torsdag, februari 25, 2010

Insändare i östran idag En Ny chans Skogsberg

En Ny chans
Välkommen Eva Bengtsson Skogsberg (m)

Vi har förstått via media att Eva Bengtsson Skogsberg (m) har synpunkter på vårt sätt att med allmänheten diskuterar den sjukförsäkring som den borgerliga regeringen beslutat om och dess konsekvenser för sjuka människor. Vi har också förstått att Eva inte kunde närvara på det öppna mötet som Vänsterpartiet i Emmaboda anordnade men att hon har synpunkter har vi fått oss till del. Vi tycker det vore mycket bra att nu får ge Eva Bengtsson Skogsberg en ny chans att på ett möte ge uttryck för sina åsikter i denna så viktiga fråga som berör många människor. Vi tror många skulle vilja höra Evas tankar när hon ger sitt stöd till denna utförsäkringskedja och vad hon ser som fördelar med de beslut som regeringen tagit. Också en chans för Eva att få höra vad folket tycker om detta. Därför har Kaj Raving, ordförande för vänsterpartiet i Nybro skrivit till Eva Bengtsson Skogsberg med en inbjudan till möte i Nybro där Eva själv får lämna förslag på vilken dag som skulle passa hennes kalender. Vi ser fram emot att detta möte ska komma till stånd.

Mikael Nilsson (v) Kaj Raving (v)
Ordförande Emmaboda Ordförande Nybro

Inga kommentarer: