tisdag, mars 30, 2010

Valfrihet javisst men på vems villkor?

Eva Bengtson Skogsberg ondgjorde sig för någon dag sedan i en debatt artikel i Barometern på att Nybro och Emmaboda är två stelbenta kommuner som avstår valfrihet till sina innevånare. Genant skriver Eva om kommunernas ställningstagande att säga nej till LOV-lagen. Precis som Eva skriver är lagen frivillig det finns möjlighet för kommuner att öppna upp. Det finns också tack och lov möjligheter för kommuner att tacka nej när frågan ställs. I Emmaboda kommun har frågan ställts. Självklart framförde vi våra positiva åsikter till att ny verksamhet etablerar sig i Emmaboda kommun inom områden som finns i offentlig verksamhet men att från det till att bidrar med att flytta över i dag väl fungerande verksamhet från offentlig sektor till entreprenad vill vi avhålla oss.

Trots att vi som partier får höra att vi är fega, att vi är gammalmodiga att vi som i detta fall är stelbenta för att vi inte konkurrensutsätter våra verksamheter känner vi oss trygga och tror på det vi gör. Så länge väljarna visar vägen och ger sitt stöd till oss känner vi att vi gör rätt.För en kort tid sedan valde vi att ta hem kosten i egen regi. Det gör att vi kan påverka helheten. Vi kan genom full påverkan bidra till att äldre och barn får det näringstillskott som de har behov av. Vi kan bidra till att kosten tillagas på ett näringsberikat sätt med stort inslag av tillagning från grunden. Vi bidrar också till att kosten i större utsträckning än idag är ekologisk och närproducerad. Vi börjar närma oss vårt mål som är 25 % ekologiskt. Detta är ett mål som vi kan hantera och utöka vartefter. Givetvis kommer prislappen att öka med utökning av de mål vi sätter men för vår del anser vi att det är tillåtet då vi vill verka för en hög kvalité.

Valfrihet är så mycket mera än att erbjuda privata alternativ inom till exempel hemtjänst och barnomsorg. Valfrihet står även för vad vi kan erbjuda inom den offentliga omsorgen. Av alla viktiga frågor från dem som använder sig av våra tjänster och framför en önskan om, förändringar är det inte den förändring som LOV ger möjlighet man frågar efter. Det framförs från de borgerliga på ett sätt som om det skulle vara lösningen på alla frågor som ställs till politiken Vi tycker inte att det är så, för oss i majoriteten har vi andra sätt att mäta och värdera valfrihet på än att splittra upp en fungerande verksamhet utan att veta om det blir bättre.

Vi vill även påminna om att när vi tycker att en verksamhet bättre kan utföras på uppdrag av kommunen så tillåter vi även det. Exempel på sådan verksamhet är renhållning, allmänna kommunikationer, färdtjänst.Till Eva vill vi svara att vi tänker fortsätta att skapa den valfrihet som man frågar efter och den valfrihet som alla får glädje av, vi anser oss lyhörda och gör våra val efter verksamheternas behov. Vi känner oss trygga med vår inställning där vi vet att människor som är i stort behov av den verksamhet kommunen erbjuder känner trygghet i sin vardag.

Vi vet att brukarna får sina behov uppfyllda av personal som gör ett fantastiskt bra jobb. Vi vet också att det finns mer att göra där vi kan påverka genom att verksamheten finns i egen regi. Att skattebetalarnas pengar används på ett rätt sätt där brukarna också kan påverka utefter sina behov. Vi är inte ängsliga för att vi är stelbenta och känner heller inte oss generade för att vi fortsätter i den riktning vi tror att våra väljare har gett oss mandat till. Om det sen är rätt eller fel får höstens val göra rättvisa för.

Ann-Marie Fagerström, (S), Kommunalråd Emmaboda
Stig-Ove Andersson (S), Socialnämndens ordförande
Nicke Grozdanovski (V), Ledamot i kommunfullmäktige
Mikael Nilsson (V), ordförande i Vänsterpartiet Emmaboda Kommun och Kommunstyrelseledamot.

Inga kommentarer: