lördag, juni 30, 2007

Ett stort Tack

Vill ge eloge och ros till Ambulanspersonal i Emmaboda och personalen på läns-sjukhusets akutavdelning för ett mycke bra bemötande då jag behövde snabb vård. Dem som klagar på offentlig skattefinsierad verksamhet vet inte vad dom talar om. Ett stort tack ni gör ett bra arbete!

Mikael Nilsson
Lindås

Inga kommentarer: