fredag, mars 12, 2010

Uttalande om sjukförsäkringen antaget på V-Emmabodas Årsmöte

Uttalande från Vänsterpartiet i Emmabodas årsmöte 2010-03-11.

Vänsterpartiet i Emmaboda vill genom detta uttalande på det bestämdaste klargöra att vi är för en sjukförsäkring som gäller när man är sjuk. Vi ser med fasa på hur regeringens utförsäkringskedja leder till ett oerhört lidande för dem som drabbas som riskerar förlora sin försörjning i vissa fall också sin bostad.

Att man infört en stupstock i sjukförsäkringen gör nämligen inte sjuka människor friska, det behövs bättre rehabilitering och även ett förändrat sätt att se på människors möjligheter ett mer tolerant arbetsliv där arbetsgivare också måste anställa människor trots funktionshinder och sjukdomar, inte sortera bort dessa människor. En sådan politik finns inte i den borgerliga regeringens tankevärld. Istället genom sina beslut misstänkliggör man sjuka människor som fuskare och lata.

Vi är för en sjukförsäkring som gäller när man är sjuk vi sätter inte tidsgränser för hur länge man få vara sjuk av den enkla anledningen att det går inte. Vore det så att politiker genom beslut i riksdagen kunde göra sjuka människor friska då skulle vi givetvis stödja ett sådant beslut. För det är nämligen ingen människa som vill vara sjuk.

Vänsterpartiet i Emmaboda kommer i kontakt med sjuka och oroliga invånare som för oss talar om hur dem känner denna hetsjakt emot dem. Så mycket kan vi konstatera att denna regeringspolitik som nu förs inte hjälper människor att bli friska snarare tvärtom. Vi vill stå upp för den välfärd som vi har i Sverige en solidariskt finansierad sådan, vi vill inte se en fortsättning på avrustningen av vår välfärd! Vi vill ha en välfärd som ska gälla alla, inte bara för dem som själva ha råd och kan köpa den.

Uttalande antaget på Vänsterpartiet i Emmaboda kommuns Årsmöte.

Inga kommentarer: