söndag, mars 21, 2010

Hej Hans Linde Vänsterpartiets talesperson i utrikesfrågor!


1.Det var ju en utrikespolitisk debatt i riksdagen som du medverkade i nyligen. Vad anser du vara den största bristen i den utrikespolitik som regeringen fört denna mandatperioden?


- Min främsta kritik mot den borgerliga regeringens utrikespolitik är att vi under gångna åren blivit en passiv allierad till USA i världen, den så kallde trans-atlantiska länken har överordnats arbetet för att fred, nedrustning och mänskliga rättigheter. Samtidigt har utrikespolitiken fokuserats starkt till vårt närområde, Sveriges röst har inte hörts i Afrika, Asien eller Latinamerika.


2. Sverige har militär på plats i Afghanistan på ett FN mandat men under Natos befäl. Är detta inte ovanligt har vi någon gång tidigare medverkat i oroshärdar på detta sätt?


- Under det senaste decenniet har vi sett att FN delegerat ansvaret för genomförandet av olika internationella insatser till andra organisationer, t.ex. till Afrikanska Unionen i Darfur och till Nato i Kosovo. Det är ett resultat av att FN inte haft kapacitet att genomföra all insatser som behövs och därför behöver FN stärkas. Det som är unikt med insatsen i Afghanistan är att det på inget sätt är en neutral insats - den har istället tydligt tagit ställning i en väpnand konflikt och samordnar sig med krigförande parter. I realiteten har man därför blivit en del av USA:s krig i landet.


3. Vår utrikespolitik Vänsterpartiets vilka grunder vilar den sig på?


- Vänsterpartiets utrikesolitik vilar på den internationella solidariteten, insikten att kampen för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet varken slutar eller börjar vid Sveriges gränser. Därför är det självklart för oss att stå upp för varje lands rätt att forma sin egen politik, att leva i frihet och få sina mänskliga rättigheter respekterade.


4. Jag lyssnade på debatten där uppmärksammade jag din kritik om att det är en enmansshow av utrikesministern och de andra allianspartierna inte har mycket att säga till om. Ser du att den risken finns i det rödgröna alternativet med det stora partiet och i så fall varför? Och om inte varför?


- Det rödgröna samarbetet vilar på att vi är tre jämlika parter som samverkar. Vi har gått in i samarbetet för att byta regering och byta politik, vi kommer därför inte acceptera att bli ett passivt transportkompani på det sätt som C, FP och KD blivit i utrikespolitiken under den borgerliga regeringen.


5. Jag kan känna att Sveriges röst i världen tystnade markant efter mordet på Olof Palme. Håller du med om den analysen? Och varför är det viktigt att Sveriges röst hörs i utlandet?


- Sveriges röst har tydligt tysnat när den politiska viljan att Sverige ska vara en kraft som gör skillnad i världen försvunnit. Jag tycker det är viktigt att Sverige har en aktiv och självständig utrikespolitik eftersom jag ser att Sverige kan spela en unik roll. Vi är ett av världens rikaste länder, men saknar kolonial historia och är alliansfria - det ger oss möjlighet att vara en brygga mellan Nord och Syd, att agera som fredsmäklare vid konflikter och stå som värd för försoningsprocesser. Världen idag är i stort behov av länder som kan spela just den rollen.
Tack Hans för dina svar!

Inga kommentarer: