torsdag, maj 28, 2015

REAGERA SAMT AGERA MAKT ÅT FLERA


Denna rubrik är nu min slogan. Vad menar jag med denna slogan undrar några kanske. Så här ser jag det. I samhället finns olika människor dem med makt över andra mer maktlösa så ser det ut. Det finns dock särskilt utsatta det är dem som behöver makt.

Diskriminering är det värsta jag vet oavsett var det handlar om. Människor med funktionsnedsättningar bli i Sverige idag 2015 illa behandlade särskilt om man behöver stöd hjälp från samhället. Många gånger på okunskap bästa med okunskap är att då kan kunskap hjälpa till att ändra på det. Men jag flera gånger märkt att myndigheter har okunskap fördomar förutfattade meningar talar över huvud på folk samt undanhåller information särskilt i fall då människor är "utsatta" för någon form av myndighetsutövning. Socialtjänsten runt om i kommunerna har mycket att jobba på i dessa frågor problemet är dock man vill inte alltid lyssna på det örat. jag själv mött en attityd att här ska du inte komma och påpeka saker för oss för det är ändå vi som bestämmer. Många människor är rädda att söka hjälp av socialtjänsten när man ser att man istället stjälper dem som gör det. Denna bild är inte ovanlig att man möter. Det är socialtjänstens attityder som hjälper till att bygga upp denna bild! Socialtjänsten är ett exempel, finns flera givetvis företag andra myndigheter osv.  Varför jag nu väljer socialtjänsten är att dem kan hjälpa men dem kan likaväl krossa en människa en familj. Jag menar också att tjänstemännen har en makt dem inte borde ha och att politiker som tar de svåra besluten litar blint på dem knappt sätter sig in i fallen. Det ger socialsekreterare en makt dem inte ska ha tyvärr heller inte behärskar följden blir att människor far illa av detta.För med makt borde också ett ansvar följa. Men det är socialnämnden som beslutar därmed har ansvaret inte tjänstemännen inte ens om man bryter mot lagen kan man enskilt ställas till svars. Ett tjänstemannaansvar borde nog införas.


reagera samt agera makt åt flera

Inga kommentarer: