tisdag, september 25, 2007

Än en gång är man sjuk skyll dig själv!

Johnny Olsen tycker att det känns fel att han och alla andra som är långtidssjukskrivna ska drabbas negativt ekonomiskt av att de centrala köneförhandlingarna dragit ut på tiden. Arkivfoto: Anders Karlsson
Besked som upprör

Ingen retroaktiv höjning av sjukpenninggrundande inkomst
EMMABODA
- Det känns ju väldigt orättvist att vi som är sjukskrivna ska bli drabbade även ekonomiskt bara för att avtalsförhandlingarna drar ut på tiden.
Det menar Johnny Olsen i Broakulla. Johnny som varit anställd på Samhall under många år är sedan i vintras långtidssjukskriven.
Den sista mars i år gick Samhalls tidigare kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega ut, men förhandlingarna om ett nytt avtal var då inte klara.
Det dröjde till mitten på juni innan parterna kom överens om ett nytt avtal, ett avtal som då gällde retroaktivt från och med den 1 april.
Retroaktiv lön
- De som jobbade fick också ut sin nya lön retroaktivt från det datumet, men när vi som var sjukskrivna sedan skulle ändra vår sjukpenninggrundande inkomst (sgi) hos Försäkringskassan till vad det nya avtalet gav så fick jag plötsligt besked från min handläggare där att det nya avtalet gällde inte för mig förrän från det datumet som det nya avtalet hade undertecknats, och inte alla retroaktivt från 1 april, berättar Johnny Olsen.
- Jag försökte då få klarhet i vem som fattat det beslutet, men fick till svar från Försäkringskassan att det var ett beslut som fattats på högre ort, säger Johnny som ifrågasatte om man verkligen tolkat reglerna rätt.
- Det kan ju inte vara rimligt att jag som sjukskriven arbetstagare ska drabbas av att förhandlingarna mellan parterna drar ut på tiden.
Olika datum gäller
- För min del har det här inneburit att jag förlorat ungefär 500 kronor på 2,5 månad, men tänk om det hade dröjt till december innan de kommit överens om ett nytt avtal, då hade jag ju förlorat pengar i nära nog ett år, påpekar han.
- Dessutom är det väldigt konstigt för i mitt fall är det den 19 juni som gäller som datum för det nya avtalet, medan en annan som också var sjukskriven har fått den 16 juni istället och en tredje den 1 april, säger Johnny Olsen.
Uppgifterna stämmer
Marie-Louise Nilsson är expert på just sgi-frågor hos Försäkringskassan och hon bekräftar att det är just så som Johnny Olsen säger:
- Ja, det stämmer. Det är det datum som avtalet undertecknats som gäller för när den sjukpenninggrundande inkomsten ändras, berättar hon.
Vilket med andra ord innebär att den som år sjukskriven när gällande avtalsperiod går ut drabbas alltid negativt ekonomiskt om avtalsförhandlingarna drar ut på tiden.
- Försäkringskassan följer det regelverk som gäller och det här står inskrivet i lagtexten, påpekar Marie-Louise Nilsson.
- Sedan har vi flera gånger stött på och påpekat att det här inte är en bra lösning för vår del heller, eftersom det ger handläggarna mycket merarbete när man ska försöka reda ut vilket datum som egentligen gäller i varje enskilt fall, istället för att kunna utgå från att det är den 1 april det handlar om, som är den vanliga tidpunkten att avtalen löper ut.
Och medan de kollegor som fortfarande är i arbete på Samhall fått del av den höjda lönen i det nya avtalet retroaktivt från och med den 1 april i år, så får Johnny Olsen och alla andra som sedan den tidpunkten gått sjukskrivna helt enkelt ingen höjd ersättning alls för den tid som hann gå mellan att det gamla avtalet löpte ut 31 mars och det nya undertecknades i mitten på juni.

Anders Karlsson
Östran

förtydligande
Detta gäller alla inte enbart samhalls anställda utan alla där deras kollektivavtal inte varit klart när det gamla gått ut och då råkat vara sjuka. Att avtal inte är klara när det gamla går ut är mer regel än undantag och ligger ju ofta i sakens natur om man inte kommer överrens.

2 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Undrar bara om det är så att staten = Fk i detta fall - är till för medborgarna - eller om det är så att medborgarna är till för staten ?
Ha det... :-)
vännen Josef

Anonym sa...

Jag undersökt detta vidare och det står inte i lagen om allmän försäkring vilket datum som räknas utan det är skilnad på lagen och de regler fk tillämpar vilket inte strider att göra som fk gör men visst är det märkligt att alla sätt att spara pengar ska gå ut över sjuka och andra grupper./micke