torsdag, februari 18, 2010

Littorin LJÖG!

Nu visar det sig att dem som utförsäkarades och överförts till Arbetsförmedlingen får mindre pengar trots att Sven-Otto Littorin försäkrade att det inte skulle bli så till och med att en del skulle få mer. När beslutet av rehabiliteringskedjan utsorteringskedjan togs i riksdagen applåderade de borgerliga beslutet. Att ledamöter på detta viset applåderar beslut är ytterst ovanligt i sveriges riksdag. Det är så man faktiskt mår illa när man vet att svaga och sjuka människor drabbas av detta beslut.
Läs mer om detta hos Kaj Raving

Inga kommentarer: