måndag, juni 29, 2009

Överens om Fastighetsskatten


Lars Ohly, Mona Sahlin och Peter Eriksson i Visby 29 juni 2009

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet är överens om att utforma den samlade beskattningen på fastigheter på ett sätt som bidrar till att skapa ett rättvisare skattesystem.


Det nuvarande systemet för fastighetsskatt kvarstår med tre tydliga förbättringar:

Rättvis: De som har de dyraste villorna med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Samtidigt så utvidgas begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt.

Neutral: Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks.

Rörlighet: Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Överenskommelsen består dels av konkreta förändringar som ska genomföras från 1 januari 2011. Dels av en gemensam överenskommelse för mandatperioden inom fastighetsskatteområdet.

Läs hela det gemensamma pressmeddelandet som pdf här.

Presskontakter:
Linda Romanus (S), 070-592 58 17
Marie Utter (Mp), 070-372 73 23
Kristoffer Housset, 076-145 42 02

Inga kommentarer: