måndag, september 17, 2007

Arbetande föräldrar betalar hemmafruar!

Vid halvårsskiftet nästa år vill regeringen införa ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag på 3.000 kronor i månaden för barn mellan ett och tre år. Samtidigt införs en jämställdhetsbonus på 3.000 kronor i månaden för föräldrar som delar på föräldraförsäkringen.Vilka regler som ska gälla för de nya bidragen och hur de ska betalas är ännu oklart. De frågorna ska nu utredas internt i regeringskansliet. Och det kan nog behövas. Som vanligt har ingen i alliansen funderat över sina idéers praktiska konsekvenser.Uppenbart för alla är ändå att de två förslagen motverkar varandra.
läs mer
Lotidningen

Inga kommentarer: