onsdag, oktober 25, 2006

Alla behövs i samhället

Ja vi är inne nu i klubben på jobbet i en riktig kamp om rätten för alla att få ha ett jobb trots vilket handikapp man har dett på ett företag som borde kunna dessa saker kan man tycka
SAMHALL AB sviker de arbetshandikappade!

Samhall sviker de viktigaste uppdraget som företaget har att bereda arbetstillfällen för handikappade människor, I dagens Samhall har man gått ifrån att ge meningsfull sysselsättning till de mest ”svaga handikappsgrupperna”, vilket leder till att man vältrar över kostnaderna på kommuner, landsting och vårt gemensamma försäkringssystem.

Nu tar man ytterligare ett ödes steg som leder till att fler drabbas, genom att satsa mer på bemanning gör att ytterligare människor slås ut detta är som vi ser det samhällsekonomiskt dumdristigt och mänskligt vansinne, vi är medvetna om att bemanning är ett bra komplement men får inte bli huvudsysselsättning i ett företag som är tillför oss arbetshandikappade.10 procent av enheterna ska bli kvar för de ”svagaste grupperna” och då ändå inte de allra svagaste för dem får inte plats idag på Samhall AB det var längesen och flera omorganisationer sedan! Sen kan man verkligen ifrågasätta denna sortering av människor pga. handikapp som det i praktiken innebär.

Samhall har glömt eller struntar i sin affärsidé. Staten skjuter till pengar för att Samhall ska ge arbetshandikappade människor anställning och rehabilitering 90 % av lönen så kallad merkostnadsersättning. Detta är den i särklass största inkomsten för Samhall den är till för att säkerställa uppdraget som otvetydigt är så här nämligen. Samhalls uppgift är människorna som är anställda inte i huvudsak vad vi producerar tjänster och varor utan vilka som gör det är det unika med detta företag det borde vi vara stolta över! Det är samhällsekonomiskt lönsamt om detta fungerar som det är tänkt.

Detta ser inte längre företaget, styrelsen och VD blundar för detta faktum man sviker dem som företaget tillkom för en gång i tiden, håller man på så här så har man enligt vårt sätt att se det snart svårt motivera varför man ska finnas kvar!

Denna utarmning av uppdraget måste upphöra det är dags tänka om nu satsar man stenhårt på bemanning för de allra ”friskaste” och överger de ”svagaste”. Samtidigt anställer man två nya direktörer uppe i toppen vilket företaget inte får merkostnadsersättning för, frågan blir då är direktörerna och de så kallade direktanställda samt VD och styrelse osv. är de dem människorna Samhall idag är till för i första hand? Vi tycker att den frågan är i dagens Samhall mycket berättigad!

En sak till som är uppenbar som företagsledningen inte ens skänkt en tanke, om fler ska jobba inom bemanning och fler egna produktionsenheter ska bort vad händer när det blir lågkonjunktur vart är dessa människor då hänvisade? Ska vi sitta på varandra i de få enheter som är kvar? I dagens samhälle och arbetsklimat blir det inte heller färre arbetshandikappade tvärtom! Dags att regering och riksdag tar sitt ägaransvar på allvar och agerar.

Vi får inte glömma att vi anställda arbetshandikappade också inbringar genom att vi betalar skatt bra för samhället och känns bra för oss att få vara med i samhället och bidra som alla andra en mänsklig rättighet och skyldighet!

Mikael Nilsson
Klubbordförande · Industrifacket-Metall
Samhall AB Emmaboda

Evy Henrikkson
Klubbordförande
Industrifacket-Metall
Samhall AB Vetlanda

Liselotte Ljungberg
Klubbordförande
Industrifacket-Metall
Samhall AB Järfälla

Inga kommentarer: