söndag, september 26, 2010

Mitt tal jag höll på manifestationen i Emmaboda

Främlingsfientligheten finns det har vi märkt länge nu, det aktualiseras nu när vi i Sveriges riksdag fått in dessa krafter. Även i kommuner och landsting. För första gången i vår kommun har SD tagit ett mandat. Främlingsfientligheten sprids genom okunskap, upplevd rädsla för det okända det är mänskliga riktiga känslor vi kan inte förneka att dem finns bland oss nu. För mig är alla människors lika värde centralt. Man ska inte döma människor utifrån deras ursprung för det är djupt orättvist och odemokratiskt. Det som upprör mig är att ställa grupper mot varandra. Många har nog sett SD filmen där man ställer invandrare mot pensionärer. Man kan inte ställa gruppen invandrare mot pensionärer av den enkla anledningen att även invandrare består av pensionärer. Precis som dem består av sjuka,arbetslösa,friska,arbetare läkare mm Ja dem är ju människor i olika åldrar och finns i vårt gemensamma samhälle. Invandrare är ingen homogen grupp lika lite som vi som kallar oss svenskar är det.. Jag tror inte att alla dem som nu röstat på sådana här krafter som SD representerar är rasister, det finns andra förklaringar man upplever kanske ett utanförskap man upplever kanske också att de etablerade partierna svikit det är en del av dessa röster som är protest röster. Men SD som parti står för en politik där man ställer grupper mot varandra där man anser att invandrare är farliga för Sverige. Jag menar tvärtom alla i vårt samhälle är tillgångar som vi måste ta vara på det bestäms inte utifrån vårt ursprung vem som är en tillgång för Sverige! Ett samhälle som bygger på alla människors lika värde är ett starkt samhälle som vi ska vara stolta över och som vi tillsammans här nu på torget i Emmaboda klart visar genom denna manifestation insikten om att alla som bor i Sverige behöver varandra och det berikar oss alla.. Genom denna manifestationen visar vi som är här att vi står upp för alla människors lika värde och att vi tror på människan. Vi gör aldrig avkall på alla människors lika värde. Ett samhälle som delar upp människor är ett svagt samhälle ett samhälle som skapar otrygghet, oförståelse, hat, och misstro. Den vägen ska vi akta oss för! FÖR det mina vänner det är skadligt för vårt land och för vår demokrati och för människan! I vår starka övertygelse om alla människors lika värde så säger vi här nu högt och tydligt. NEJ TACK TILL RASISMEN
Tack för ordet.

Inga kommentarer: