måndag, juli 14, 2008

Insändare om EmmabodabananHar vi råd att inte ansöka?

Varför inte ansöka? Regeringen lyfte i sista stund ut kust till kustbanan sträckan Emmaboda-Karlskrona ur ansökan från EU- projektet som går under namnet: ”Motor Ways of the Sea”. När man lyfter ut denna sträcka ur det hela så missar man 30% av finansieringen. Vi tycker det är mycket ologiskt och inte särskilt begåvat att göra så. Med tanke på den kommande ökningen av godstrafik som ska gå på järnväg bl.a. Vad vi förstår anför regeringen i sitt ställningstagande till att inte söka dessa EU pengar att det inte skulle vara rättvist mot andra viktiga satsningar som väntas komma i infrastrukturpropositionen till hösten. Att man då genom att ansöka pekar ut en viss bana innan denna proposition läggs. Nu vet vi och ser på andra områden med all tydlighet att rättvisa, det definierar vi inte på samma sätt som regeringen gör. Men här undrar vi verkligen om vi inte kunde nå en samsyn, nämligen om det är rättvist att avstå pengar från EU till denna upprustning! För, följden blir att vi missar mycket pengar vid beslutet att upprusta järnvägen, som kommer i propositionen, vilket vi utgår från att så blir fallet! I praktiken tar man ju då pengar från de övriga satsningarna på detta område, som finns mer än vad som skulle behövas, om regeringen låter kust till kust banan stå kvar i ansökan av dessa EU-medel.

Det går heller inte komma ifrån hur viktig denna satsning är för Emmaboda och Karlskronas kommuner, för hela sydostregionen och för landet. Det påverkar inte minst möjligheterna för människorna att verka fritt i det arbetsmarknadsområdet som detta utgör. Möjligheten att pendla och resa miljövänligt. Utvecklingen är ju sådan och har varit länge att fler och fler måste pendla till sina arbeten och studier, vilket väl kan vara på både gott och ont. Men då måste vi ju även följa med när det gäller infrastruktursatsningar, inte minst på järnväg med tanke på miljön. Det är heller inte särskilt rättvist om vi idag skjuter fram en miljöskuld till kommande generationer, vilket vi gör om sådana här satsningar på miljövänliga transportsätt går om intet. Vi hoppas nu regeringen gör det rätta och ser till så att pengarna söks. I sydostregionen står vi alla med samma uppfattning, att en upprustning av sträckan Emmaboda-Karlskrona är det rätta och enda beslut som en ansvarsfull regering kan ta. Därför står vi mycket frågande till varför regeringen genom att inte låta detta vara med i ansökan tackar nej till 30% av finansieringen.Mikael Nilsson (v)
ledamot av Kommunstyrelsen
Emmaboda

Torbjörn Björlund (v)
Riksdagsledamot
Norrköping

Inga kommentarer: