tisdag, augusti 31, 2010

Vi vill ha verklig valfrihet!

Vi vill ha verklig valfrihet inte det som de borgerliga menar med valfrihet. Vi vill ha en valfrihet som utgår från dem som behöver insatser av de offentliga till exempel hemtjänst rätt till ett särskilt boende den dagen man behöver. Man ska ha valfrihet som människa i Emmaboda i länet och i Sverige en valfrihet som man själv kan påverka, med andra ord rätten att påverka hur min dag ska se ut. Man upphör inte som tänkande individ den dagen man blir gammal, man vill själv kunna styra över sin vardag. Det arbetar vänsterpartiet för att människor ska ha rätt till oavsett ålder,handikapp,sjukdomar osv. Där vi som alltid utgår från vår syn på alla människors lika värde!

Valfriheten som borgarna pratar om stannar vid att du har rätt välja vilket företag som ska tillhandahålla dig det stöd den service du behöver och som dem finner lönande att satsa på. Det är en valfrihet som bara gynnar utförarna inte människan! Samtidigt som skattepengar försvinner ner i fickorna som privata vinster till ett fåtal. Det inte fel att göra vinster men när det gäller människors behov ska vinsterna tillbaka till människorna tillbaka till vår gemensamma välfärd för att möjliggöra fortsatt bra välfärd och utveckling av den!

Vill jag gå ut en onsdag betyder det inte att jag vill gå ut varje onsdag till exempel. Du ska ha rätt att sova tills du vill gå upp inte när företaget vill du ska gå upp. Valfriheten i vardagen det är den valfriheten vi värnar om och vill utveckla efter människors behov och önskemål. Vår välfärd ska inte vara en handelsvara som vilken som helst den har ett högre syfte, det handlar om vårt gemensamma bästa det ska vi fortsätta värna om. Nej till privata vinster i välfärden. Ja till en gemensam välfärd för allas vår valfrihet över vår egen vardag! Vilken välfärd vi vill ha kan vi genom vår rösträtt vara med och bestämma den 19 september!

Mikael Nilsson
ordförande vänsterpartiet Emmaboda kommun.

Inga kommentarer: