torsdag, april 15, 2010

Kommunstyrelsen i tisdags jämställdheten i Fokus!

Tisdagens kommunstyrelse blev intressant och det roligaste var att alla partier ställde sig bakom majoritetens protokollsanteckning som jag fick uppdraget att författa när det gällde bristen i jämställdhetsarbetet och att det inte framgår i årsredovisningen. Jämställdhetsfrågor är frågor som vänsterpartiet jobbat med mycket under flera år vår interna motor i detta arbete har varit och är Hugo Grönlund. Vi kommer fortsätta driva såna här typer av frågor demokratifrågor i fortsättningen det är ett tydligt vallöfte från Vänsterpartiet i Emmaboda nedan föjer den protokollsanteckning som jag skrev från majoriteten dvs (V )och (S )och som en enig kommunstyrelse i Tisdags ställde sig bakom.

I årsredovisningen för år 2009. Där förvaltningarna redovisar jämställdheten anser vi finns mycket mer att önska. Bildning skriver under jämställdhet. ”Vi är varken bättre eller sämre än någon annan.” Den meningen tycker vi uttrycker låga ambitioner i jämställdhetsarbetet, vilket står i kontrast till de höga ambitioner politiken uttryckt och står för. Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument, jämställdhetsarbetet ska innebära att man kartlägger, undersöker och åtgärdar skillnader som är osakliga dvs. finns på grund av könstillhörighet. I årsredovisningen ska redovisas vad som under året har gjorts när det gäller jämställdhetsarbete inom varje förvaltning. Detta anser vi måste i kommande årsredovisningar framgå mycket tydligare än vad det gör i årsredovisningen för år 2009.


socialdemokraterna Vänsterpartiet

Ann-Marie Fagerström Mikael Nilsson

Inga kommentarer: