dvs. finns på grund av könstillhörighet. I årsredovisningen ska redovisas vad som under året har gjorts när det gäller jämställdhetsarbete inom varje förvaltning. Detta anser vi måste i kommande årsredovisningar framgå mycket tydligare än vad det gör i årsredovisningen för år 2009.


socialdemokraterna Vänsterpartiet

Ann-Marie Fagerström Mikael Nilsson

lördag, april 03, 2010

Håll sverigedemokraterna utanför riksdagen!

Publicerar här Nickes utmärkta insändaresvar!

Toralf Alfsson (sd) unkna främlingsfientliga politik kommer upp till ytan i hans insändare (Östran 30 mars) om de ensamkommande flyktingbarnen. Det märks tydligt att Toralf är uppvuxen i trygga Sverige långt i från krig och hungersnöd. Han kan inte sätta sig in hur det är att fly från sina hemländer av olika anledningar till en otrygg framtid i ett annat land. Istället att bidra med att vi öppnar våra händer till dessa så stänger Toralf sina och med unken argumentation slår han bakut och pratar om ensamkommande flyktingbarn som "bedrägeribarn" Han använder visserligen en annan källa till de ordvalet men han står givetvis bakom detta uttryck

Visst det kan hända att någon av de ensamkommande flyktingbarnen är över 18 år men i de allra flesta fall rör det sig om barn. Barn som har flytt från tragedier som de har upplevt i sina hemländer. Kan vi hjälpa dessa barn till en trygg framtid i Sverige ska vi också göra det. Toralf ondgör sig över anhöriginvandringen som är en tycker jag naturlig del i vår invandrarpolitik. Varje flykting vill väl ha sina anhöriga på trygg plats. Men det tycker inte Toralf. Nej han vill inte ens ha någon flykting eller invandrare i Sverige.

Det är också tragiskt men inte förvånande att Toralf tar upp den ekonomiska biten när det gäller flyktingpolitiken. Det brukar de främlingsfientliga företrädarna ha som argument Det mänskliga biten vill man däremot inte se. För Toralf blir varje flykting enbart en siffra och en del av statisktiken. Han ser inte att många invandrare och flyktingar som har stadgat sig i vårt land även bidrar till vår välfärd.

De berikar vårt land på många sätt men det ser inte de främlingsfientliga.Nej, låt oss hålla Sverigedemokraternas åsikter borta från Sveriges riksdag genom att rösta på någon av de partier som ser invandrarna som en tillgång och inte som tärande för vårt samhälle. Vi ska ha ett varmt och välkomnande samhälle och inte en intolerant och slutet samhälle som Toralfs Sverigedemokrater förespråkar.

Nicke Grozdanovski (v)

torsdag, april 01, 2010

Luffarvänliga Emmaboda Kommun!

Enligt ännu obekräftade uppgifter förs det diskussioner i kommunhusets innersta krets om att på luffarens vis märka Emmaboda som en gästfri kommun, detta sägs att detta förslag kommer lägligt då man ska se över vägskyltarna som talar om att man är i Emmaboda kommun. Man kommer att undersöka kostnader för detta. Vilket luffartecken som ska användas är ännu inte spikat men det ska visa att Emmaboda är gästvänligt. Enligt en anonym källa diskuteras ett tecken som betyder ”Här bor en givmild eller medkännande Kvinna” Vilket skulle kunna tyda på att det är Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (S) som åsyftas.
Självklart är dock att Hönsalottas Luffarmuseum som flyttat från Nybro kommun till Emmaboda kommun ( Boda glasbruk) är det som väckt dessa tankar och ett medborgarförslag som kommit om vikten att skylta vid kommungränserna att man är i Emmaboda kommun
Blir intressant hur detta faller ut.
På bilden ser ni en del luffartecken.
Vilket tycker du passar? Kommentera gärna