tisdag, juni 30, 2009

Lagena- arbetarnas vänner "Insändare"

Då ingen valt att publicera Kajs och Min insändare så gör jag det här på bloggen istället


På Systembolagets dotterbolag Lagena har det blossat upp en strid. På företaget, där en tredjedel av arbetarna sades upp i höstas, har man nu återigen varslat en tredjedel av den fasta personalen. I deras ställe vill man nu ta in inhyrda arbetare.
Tyvärr så är detta inte något unikt. Vi har sett det förut och det blir allt vanligare. Det unika med Lagena är att arbetarna där sade stopp! Man vägrade att acceptera företaget agerande utan tog strid för rätten till en trygg anställning.
Och striden pågår, även om arbetsdomstolen beordrade arbetarna att återgå till arbetet efter en fyra dagars strejk där företaget tog hjälp av bemanningsföretag och polis för att få igång arbetet. De strejkande riskerar nu stora böter efter att Lagena stämt dem inför arbetsdomstolen och de behöver allt stöd de kan få, såväl ekonomiskt som moraliskt, för att fortsätta kampen, om än i andra former. Hur man kan gå till väga kan man läsa på lagenasolidaritet.wordpress.com.
Utfallet av kampen ligger nu i hela arbetarrörelsens intresse och gäller inte bara arbetarna på Lagena. Kampen är en strid för anställningstryggheten på hela arbetsmarknaden och mot otrygga anställningar. Det är en kamp för rätten att slippa risken att sägas upp ena dagen för att nästa bli inhyrd på samma ställe. Det som Lagenas ledning gör är nämligen något som sprider sig som en löpeld över landet, när man kringgår anställningsskyddet och undergräver de fackliga rättigheterna.
En nyligen genomförd undersökning visar att många företag säger upp mer personal än vad som är motiverat. Man passar på att göra sig av med personal i kristider helt enkelt. Samtidigt så ser Bemanningsföretagen ljust på framtiden med mer än en fördubbling av uthyrningsbranschen i sikte efter krisen. Det är svårt att inte se mönstret!
Just därför måste vi stödja arbetarna på Lagena och därför måste vi också ta kampen på varje arbetsplats och i hela samhället – för ett anställningsskydd värt namnet och för en annan politik.

Kaj Raving och Mikael Nilsson
Lagena-arbetarnas vänner

Inga kommentarer: