fredag, september 10, 2010

MÅNGFALD BERIKAR ENFALD ISOLERAR

MÅNGFALD BERIKAR ENFALD ISOLERAR

Mångfalden i ett samhälle är något som gynnar alla och ett samhälle som gynnar alla är ett framgångsrikt samhälle.

.
Vänsterpartiet är ett parti där allas lika värde är ett centralt begrepp i vår värdering av politiken. Ingen ska diskrimineras oavsett ras, klass, kön, religiös hemvist, sexuell läggning funktionsnedsättning mm. Vi ser alla människor som en tillgång i ett samhälle och tillsammans skapar vi ett tryggt och varmt samhälle. Vår politik är raka motsatsen till den rasistiska och kalla politik som främlingsfientliga partier predikar. Emmaboda kommun är en del av glasriket och har alltid haft en stor befolkning av utländsk härkomst som satt sin prägel på Emmaboda kommun. Vi har alltid varit öppna och välkomnande för människor som har kommit hit och så vill vi att det ska vara i framtiden med. Därför tar vi avstånd från alla främlingsfientliga tankar och åsikter. Dessa åsikter är destruktiva och gör skillnad på människor som leder till ett kallt och hårt samhälle.

Vi kommer alltid att stå tillsammans med andra demokratiska krafter emot rasism och främlingsfientlighet och att alla kommuninvånare från olika delar av världen ska känna sig välkomna här.

SÄG NEJ TILL RASISM OCH JA TILL ETT MÄNSKLIGT EMMABODA!