fredag, juni 08, 2007

Dubbelmoralens företag

Nedan står det lite av vad som finns på www.samhall.se detta beskriver för andra arbetsgivare om funktionshinder sökte på deras sökmotor på ordet handikapp. Prova gärna själva

Vi tycker inte det är trovärdigt om man inte lever efter det själva! Man blir ju rent av förebannad när man läser det och vet hur våra kamrater behandlas runt om i Samhalls egna Verksamheter!
Hälsningar Mikael och Johnny· Arbetshandikappade får sämre jobb, de är ofta undersysselsatta, får inte komma till sin rätt, inte utveckla sin kompetens, har begränsade socialakontakter.

· Beroende av teknik ger bundenhet och isolering.

· Datatekniken - möjligheter för en del, utslagning för andra.

· Brist på information till arbetskamrater och okunnig arbetsledning ger isolering på arbetsplatsen.

· Kvinnor har sämre ställning än män, t ex i fråga om fysisk anpassning och fortbildning.
· Andra fattar beslut om arbetshandikappade, de själva blir vana att inte säga ifrån om missförhållanden.

· Fysiska handikapp medför ofta psykiska problem, kan ge stress, känsla av utanförskap och underläge.

· Ett flertal fysiska handikapp påverkas negativt av stressfaktorer.

· Anpassning av arbetsplatsen till psykiska handikapp är ett försummat "område."Både fysiska och psykiska arbetsförhållanden kan ställas på sin spets för personer med funktionshinder. Hur är det t ex för en anställd att sitta vid en bildskärm åtta timmar per dag? Vilka konsekvenser får det att alltid vara beroende av kommunikationshjälpmedel, för informationen och dialogen på arbetsplatsen, för möjligheterna att påverka? Arbetsledarens roll fokuseras i dessa situationer på att få den sociala situationen att fungera på arbetsplatsen och samtidigt vara medveten om barriärer som olika arbetsförhållanden kan skapa. Men man får inte tappa bort helhetssynen på människan i arbetet. Det går inte att ordna med en dimension och tappa bort resten. För en person med funktionshinder måste hela tillvaron fungera för att livet ska vara drägligt, arbetsresorna, arbetsmiljön både fysiskt och psykiskt och privatlivet.

Inga kommentarer: