måndag, juni 01, 2009

Beslutet uteblev om glassamlingarna!

På kommunstyrelsen idag var ett extra ärende uppe angående glassamlingarna och pappersarkiven som skulle placeras i Boda en bygd som är i behov av utveckling.

I Ks röstade vi i majoriteten genom det efter votering de välkända siffrorna 7-6. Det är lite kul att man är den där sjunde rösten. Enligt kommunallagen måste de vara konsensus då ett ärende kommer upp snabbt och inte finns med i kungörelsen, detta visste vi och givetvis oppositionen.


Det finns dock en möjlighet att om hela fullmäktige ställer sig bakom att frågan ändå tas upp så går det ta beslut. På fullmäktige gick Christer Jonsson (c) upp och redogjorde för detta om kommunallagen som alla visste om. Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström (s) gick upp och vädjade till fullmäktige då detta är en angelägen fråga inte minst för Boda samhälle men även för kommunen som helhet och vår plats i Glasriket. Men eftersom Christer Jonsson (c) sa nej så kunde inte detta ärende lyftas ikväll. Nu kommer det att komma upp igen. Min reflektion är javisst ska man ha respekt för kommunallagen. Men man bör ha respekt för sakfrågan också.


För ingen kan påstå att man var ovetande om denna fråga alla även oppositionen har fått mycket information så om viljan funnits hade man kunnat tagit detta ikväll. Om inte så undrar jag hur man informerar varandra inom de borgerliga partierna.

Det var även känt i Boda att detta skulle komma upp när det stod klart att det inte blev någon debatt eller nåt beslut reste sig ett 20 tal åhörare från Boda demonstrativt och tackade för sig.

Jag gick också fast aningen senare Hugo och Nicke klarar fullmäktiges övriga frågor dem blir väl klara framåt kl 9. Jag gick dit för att se om det blev nåt avgörande i just frågan om glaset. Jag gissade det skulle bli så här men tänkte kanske någon gång oppositionen kan överasska positivt men som sagt det får jag vänta på fortfarande.

Radio Kalmar

smålandsnytt

Östran
Barometern

Inga kommentarer: