onsdag, februari 17, 2010

Mer kontakter med verklighetens folk!

Inledningen av riksdagsledamot Eva Bengtsson-Skogsbergs (m)mail till media:Vänsterns riksdagsföreträdare besöker med jämna mellanrum Emmaboda. Syftet är givetvis att sätta en negativ bild av regeringens sjukförsäkringsreform.Det är viktigt att denna svartmålning inte får stå oemotsagt.

Jag tänker inte be Eva om ursäkt för att vi i Emmaboda tar hit riksdagsledamöter i olika frågor som berör människor i detta fall dem sjuka. Skulle däremot uppmuntra henne som är riksdagsledamot själv att oftare möta verkligheten utanför riksdagen. Det är demokratiskt bra. Jag är stolt över våra riksdagsledamöter som inte glömmer verkligheten. Inte heller gömmer sig för den! Nu vet jag att Vänsterpartiets ordförande i Nybro Kaj Raving bjudit in Eva till att få diskutera denna sjukförsäkringsfråga ta nu chansen Eva Bengtsson Skogsberg.

Inga kommentarer: