lördag, september 18, 2010

Jag röstar rödgrönt för att jag bryr mig om!

Vi har under fyra år märkt tydligt hur man sakta men säkert monterar ner vår gemensamma välfärd. Man monterar ner det som generationer innan oss byggt upp man byggde inte bara för sig själva utan också för oss och det är vår förbannade skyldighet att vi bygger vidare för kommande generationer! När Regeringen genomförde reformen och ändrade sjukförsäkringsreglerna denna åtgärd har märkts tydligast, man säger sig göra detta för att människor ska komma tillbaka, resultatet är inte att människor kommit tillbaka, resultatet är i stället att vi har kommit tillbaka till ett samhälle där det ska kosta mycket om man har mage att bli sjuk. Det finns dem som nu efter dem blivit utförsäkrade har fått söka försörjningsstöd. Det är en stor skandal att folk ska behöva söka socialbidrag för att dem är sjuka. Man prioriterar skattesänkningar allra mest för dem som har mycket och är friska, Notan ska betalas av sjuka, gamla, arbetslösa. Det är en politik som ökar klyftorna vi ser ett klass-samhälle ta form med stora skillnader mellan folk. För det mötesdeltagare är resultatet när man försämrar vår gemensamma välfärd. En sjuksköterska som får 500 kr i skatteavdrag är en klen uppmuntran den dag hon bli sjuk! En sjuksköterska behöver fler arbetskamrater istället för det gynnar alla.


Jag har träffat åtskilliga människor som blivit utförsäkrade trots att dem är sjuka, dem känner sig kränkta den känslan är stark den är rätt för dem har blivit kränkta det är alliansen som kränkt dem. Många jag träffat har efter dem blivit utförsäkrade,också fått en ännu sämre hälsa av en oro att inte klara av sin ekonomi ovanpå detta. Detta kallar regeringen för rehabilitering! En sådan rehabilitering klara man sig bäst utan. För ska en rehabilitering lyckas vilket är ett jobb för den enskilde med stöd från samhället då ska man inte samtidigt behöva oroa sig för hus hem och barn för att man är utförsäkrad trots att man är sjuk.

I morgon är det valdagen den dagen då vi kan påverka inriktningen fyra år framåt den chansen tar jag därför röstar jag för vår gemensamma välfärd och för en sjukförsäkring som gäller när man är sjuk. Samtidigt röstar jag emot skattesänkningar för redan förmöget folk, mot ökade klyftor. Men framförallt röstar jag för alla människors lika värde. Det finns bara ett sätt för mig att rösta det är Rödgrönt. Håll ihop NU! Visa att vi svenska folket bryr sig om Sverige bryr sig om folket som bor här, Visa att vi fått nog av klyftor, visa att jämlikheten, solidariteten, medmänskligheten lever. Rösta rödgrönt, rösta för kommande generationers möjligheter att bygga vidare på ett land där vi bryr oss om varandra! Jag bryr mig om, därför röstar jag på en rödgrön regering därför röstar jag på vänsterpartiet!

Inga kommentarer: