onsdag, juli 25, 2007

Brev till Palestinas President från LO

Reflektion det är bra LO reagerar antifackliga krafter kan inte accepteras någonstans varken i columbia,palestina,Israel eller för den delen Sverige, om ni tror det inte förekommer i Sverige så har ni fel. Tyvärr ökar alliansregeringens politik på en otäck utveckling. Federlys uttalande om "maffiametoder" När facket gör de dom ska nämligen företräda sina medlemmar är ett klart angrepp enligt mig


"Djupt upprörande att en facklig ledare i Palestina har hotats då han utförde sin uppgift som demokratiskt vald facklig ledare"
Det är djupt upprörande att en facklig ledare i Palestina har hotats då han utförde sin uppgift som demokratiskt vald facklig ledare, skriver LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett protestbrev till Palestinas president Mahmoud Abbas.

Här är en översättning av brevet till svenska:
Herr President!Jag blev mycket oroad då jag hörde om hoten mot PGFTUs generalsekreterare Shaer Saed igår.Som ordförande för Landsorganisationen i Sverige känner jag det djupt upprörande att en facklig ledare i Palestina har hotats på detta våldsamma vis, då han utförde sin uppgift som en demokratiskt vald facklig ledare. Som ni känner till från mitt möte med er i Ramallah strax efter det att ni blivit vald till president, samtyckte vi båda till den yttersta vikten av fackliga organisationer som en del i uppbyggnaden av ett starkt samhälle, och deras roll i att främja freden, inte minst i Mellanöstern. Landsorganisationen i Sverige har sedan många år tillbaka ett nära och mycket givande samarbete med PGFTU och vi deltog också på PGFTUs kongress i maj i år.Jag förlitar mig på att ni gör allt nödvändigt för att garantera Saéds säkerhet och ser till att förrövarna av denna ondskefulla attack spåras och bestraffas

Inga kommentarer: